Kritiky.cz >

Slunce nad zátokou-potěší a zahřeje u srdce

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu při­ba­lit do své­ho kuf­ru? Báječná let­ní roman­ce, kte­rá vás zahře­je u srd­ce by měla být pro vás jas­nou vol­bou. Phillipa Ashleyová je autor­kou... Read more »

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší.  Read more »

Světlo nad oceánem-když se z hlubin vynoří ztroskotaná loď, vyplouvají i dávná tajemství

Máte rádi tajem­ství? Milujete romá­ny Mary Ellen Taylor a hukot moře? Román Světlo nad oce­á­nem je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách.  Ivy se vra­cí do... Read more »

Hotel Atlantic-když ti život roztrhá válka, trefíš ještě domů?

Máte rádi sil­né pří­běhy? Milujte romá­ny Barbory Šťastné? Pokud ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Hotel Atlantic. Román vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media letos v Praze.  Read more »
Stránka načtena za 2,57358 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47256 KB. | 24.07.2024 - 20:27:53