Kritiky.cz >

Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je... Read more »

Zdarma vyzkoušejte LEGO 2K Drive během nadcházejících víkendů na Xboxu, Steamu a PlayStation!

Pro všech­ny fanouš­ky, kte­ří zva­žu­jí vyzkou­še­ní hry LEGO 2K Drive, nyní je ten ide­ál­ní čas se do ní pono­řit během blí­ží­cích se víken­dů. Hra bude zdar­ma k dis­po­zi­ci na kon­zo­lích... Read more »

Next-gen vylepšení Zaklínač 3: Divoký pro Xbox Series X|S a...

Next-gen vylep­še­ní Zaklínač 3: Divoký pro Xbox Series X|S a PlayStation 5 vyjde v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku. Read more »

Uzavřená beta středověké mlátičky Chivalry II bude na...

Uzavřená beta stře­do­vě­ké mlá­tič­ky Chivalry II bude na všech dostup­ných plat­for­mách pro­bí­hat od 23. do 26. 4. Plná hra od Torn Banner Studios vychá­zí 8. 6. 2021 pro PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox... Read more »

V polské strategii War Hospital zasazené do roku 1917 se...

V pol­ské stra­te­gii War Hospital zasa­ze­né do roku 1917 se bude­te sta­rat o raně­né v prv­ní linii. V neotře­lé real-time stra­te­gii se kaž­dý život počí­tá. Hra od pol­ské­ho stu­dia Brave Lamb, na... Read more »

Sony v dubnu odstraní funkci komunity z PlayStation 4.

Sony v dub­nu odstra­ní funk­ci komu­ni­ty z PlayStation 4. Read more »

Battlefield 6 bude představen v květnu. Jeff Grubb se...

Battlefield 6 bude před­sta­ven v květ­nu. Jeff Grubb se odvo­lá­vá na samot­né EA. Vydání je dle jeho slov naplá­no­vá­no na pod­zim pro PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 a PlayStation 4. Read more »

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pouze pro Xbox...

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pou­ze pro Xbox One a PlayStation 4. Kolekce vyda­ná v rám­ci 25. výro­čí arche­o­lož­ky Lary Croft obsa­hu­je Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20... Read more »

Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře...

Square Enix ozná­mi­lo Life is Strange: True Colors. Ve hře bude­me hrát Alex Chen, kte­rá umí číst myš­len­ky. Na hře pra­cu­jí auto­ři Life is Strange: Before the Storm ze stu­dia... Read more »

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond...

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond měsíc po odcho­du z Google Stadia zalo­ži­la Haven Entertainment Studios, kte­ré pro PlayStation 5 vytvo­ří novou IP hru. Read more »

Střílečka Outriders od autorů Bulletstorm v den vydání...

Střílečka Outriders od auto­rů Bulletstorm v den vydá­ní zamí­ří do Xbox Game Pass. Hru si bude mož­né v den vydá­ní zahrát skr­ze Xbox Cloud Gaming (Beta) na kon­zo­lích Xbox a Android zaří­ze­ních.... Read more »

Final Fantasy XVI je pouze časovou exkluzivitou pro PlayStation...

Final Fantasy XVI je pou­ze časo­vou exklu­zi­vi­tou pro PlayStation 5, potvr­dil bra­zil­ský PlayStation ve své rekla­mě. Read more »

Naughty Dog údajně chystá DLC Dark Sides pro The Last of Us...

Naughty Dog údaj­ně chys­tá DLC Dark Sides pro The Last of Us Part II. V chys­ta­ném roz­ší­ře­ní se máme prý dozvě­dět skry­tou prav­du o minu­los­ti Abby. Datadisk má zahr­no­vat i dlou­ho oče­ká­va­ný... Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4....

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s čes­ký­mi titul­ky. 4. 6. letoš­ní­ho roku pro PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One. Read more »

Vetřelci jsou zpátky. V létě vyjde kooperativní...

Vetřelci jsou zpát­ky. V létě vyjde koo­pe­ra­tiv­ní stří­leč­ka Aliens: Fireteam, kte­rá evo­ku­je Aliens: Colonial Marines. Za hrou sto­jí Cold Iron Studios, kte­ré na hře spo­lu­pra­cu­je s 20th Century Fox. Titul vyjde... Read more »

Podcenili jsme poptávku PS5, výroba zrychluje a v druhé...

Podcenili jsme poptáv­ku PS5, výro­ba zrych­lu­je a v dru­hé polo­vi­ně roku bude stav lep­ší, slí­bil Jim Ryan, ředi­tel spo­leč­nos­ti PlayStation v roz­ho­vo­ru pro Gentlemen’s Quarterly. Read more »

Days Gone na jaře letošního roku zamíří na PC. V budoucnu...

Days Gone na jaře letoš­ní­ho roku zamí­ří na PC. V budouc­nu ho budou násle­do­vat dal­ší hry od Sony, potvr­dil šéf spo­leč­nos­ti PlayStation Jim Ryan v roz­ho­vo­ru pro Gentlemen’s Quarterly. Read more »

Kultovní klasika Diablo II se po 20 letech vrací v novém...

Kultovní kla­si­ka Diablo II se po 20 letech vra­cí v novém hávu. Blizzard ozná­mil Diablo II: Resurrected. Ačkoliv remas­ter vypa­dá spí­še jako nová hra, jedi­neč­né her­ní a sys­té­mo­vé prv­ky této legen­dy z roku... Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dorazí 12. 3. na PC,...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dora­zí 12. 3. na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Read more »

Capcom to s online režimem pro Resident Evil zkouší znovu a k...

Capcom to s onli­ne reži­mem pro Resident Evil zkou­ší zno­vu a k 25. výro­čí série před­sta­vu­je Re:Verse. Chystaný mul­tipla­yer bude sou­čás­tí Resident Evil: Village, kte­rý vychá­zí 7. 5. 2021. Před vydá­ním plné hry bude od... Read more »

Capcom potvrzuje, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021....

Capcom potvr­zu­je, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021. Hra se kro­mě next-gen kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X|S chys­tá také na stá­va­jí­cí PlayStation 4 a Xbox One. Read more »

Nové screenshoty z plnohodnotné PlayStation rogue-like...

Nové scre­en­sho­ty z plno­hod­not­né PlayStation rogue-like exklu­zi­vi­ty Returnal. Read more »

Steam se pochlubil statistikami za rok 2020. Platforma od Valve...

Steam se pochlu­bil sta­tis­ti­ka­mi za rok 2020. Platforma od Valve měla více aktiv­ních uži­va­te­lů než PlayStation a Xbox, a to 120 mili­o­nů, při­čemž PlayStation Network má 102 mili­o­nů a Xbox 90 mili­o­nů... Read more »

Nejstahovanější PS4 a PS5 roku 2020 v USA: PLAYSTATION 5 HRY...

Nejstahovanější PS4 a PS5 roku 2020 v USA: PLAYSTATION 5 HRY 1. Call of Duty: Black Ops Cold War... 2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3. Assassin’s Creed Valhalla 4. NBA 2K21 Next... Read more »

Escape from Tarkov zamíří už brzy na konzole. Porty sice...

Escape from Tarkov zamí­ří už brzy na kon­zo­le. Porty sice spe­ci­fi­ko­vá­ny neby­ly, ale oče­ká­vá se, že stu­dio Battlestate Games svůj titul vydá pro PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a Xbox... Read more »

Po 10 letech bychom se mohli dočkat pokračování akční...

Po 10 letech bychom se moh­li dočkat pokra­čo­vá­ní akč­ní ste­al­th série Tenchu. Prezident spo­leč­nos­ti Acquire Takuma Endo se totiž nechal sly­šet, že by rád vytvo­řil nový díl od zákla­du... Read more »

Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive...

Český free-to-play sur­vi­val Vigor od Bohemia Interactive (DayZ, Arma) vychá­zí pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra už je del­ší dobu dostup­ná také na Nintendo Switch. Read more »

Střílečka Deathloop od Arkane Studios vyjde 21. 5. 2021...

Střílečka Deathloop od Arkane Studios vyjde 21. 5. 2021 exklu­vi­ně pro PlayStation 5 a PC Read more »

První screenshoty z next-gen verze FIFA 21 na PlayStation 5 a...

První scre­en­sho­ty z next-gen ver­ze FIFA 21 na PlayStation 5 a Xbox Series X Read more »

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen konzolích zabere o...

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen kon­zo­lích zabe­re o 40 GB více Xbox One: 93 GB Xbox Series X|S: 136 GB PlayStation 4: 95 GB... PlayStation 5: 133 GB... Read more »

Vývoj Immortals Fenyx Rising je oficiálně dokončen a nic tak...

Vývoj Immortals Fenyx Rising je ofi­ci­ál­ně dokon­čen a nic tak nebrá­ní tomu, aby adven­tu­ra s řec­ký­mi bohy moh­la 3. 12. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a Microsoft Windows (Uplay,... Read more »

Ubisoft představil službu Ubisoft Connect, která propojí...

Ubisoft před­sta­vil služ­bu Ubisoft Connect, kte­rá pro­po­jí Uplay a Ubisoft Club a umož­ní pře­ne­se­ní ulo­že­ných pozic mezi jed­not­li­vý­mi ver­ze­mi her. Ubisoft Connect odstar­tu­je 29. 10. a bude pod­po­ro­vat všech­ny plat­for­my od PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox... Read more »

P.T. nebude možné stáhnout do PS5. Konami nepočítá se...

P.T. nebu­de mož­né stáh­nout do PS5. Konami nepo­čí­tá se zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tou hra­tel­né­ho tea­se­ru pohřbe­né­ho restar­tu série Silent Hill a nebu­de P.T. nabí­zet ani v PlayStation Store. Read more »

Už za necelý měsíc, tedy 19. 10. u nás vychází...

Už za nece­lý měsíc, tedy 19. 10. u nás vychá­zí PlayStation 5 Read more »

Assassin’s Creed Valhalla oficiálně dosáhl zlatého...

Assassin’s Creed Valhalla ofi­ci­ál­ně dosá­hl zla­té­ho sta­vu. Titulu od Ubisoft Montreal tak už nic nebrá­ní, aby mohl 10. lis­to­pa­du na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia a Microsoft... Read more »

Sony oficiciálně představila uživatelské rozhrání...

Sony ofi­ci­ci­ál­ně před­sta­vi­la uži­va­tel­ské roz­hrá­ní PlayStation 5 Read more »

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio...

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio Bungie na next-gen kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X sli­bu­je chod v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za sekun­du, zatím­co na slab­ším Xbox... Read more »

Seriál Doctor Who se dočká další hry. Doctor Who: The Edge...

Seriál Doctor Who se dočká dal­ší hry. Doctor Who: The Edge Of Reality vyjde na jaře příští­ho roku pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Předloňský... Read more »

Tajuplná poušť Algerian v příběhové ukázce Amnesia:...

Tajuplná poušť Algerian v pří­bě­ho­vé ukáz­ce Amnesia: Rebirth. Hra vychá­zí už 20. 10. na PlayStation 4 a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store). Read more »

Sony chystá PlayStation Store určený pro PS5. Přes samotný...

Sony chys­tá PlayStation Store urče­ný pro PS5. Přes samot­ný web tak nebu­dou mož­né náku­py obsa­hu pro PlayStation 3, PS Vita a PSP, pou­ze ze zabu­do­va­né­ho obcho­du v kon­zo­li. Podle zahra­nič­ních spe­ku­la­cí Sony chys­tá... Read more »

Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste...

Worms Rumble vyjdou v pro­sin­ci letoš­ní­ho roku. Pokud by jste si hru chtě­li vyzkou­šet ješ­tě před vydá­ním, stu­dio Team17 (Worms, Worms 2, Worms Armageddon) láká na ote­vře­nou betu, kte­rá bude... Read more »

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů...

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K mil­ní­ku 8 mili­o­nů pro­da­ných kopií stu­dia NetherRealm Studios (Injustice 2, Mortal Kombat X ) a Warner Bros. Games (Batman: Arkham City) vydá­va­jí Kombat Pack... Read more »

Ve Farm Mechanic Simulator budeme opravovat zemědělské...

Ve Farm Mechanic Simulator bude­me opra­vo­vat země­děl­ské stro­je. Nejnovější simu­lá­tor od pol­ských Ultimate Games S.A (Ultimate Fishing Simulator) vyjde kon­cem příští­ho roku pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox... Read more »

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z...

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čín­ské divo­či­ně z DiRT 5. Záběry pochá­zí z kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra pobě­ží ve 120 sním­cích za sekun­du. Read more »

Akční open-world adventura 171 je jako GTA, akorát z...

Akční open-world adven­tu­ra 171 je jako GTA, ako­rát z Brazílie. Záběry pochá­zí z pre-alpha ver­ze a hra se do své beta fáze pře­houp­ne už v roce 2021. Ambciózní titul od Betagames Group pohá­ní... Read more »

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neoslní, ale...

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neo­sl­ní, ale Ubisoft ho pro­dá­vá za rela­tiv­ně dostup­nou cenu 1099 Kč. Jestli se rema­ke pove­dl se pře­svěd­čí­me už 21. 1.2021, kdy pře­dě­láv­ka... Read more »

Launch exkluzivita Sackboy: A Big Adventure v nové ukázce na...

Launch exklu­zi­vi­ta Sackboy: A Big Adventure v nové ukáz­ce na PlayStation 5 Read more »

V rámci 2020 Tokyo Game Show jsme dostali trailer na NieR...

V rám­ci 2020 Tokyo Game Show jsme dosta­li trai­ler na NieR Replicant, což rema­ke hry z roku 2010 a prequel k NieR: Automata. Titul od stu­dia Cavia pod Square Enix vyjde 23. 4.2021... Read more »

Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series...

Football Manager 2021 vychá­zí už 10. lis­to­pa­du na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Verze pro PlayStation 4 a PlayStation 5 nebu­dou, jeli­kož Sports Interactive pro ně neob­dr­že­lo... Read more »

Remaster Bloodborne pro PlayStation 5 a PC je vývoji. Tvrdí to...

Remaster Bloodborne pro PlayStation 5 a PC je vývo­ji. Tvrdí to stej­ný zdroj, kte­rý pro­zra­dil rema­ke Metal Gear Solid. | RedGamingTech 📰 Read more »
Stránka načtena za 3,07202 s | počet dotazů: 268 | paměť: 48306 KB. | 14.07.2024 - 21:40:38