Kritiky.cz > Články > Loutka v britské animaci 1908 – 2001

Loutka v britské animaci 1908 – 2001

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pozo­ru­hod­ný ani­mač­ní pře­hled je “lout­ka v brit­ské ani­ma­ci od roku 1908 do roku 2001“.

Po úvo­du, kte­rý nám nazna­čil že brit­ská ani­mač­ní lout­ko­vá tech­ni­ka je jed­na z nej­star­ších byl puš­těn prv­ní z his­to­ric­kých  fil­mů z roku 1908 – Sny z říše hra­ček. Na tom­to přes sto let sta­rý film je vidět, že ani­má­to­ři byly prv­ní pio­ný­ři, nej­pr­ve oprav­du zkou­še­li jak zaa­ni­mo­vat posta­vy a pro­to ten his­to­ric­ký film tak­to vypa­dá. Je tam mno­ho prv­ních poku­sů o ani­ma­ci a je vidět, že se tvůr­ci bavi­li a sna­ži­li se do prv­ních poku­sů dávat mno­ho humor­ných scé­nek.

Druhý film Egg Cartoon  z roku 1940 byl zase zají­ma­vý tím, že byly pro ani­ma­ci pou­ži­ty věci ze živo­čiš­né říše.

Jak film Zrození robo­ta z toku 1935 i Sky Pirates z roku 1937 byly pou­ži­ty jako reklam­ní fil­my pro brit­ské pro­duk­ty.

Pozastavil bych se nad fil­mem Ulice kro­ko­dý­lů. Tento film je nato­čen podob­ným sty­lem jako fil­my od čes­ké­ho tvůr­ce Jana Švankmajera. Je to veli­ce syro­vý film s vel­mi cha­rak­te­ris­tic­kou ani­ma­cí, ve kte­ré je pou­ži­to veli­ce mno­ho reál­ných prv­ků. Styl ani­ma­ce je veli­ce mor­bid­ní a občas je tam pou­ži­to veli­ce reál­né krve či lid­ských (zví­ře­cích) orgá­nů.

Další film, kte­rý sto­jí začle­ně­ní do mé fil­mo­té­ky, je film Sandman, kte­rý mi zase hod­ně při­po­mněl fil­my z díl­ny ame­ric­ké­ho tvůr­ce Henryho Selicka. Také z něho neční opti­mis­mus, ale je to film, kte­rý je dět­sky tajem­ný, podob­ně jako Ukradené Vánoce Tima Burtona.

V cel­ku bylo zají­ma­vé sle­do­vat, jak se brit­ská ani­ma­ce vyvi­je­la od začát­ku minu­lé­ho sto­le­tí. V pře­hlíd­ce 11 fil­mů bylo co nově obě­vo­vat, co sle­do­vat. Mnoho fil­mů si zku­sím na inter­ne­tu vyhle­dat a podí­vat se na ně v kli­du domo­va, abych si vychut­nal jejich ani­ma­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04304 s | počet dotazů: 253 | paměť: 69453 KB. | 05.12.2023 - 05:56:01