Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Telefonní budka

Telefonní budka

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako DVD tip měsí­ce led­na vám před­sta­vu­je­me tele­ko­mu­ni­kač­ní dra­ma. Colin Farrell se na začát­ku thrille­ru Telefonní bud­ka roz­hod­ne zved­nout v tele­fon­ní bud­ce zvo­ní­cí tele­fon a je donu­cen ono slu­chát­ko držet a zůstat v bud­ce po celý zby­tek fil­mu na muš­ce šíle­né­ho ostře­lo­va­če. Jaká to hrůza!

Stu Shepard (Colin Farrell) se živí jako herec­ký agent a po prav­dě řeče­no, dob­rých vlast­nos­tí moc nemá, to pozná­me už po něko­li­ka úvod­ních minu­tách fil­mu. A pobyt v bud­ce jeho život změ­ní. Ne že by ho tajem­ný ostře­lo­vač změ­nil. Kromě toho, že už asi bude celý zby­tek živo­ta tele­fo­no­vat jenom z mobil­ní­ho tele­fo­nu, ho násil­ník donu­til si všech­ny jeho činy uvě­do­mit a omlu­vit se za ně těm, kte­ří si to zaslou­ži­li.

Režisér Joel Schumacher odve­dl vel­mi dobrou prá­ci a z námě­tu zdán­li­vě napros­to stu­pid­ní­ho nato­čil výbor­ně se stup­ňu­jí­cí dra­ma. A neměl naštěs­tí ambi­ce film zby­teč­ně pro­dlu­žo­vat o zby­teč­né minu­ty. Délku 81 minut pova­žu­ju za při­mě­ře­nou i pro ty, kte­ří by snad film pova­žo­va­li za úpl­nou hova­di­nu.

Neočekávejte od Telefonní bud­ky nic pří­nos­né­ho z hle­dis­ka svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Jako zába­va na jeden večer je to ale zále­ži­tost více než pří­jem­ná. A mož­ná až mra­zi­vá…

Na závěr bych jenom podotknul, že (jak­ko­li mě Telefonní bud­ka vel­mi mile pře­kva­pi­la) dou­fám, že reži­sé­ra nena­pad­ne točit dru­hý díl. Nebo jakou­ko­liv vari­a­ci (mobil­ní tele­fon, sms, fax, email apod.) na dané téma. To by už asi zna­me­na­lo pro­pa­dák. Hrozím se ale toho, že si závě­reč­nou scé­nou si na dru­hý díl pone­chal urči­tý pro­stor…

O filmu:

Oficiální web: Phone Booth
Režie: Joel Schumacher
V hlav­ních rolích: Colin Farrell a něko­lik dal­ších, ve srov­ná­ní s ním poměr­ně málo význam­ných her­ců

Rok: USA 2002


Podívejte se na hodnocení Telefonní budka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37651 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71967 KB. | 25.04.2024 - 15:35:56