Kritiky.cz >

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to... Read more »

Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC

Na scé­ně se obje­vil nový kana­bi­no­id opře­de­ný tajem­stvím. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zdá mít podob­né účin­ky jako THC, na roz­díl od něj je však legál­ní. Kde se vza­lo HHC, jak... Read more »
Stránka načtena za 2,68358 s | počet dotazů: 175 | paměť: 46747 KB. | 16.06.2024 - 03:49:43