Kritiky.cz >

Switch Pro vyjde v prosinci společně s The Legend of Zelda:...

Switch Pro vyjde v pro­sin­ci spo­leč­ně s The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Očekávat máme výpo­čet­ní výkon na úrov­ni kon­zo­lí PlayStation 4 a Xbox One. Pro ver­ze by při­tom měla... Read more »

Na PC mají dorazit Bloodborne, kolekce Uncharted, Ghost of...

Na PC mají dora­zit Bloodborne, kolek­ce Uncharted, Ghost of Tsushima a God of War. S infor­ma­cí při­chá­zí v minu­los­ti dost úspěš­ný lea­ker CrazyLeaksOnATrain. Read more »

Bethesda údajně chce vydat Starfield ještě letos. Oznámení...

Bethesda údaj­ně chce vydat Starfield ješ­tě letos. Oznámení by moh­lo při­jít na spe­ku­lo­va­né pre­zen­ta­ci Microsoftu o budou­cích pro­jek­tech. S infor­ma­cí při­chá­zí insi­der NateDrake. Read more »

Microsoft údajně připravuje prezentaci týkající se...

Microsoft údaj­ně při­pra­vu­je pre­zen­ta­ci týka­jí­cí se budou­cích pro­jek­tů od spo­leč­nos­tí Bethesda a ZeniMax Media. Čekat se má pou­ze na dokon­če­ní akvi­zi­ce. S infor­ma­cí při­chá­zí novi­nář Jeff Grubb. Read more »

O víkendu na BlizzConline bude oznámen remaster Diablo 2:...

O víken­du na BlizzConline bude ozná­men remas­ter Diablo 2: Resurrected. S infor­ma­cí při­chá­zí insi­der Kaiser499, kte­rý v minu­los­ti jako prv­ní odha­lil Diablo IV a Overwatch 2. Read more »

V Battlefield 6 se má navrátit systém Levolution. Opět tak...

V Battlefield 6 se má navrá­tit sys­tém Levolution. Opět tak může­me oče­ká­vat maso­vé destruk­ce. S infor­ma­cí při­chá­zí důvě­ry­hod­ný lea­ker Tom Henderson. Read more »

Nintendo pravděpodobně připravuje Switch Pro. Zvládat má po...

Nintendo prav­dě­po­dob­ně při­pra­vu­je Switch Pro. Zvládat má po při­po­je­ní k TV hra­ní ve 4K roz­li­še­ní. Kromě toho by měl nabíd­nout OLED dis­plej s roz­li­še­ním 1080p. Uložiště by se měl také zvět­šit, a to... Read more »

Microsoft se opravdu snažil koupit studio Bungie (Destiny,...

Microsoft se oprav­du sna­žil kou­pit stu­dio Bungie (Destiny, Halo), tvr­dí Jeff Grubb. To ale oka­mži­tě vyvrá­til zakla­da­tel Bungie, kte­rý infor­ma­ci ozna­čil za fake. Read more »
Stránka načtena za 2,74623 s | počet dotazů: 192 | paměť: 46724 KB. | 16.06.2024 - 04:30:04