Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?

Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?

MF 4
MF 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Phil, Claire, Jay nebo šprt­ka Alex – na tele­viz­ní obra­zov­ky se opět vra­cí zvlášt­ní rodin­ný klan Pritchettových, Dunphyových a Tuckerových se sérií emo­cí a řadou trap­ných i úchyl­ných momen­tů. Se smí­chem jako vždy počí­tá­me, ale mož­ná ukáp­ne i něja­ká ta slzič­ka. Proč bys­te si nemě­li nechat ujít osmou řadu Takové moder­ní rodin­ky?

Devět let s ame­ric­kou trhlou rodin­kou

První řada Takové moder­ní rodin­ky spat­ři­la svět­lo svě­ta v roce 2009. Uplynulo už devět let a bláz­ni­vá ame­ric­ká rodi­na nás nepře­stá­vá bavit. Ačkoliv tvůr­ci ozná­mi­li, že desá­tá řada bude sezó­nou posled­ní, před dvě­ma měsí­ci se obje­vi­ly spe­ku­la­ce, že mož­ná bude­me svěd­ky dokon­ce řady jede­nác­té. Tvůrce seri­á­lu Christopher Lloyd při­znal, že myš­len­ce jede­nác­té řady je vel­mi ote­vře­ný. Teď se jen čeká na sta­no­vis­ko tele­vi­ze a her­ců. Nám nezbý­vá než dou­fat a těšit se na dal­ší série.

  1. řada: Budete se více smát nebo bre­čet?

Odkud pochá­zí nej­lep­ší rodin­né his­tor­ky? Přeci z rodin­ných udá­los­tí. Takové svat­by, pro­mo­ce či rodin­né osla­vy vyža­du­jí spous­tu pří­prav, a to by bylo, aby se něco na tak per­fekt­ním plá­nu nepo­ka­zi­lo. Svého vel­ké­ho dne se dočka­jí Luke a Manny, kte­ré čeká stře­do­škol­ská pro­mo­ce. Tito dva mla­dí­ci mají ve zvy­ku dělat vše napl­no a vět­ši­nou s vel­kou pará­dou. Výjimkou nebu­de ani tato slav­nost­ní udá­lost. Luke s Mannym totiž osla­ví svůj vstup do svě­ta dospě­lých vel­mi netra­dič­ně, a to pří­mo ve stripklu­bu.

Nebudou chy­bět i dojem­něj­ší oka­mži­ky než jen taneč­ky na klí­ně. V osmé sérii Takové moder­ní rodin­ky se totiž dočká­me svat­by. Kdo ale pro­jde ulič­kou k oltá­ři a s kým vám zatím nepro­zra­dí­me. Co vám ale pro­zra­dit může­me, je to, že žád­ná udá­lost v tom­to seri­á­lu se neo­be­jde bez šoku­jí­cích milost­ných vyzná­ní a trap­ných momen­tů a jinak tomu nebu­de ani v tom­to pří­pa­dě. Nechte se pře­kva­pit a kouk­ně­te na Prima Comedy Central.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38849 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71777 KB. | 29.02.2024 - 00:04:46