Kritiky.cz >

V tento den roku 1977 vyšel film „Závrať naruby“

Mel Brooks jed­nou o Alfredu Hitchcockovi řekl: „Každý, kdo kdy nato­čil sto­pu fil­mu, tomu­to muži za něco vdě­čí.“ Brooks si dal zále­žet nejen na paro­do­vá­ní Hitchcockových fil­mů, ale také na... Read more »

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní... Read more »

Hotel Transylvánie 2

Tak zas vyšel na domá­cí nosi­če dal­ší dět­ský film. Je to zábav­né, horo­ro­vé a vždy skon­čí dob­rým kon­cem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nej­slav­něj­ší... Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

Read more »
Stránka načtena za 2,45395 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47789 KB. | 18.05.2024 - 18:14:41