Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor?

Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor?

Love
Love
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední díl byl na naše pomě­ry skvě­lý, až na ten totál­ně zpac­ka­ný konec. Než začnu dneš­ní krat­ší recen­zi epi­zo­dy, musím upo­zor­nit na počí­tá­ní dnů. V minu­lém díle jsme vidě­li 39. den, kdy se kona­la kme­no­vá rada. V tom­to díle uká­za­li noc po kme­no­vé radě jako 38. den a ráno jako 39. den. Opravdu se nedí­va­jí na to, co vyda­jí? Jak může být 39. den až dva dny po sobě?

SK-33. díl

Vidíme spous­tu roz­ho­vo­rů po kme­no­vé radě, kde se dozví­dá­me, že Tom věřil Xenii a Dominice, tak­že pře­kva­pe­ní v jeho tvá­ři, když dostal 4 hla­sy, bylo sku­teč­né. V těch­to roz­ho­vo­rech se však pří­liš nebrá­nil.

Boj o odmě­nu: Odměnou, o kte­rou sou­tě­ží­cí bojo­va­li, byla spr­cha a noc v hote­lu. Později se však dozví­dá­me, že šlo oprav­du jen o tu noc, pro­to­že se všich­ni ospr­cho­va­li. K mému pře­kva­pe­ní byla sou­těž na 4 body a byla to rych­lov­ka pro Azua, kte­rý ji vyhrál domi­nant­ně 4:0.

SK-34. díl

Na Slovensku, jak už víte, jsou díly roz­dě­le­ny na polo­vi­nu a jeden se vysí­lá jeden den a dru­hý den dru­hý. Když jsem zapnul ten­to díl, nevě­děl jsem, jest­li se dívám na Survivor nebo na Love Island..... Velká slav­nost je samo­zřej­mos­tí, spr­cha je také v pořád­ku. Ale na dru­hou stra­nu, i to má mít něja­ká ome­ze­ní a ne to dělat takhle luxus­ně a když to divák zapne, tak neví, jest­li nepře­pnul na špat­ný kanál. V ori­gi­ná­le dosta­nou sou­tě­ží­cí vel­kou hos­ti­nu, ale stá­le jsou na ost­ro­vě. A pak vel­ký gól této epi­zo­dy, a to je pár­ty..... Nevím, jak to něko­ho napadlo, ale je tře­ba ho oka­mži­tě vyho­dit. Opravdu jsem měl pocit, že Survivor už skon­čil a ne že se jed­ná o díl, ve kte­rém došlo ke slou­če­ní.

Závěr: prv­ní polo­vi­na byla ješ­tě v pořád­ku, ale dru­há polo­vi­na už neby­la Survivor. Mé hod­no­ce­ní této epi­zo­dy je 3/10.


Photo © Archiv TV Markíza


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48939 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73022 KB. | 23.06.2024 - 04:27:29