Kritiky.cz > Horory > House at the End of the Street (2012)

House at the End of the Street (2012)

rp 220px House at The End of the Street.jpg
rp 220px House at The End of the Street.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další str­hu­jí­cí a dech berou­cí psychothriller…Tedy ale­spoň tohle sli­bo­va­li tvůr­ci, ale bohu­žel to do něj mělo hod­ně dale­ko!!!

Sarah se spo­leč­ně s dce­rou nastě­hu­jí do nové­ho domu. Chtějí tady začít od zno­vu, pro­to­že posled­ní dobou byla jejich vzá­jem­ná komu­ni­ka­ce na bodu mra­zu. Všechno se zdá být v poho­dě, ale brzy zjis­tí, proč byl jejich dům tak lev­ný. V sou­sed­ním domě totiž došlo před časem k bru­tál­ním vraž­dám, kdy psy­chic­ky naru­še­ná dív­ka zabi­la své rodi­če a poté zmi­ze­la v lesích. Nyní tam žije jen jejich syn Ryan, kte­rý se stra­ní spo­leč­nos­ti. Nikdo netu­ší proč, ale poté co s ním navá­že Elissa přá­tel­ský vztah, začne napo­vrch vyplou­vat děsi­vé tajem­ství…

Český název: Dům na kon­ci uli­ce
Režie: Mark Tonderai
Rok výro­by: 2012
Délka: 101. min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Jennifer Lawrence ………………..(Elissa)
Elisabeth Shue ……………………(Sarah)
Max Thieriot ………………………(Ryan)
Gil Bellows ………………………..(Weaver)
Eva Link ……………………………(Carrie Anne)
…a dal­ší

Jelikož jsem si před zhléd­nu­tím fil­mu o něm zjis­til pár infor­ma­cí a pře­če­tl něko­lik komen­tá­řů, neče­kal jsem od něj nic víc, než že půjde o dal­ší tuc­to­vý psy­cho­thriller s pro­va­ře­nou záplet­kou a ani jsem se moc nemý­lil. Popravdě jsem byl nako­nec spí­še zkla­mán, pro­to­že mne tu neza­u­ja­lo sko­ro nic. Tonderai to pro­jel na plné čáře, nedo­ká­zal z toho vymáčk­nout prak­tic­ky vůbec žád­nou šťá­vu – atmo­sfé­ra byla pěk­ně nemast­ná nesla­ná, napě­tí aby tu člo­věk hle­dal pod mik­ro­sko­pem a o horo­ro­vý žánr to zava­di­lo jen oprav­du málo (zřej­mě omy­lem). Po celou dobu jsem oče­ká­val, kdy se koneč­ně začne něco dít, kdy to tvůr­ci roz­ba­lí, tak jako na začát­ku, ale když naběh­ly závě­reč­né titul­ky, bylo mi jas­né, že jedi­ným pozi­ti­vem tak zůsta­ne herec­ké obsa­ze­ní – Elisabeth Shue i Jennifer Lawrence měly co dělat, aby ale­spoň tro­chu zachrá­ni­ly jinak dost pod­prů­měr­nou podí­va­nou od ozna­če­ní odpad.
Úplně vidím pla­ká­ty v kinech a na nich tuč­ným napsá­no „Do pat­nác­ti let NEPŘÍSTUPNO!!!“ – při­tom to byl vlast­ně jen tako­vý nao­ko drs­něj­ší roman­tic­ký fil­me­ček, u kte­ré­ho se v kli­du může­te vyspin­kat do růžo­va, pro­to­že o nic důle­ži­té­ho nepři­jde­te. Erotika žád­ná, vraž­dy mimo kame­ru a krev tu taky sko­ro žád­ná není. Jen naše hrdin­ka Elissa asi čas­to čumě­la na seri­ál MacGyver, důvtip ji ve stre­so­vých oka­mži­cích nechy­běl, jen toho rozu­mu v jiném smě­ru taky moc nepo­bra­la. O čemž nás pře­svěd­čí hned v něko­li­ka situ­a­cích. Scénárista chtěl sice zama­chro­vat něko­li­ka rádo­by zvra­ty (ve kte­rých se to měla blýs­kat napě­tím), ale mís­to toho má divák šan­ci sle­do­vat jen dal­ší nevy­da­ře­nou pře­hlíd­ku klišé a tupo­sti. 

Přitom samot­ná prvot­ní myš­len­ka neby­la zas až tak špat­ná, kdy­by kame­ra­man odve­dl pořád­nou prá­ci a hned v jed­nom z prv­ních zábě­rů neod­ha­lil totož­nost toho, kdo vraž­dí. Přestože se potom šikov­ný stři­hač vše­mož­ně sna­žil zachrá­nit nemož­né a nabíd­nout nám pěk­nou vizu­ál­ní podí­va­nou, ale­spoň co se někte­rých akč­něj­ších a hlav­ně dra­ma­tic­kých chvi­lek (honi­ček) týče, zázrak se nako­nec neko­nal. Pokud nena­jdu vzá­jem­nou sym­bi­ó­zu s vytvo­ře­nou atmo­sfé­rou (když už ne s dějem) během prv­ních něko­li­ka minut (oka­mži­ků), poz­dě­ji se to už těž­ko dohá­ní. Někdy se sice poda­ří tvůr­cům doslo­va vypo­tit str­hu­jí­cí finish, ale ten­to kou­sek se k nim nepři­dal. 

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Orange Is the New Black S07E04 - How to Do Life11. srpna 2019 Titulky k Orange Is the New Black S07E04 - How to Do Life Jak žít, když kolem vidíte jen beznaděj? Jak žít, když se nemáte na koho obrátit? Jak žít, když vám zhasne i ta poslední jiskřička naděje... Naše vězeňkyně to opravdu nemají lehké. A to […] Posted in Titulky
  • Defenceless: A Blood Symphony (2004)28. února 2015 Defenceless: A Blood Symphony (2004) Další fyzicky i psychicky zneuctěná ženská dostane příležitost se pomstít. Tentokrát k nám dorazí až z Austrálie. Mladá žena nehodlá přistoupit na podmínky […] Posted in Horory
  • Petr Skoumal30. září 2014 Petr Skoumal Petr Skoumal (7. března 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho […] Posted in Profily osob
  • Místnost sebevrahů. Hater (2020)1. září 2020 Místnost sebevrahů. Hater (2020) Jeden z nejlepších filmů, co jsem za poslední dobu viděl je nečekaně z Polska, kteří poslední dobou patří ke králům Evropy, protože, co oni předvádí poslední dobou je neskutečné.Příběh se […] Posted in Krátké recenze
  • The Unbearable Weight of Massive Talent29. června 2022 The Unbearable Weight of Massive Talent Nick Fuckiiiiin Cage is Back! Herecká hvězda z 90. let už za poslední roky nenatočila nic kloudného, trochu se našel v béčkových hororech,což mu svědčí víc než céčkové akčňáky, které točí […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Girlfriends' Guide to Divorce S02E03 - Rule #8: Timing Is Everything31. března 2023 Titulky k Girlfriends' Guide to Divorce S02E03 - Rule #8: Timing Is Everything Po delší době se vracíme se seriálem **Girlfriends' Guide to Divorce**, která nám přirostl k srdci, a proto se na překladu pokusíme trochu zapracovat. Abby čeká rande s televizní hvězdou, […] Posted in Titulky
  • Manhunt14. června 2018 Manhunt Když se řekne jméno John Woo, většině fanoušků filmové akce se vybaví hity devadesátých let, kterými tenhle původem čínský režisér dominoval scénu akčního filmu. Ať už se jednalo o […] Posted in Filmové recenze
  • Dopisy z Iwo Jimy -23. srpna 2010 Dopisy z Iwo Jimy - // // Dopisy z Iwo Jimy - Recenze 28.February.2007 Recenze Autor: […] Posted in Recenze
  • #2117: Komiksový výběr Spider-Man 15: Počátek20. dubna 2020 #2117: Komiksový výběr Spider-Man 15: Počátek Komiksový výběr Spider-Man 15: PočátekVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Amazing Fantasy 15", čísla 1 až 6 série "Amazing Spider-Man" a jako "Amazing […] Posted in Recenze komiksů
  • Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám26. února 2017 Batman vs. Superman kraloval zlatým malinám Anticeny razzie, které se udělují v předvečer cen Akademie, zcela ovládl superhrdinský snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Velkého úspěchu se ale dočkali i novinář Dinesh […] Posted in Kritický Klub
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77668 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71715 KB. | 17.07.2024 - 18:05:25