Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-19.epizóda(SK-33.,34.)-To bol fakt Survivor?

Survivor-19.epizóda(SK-33.,34.)-To bol fakt Survivor?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7

Minulá epi­zó­da bola na naše pome­ry super, až na ten totál­ne poka­ze­ný záver. Ešte pred zači­at­kom dnes krat­šie­ho hod­no­te­nia epi­zó­dy musím upo­zor­niť na počí­ta­nie dní. V minu­lej epi­zó­de sme videli 39.deň, to bol deň kme­ňo­vej rady. No a v tej­to epi­zó­de uká­za­li noc po kme­ňo­vej rade ako 38.deň a ráno ako 39.deň. To fakt si nepo­ze­rajú po sebe to čo zostri­hajú? Ako môže byť 39.deň až dva dni po sebe?

SK-33.epizóda

Tu vidí­me veľa roz­ho­vo­rov po kme­ňo­vej rade, kde sa dozve­dá­me, že Tom veril Xénii a Dominike, čiže jeho prekva­pe­nie v tvá­ri, keď dostal 4 hla­sy bolo sku­toč­né. Veľmi sa však v tých roz­ho­vo­roch neob­há­jil.

Súboj o odme­nu: Odmenou o ktorú súťa­ži­a­ci bojo­va­li bola spr­cha a noc v hote­li. Neskôr sa však dozve­dá­me, že v sku­toč­nos­ti to bolo len o tú noc, lebo k sprche sa dostal kaž­dý. Súťaž bola na moje prekva­pe­nie na 4 body a bola to rých­lov­ka pre Azua, kto­rá to vyhra­la domi­natne 4:0.

SK-34.epizóda

U nás na Slovensku ako už vie­te sa epi­zó­dy delia na polo­vicu a jed­na je odvy­sie­la­ná v jeden deň a dru­há na ten dru­hý deň. Keď som si zapol túto časť, tak som neve­del či poze­rám Survivor ale­bo Love Island.... Veľká hos­ti­na pri zlúče­ni je samozrej­mosť, spr­cha je tiež ok. Ale zase aj to má mať neja­ké obmed­ze­nie a nie spra­viť to tak­to luxus­ne a keď si to divák zapne, tak nevie či nepre­pol na zlý kanál. V ori­gi­ná­le dosta­nú súťa­ži­a­ci veľ­kú hos­ti­nu, ale sú stá­le na ost­ro­ve. A potom veľ­ký gól tej­to epi­zó­dy a to pár­ty.... Neviem ako toto nie­ko­ho napadlo, ale je potreb­né oka­mži­te ho vyho­diť. Fakt to vyze­ra­lo ako­by už Survivor skon­čil a nie ako diel, kde pre­beh­lo zlúče­nie.

Záver: Prvá polo­vi­ca ešte bola ok, ale tá dru­há to nebol Survivor. Moje hod­no­te­nie tej­to epi­zó­dy je 3/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29772 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72257 KB. | 25.05.2024 - 18:46:42