Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Telefonní budka - recenze

Telefonní budka - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když sly­ší­te zvo­nit tele­fon, může to být kdo­ko­liv. Ale na zvo­ní­cí tele­fon se má odpo­vě­dět, nebo ne? Co bys­te udě­la­li, kdy­by jste prá­vě zavě­si­li tele­fon v tele­fon­ní bud­ce a náh­le na ten tele­fon někdo zavo­lá. Zvednete to a zjis­tí­te kdo to může být? Kdo by mohl volat do veřej­né tele­fon­ní bud­ky? Víte co všech­no se může stát po vyzved­nu­tí jed­no­ho tako­vé­ho hovo­ru? Může to být omyl, ale může to být taky hovor, kte­rý změ­ní celý váš život…

Stuart Shepherd dostal tako­vou šan­ci. Je to oby­čej­ný pub­li­cis­ta, žijí­cí obvyk­lým živo­tem mla­dé­ho ame­ri­ča­na. Pro svou kari­é­ru lže přá­te­lům, lže svým kli­en­tům a v nepo­sled­ní řadě lže své ženě. Každý den volá z tele­fon­ní bud­ky své milen­ce, aby jeho žena, kon­t­ro­lu­jí­cí jeho hovo­ry z mobi­lu, nic nezjis­ti­la. Milenka samo­zřej­mě nemů­že vědět, že je žena­tý. Všechno se změ­ní jed­no­ho rána před obvyk­lým hovo­rem. Překvapení je když Stuovi někdo doru­čí piz­zu do tele­fon­ní bud­ky. Na doru­čo­va­te­le je hrubý a poní­že­ný­mi nadáv­ka­mi jej pošle pryč. Stuart neo­do­lá zvo­ní­cí­mu tele­fo­nu a zved­ne jej. Zjistí, že je del­ší domu sle­do­ván a odpo­slou­chá­ván člo­vě­kem, kte­rý o něm ví téměř vše. A jedi­né, co po něm chce, je při­znat všech­ny svo­je lži. To by asi nikdo z nás neu­dě­lal, pokud by nebyl ohro­žen jeho život i jeho blíz­kých. Jako důkaz je zastře­len pou­lič­ní pasák, což při­lá­ká hod­ně poli­cis­tů a médií. Stuart musí při­znat své lži své ženě, svým kli­en­tům, svým přá­te­lům a co je nej­dů­le­ži­těj­ší vlast­ně sám sobě.

Je vidět, že neje­nom vel­ký roz­po­čet dělá dob­rý film. Skvělý herec­ký výkon Colina Farrella i Foresta Whitakera a hlas Kiefera Sutherlanda. Stojí za shléd­nu­tí.


Podívejte se na hodnocení Telefonní budka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36618 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72027 KB. | 25.04.2024 - 06:45:13