Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1977 vyšel film „Závrať naruby“

V tento den roku 1977 vyšel film „Závrať naruby“

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mel Brooks jed­nou o Alfredu Hitchcockovi řekl: „Každý, kdo kdy nato­čil sto­pu fil­mu, tomu­to muži za něco vdě­čí.“

Brooks si dal zále­žet nejen na paro­do­vá­ní Hitchcockových fil­mů, ale také na napo­do­bo­vá­ní vzhle­du a sty­lu jeho sním­ků. V jed­nom roz­ho­vo­ru řekl: „Sleduji druh fil­mu, kte­rý natá­čí­me s [kame­ra­ma­nem], tak­že ví, že nemá být fri­vol­ní. Musí zachy­tit sku­teč­né osvět­le­ní, sku­teč­nou struk­tu­ru. U fil­mu „Závrať naru­by“ to bylo „Co je to Hitchcockův film? Jak vypa­dá? Jaký je pocit? Jak je osvět­lu­je? Jak dlou­há je scé­na? Jaký je střih? Kdy při­vá­dí věci do varu?“. Prostě sle­du­je­me všech­no.“
Brooks si pro prá­ci na tom­to sním­ku najal sku­teč­né­ho kro­ti­te­le ptá­ků z fil­mu Alfreda Hitchcocka „Ptáci“ (1963). Ptačí trus byla ve sku­teč­nos­ti majoné­za a nase­ka­ný špe­nát. Brooks však Johnnymu Carsonovi v pořa­du „The Tonight Show“ ozná­mil, že vrtu­l­ník roz­pra­šu­jí­cí faleš­ný pta­čí trus vydě­sil holu­by nato­lik, že uvě­řil, že polo­vi­na pta­čí­ho tru­su je sku­teč­ná.

Jednou z Brooksových oblí­be­ných sestav bylo hudeb­ní napo­do­bo­vá­ní Franka Sinatry a v tom­to fil­mu před­vá­dí píseň „High Anxiety“ v pře­hna­né ver­zi Sinatrova pěvec­ké­ho sty­lu, až po vyne­chá­ní prv­ní sla­bi­ky slo­va „anxi­e­ty“. . Brooks je auto­rem pís­ně i tex­tu. Brooks tvr­dí, že po uve­de­ní fil­mu dostal nabíd­ky na zpí­vá­ní od kasin a klu­bů v Las Vegas.

Při spe­ci­ál­ní před­pre­mi­é­ro­vé pro­jek­ci Alfred Hitchcock Brooksovi vyt­kl pou­ze to, že ve scé­ně ve spr­še, kdy se str­há­vá závěs z kolej­ni­ce, pou­žil 13 krouž­ků na závěs, zatím­co v Psychu (1960) jich bylo pou­ži­to pou­ze 10. Brooks se však k fil­mu nevy­já­d­řil. Po zhléd­nu­tí fil­mu poslal Hitchcock Brooksovi kufřík se šes­ti mag­numy vína Château Haut-Brion z roku 1961 se vzka­zem: „Malý důkaz mého potě­še­ní, neměj­te z toho žád­né oba­vy“.

Zdroj: IMDb a Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06458 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72084 KB. | 18.07.2024 - 13:14:20