Kritiky.cz > Zajímavosti > Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch

Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch

esko slovensko m talent 8211 prima sobotn m p m m p enosem tot ln zazdila y6rzfbD7AQM
esko slovensko m talent 8211 prima sobotn m p m m p enosem tot ln zazdila y6rzfbD7AQM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sobo­tu začal sli­bo­va­ný pří­mý pře­nos zábav­né sou­tě­že Česko Slovensko má talent. Čekal jsem od Primy tro­chu více, než od kon­ku­renč­ní Superstar, ale bohu­žel se Prima při­blí­ži­la stá­le více tele­vi­zi o jed­nom člo­vě­ku (mys­lím tím TV Barrandov).

https://youtu.be/y6rzfbD7AQM

Žačnu tím, že pří­mý pře­nos začal den po posled­ním zázna­mu cas­tingu, fanouš­ci této zábav­né sou­tě­že neče­ka­li ani den a už tam byl dal­ší díl. Bohužel ani nespl­ňo­val cha­rak­te­ris­ti­ky zábav­né sou­tě­že natož pří­mé­ho pře­no­su.

Nejen to, že tři čtvr­ti­ny času bylo pou­ze uvá­dě­ní osob­ních pro­fi­lů účin­ku­jí­cích a jejich his­to­rii v cas­tingu, ale k zážit­ku účas­ti pří­mé­ho pře­no­su režie pus­ti­la pou­ze něko­lik zpě­vá­ků. Ostatní, s omluvou, pou­ze sedě­li a uka­zo­va­li se pou­ze jejich před­sta­ve­ní ze zázna­mu jejich prv­ní­ho vystou­pe­ní.

Když už účin­ku­jí­cí vystu­po­va­li, tak bychom moh­li čekat, že vystou­pí před živým  pub­li­kem. Bohužel to tak neby­lo.  Na jeviš­ti i v hle­diš­ti byly sou­tě­ží­cí napros­to sami a zabí­ra­ly je pou­ze kame­ry pří­mé­ho pře­no­su.

Davida Gránského a Lujzu Garajovou-Schramekovou nebu­du ani moc popi­so­vat, slou­ži­li jako uva­dě­či reklam, dal­ších účin­ku­jí­cích a hlav­ně dis­ku­té­ři s poro­tou, kte­rá ani neby­la na mís­tě natá­če­ní.

Hlavním pro­blé­mem sobot­ní­ho pří­mé­ho pře­no­su bylo to, že se poro­ta na pří­mý pře­nost napros­to vypr***… Všichni čty­ři, jme­no­vi­tě Jakub Prachař, Jaro Slávik, Diana Mórová a Marta Jandová, nestá­li ani to, aby dvo­ji­ci uva­dě­čů pomoh­li s přímým pře­no­sem. Seděli na svých pěk­ně vyhřá­tých židlích, doma nebo v diva­dle a komen­to­va­li vystou­pe­ní pou­ze skrz Skype.

Těžko uvě­řit že s ČS má talent chce udě­lat Prima úspěch. Její sed­má sezó­na už nepři­ná­ší nic nové­ho, žád­né nové talen­ty a hlav­ně Prima svým sobot­ním přímým pře­no­sem odlá­ka­la všech­ny, kte­ří se chtě­li na pře­nos podí­vat živě.

Jestli ješ­tě tato „talen­to­vá sou­těž“ ješ­tě v tel­ce, tak dou­fám, že bude jenom na inter­ne­tu a že nás nebu­de tele­vi­ze obtě­žo­vat páteč­ní a sobot­ní veče­ry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava3. ledna 2018 Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o nich, a občas prý jednoho vídá po ránu v zrcadle 😊. Jak jsou však na tom herci z pohádky Čertoviny? Sara […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - S režisérem na place je pohoda3. ledna 2018 Čertoviny - S režisérem na place je pohoda Někteří z herců pracovali s režisérem poprvé, jiní se k němu před kameru vracejí. Jaké to bylo na Čertovinách? „Byla to pro mě příjemná spolupráce. Pohoda na place a hravá atmosféra,“ […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kdo patří do pekla?3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo patří do pekla? Luciper v pohádce Čertoviny vyšle Popeláka a Uheláka, aby přivedli do pekla každý jednu hříšnou duši. A protože jsme chtěli zjistit, jak těžký úkol měli, zeptali jsme se herců, za jakou […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kde se točilo?3. ledna 2018 Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily scény v pekle. Pak se všichni přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam se režisér vrátil […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny3. ledna 2018 Čertoviny - Kdo je kdo v pohádce Čertoviny Přestože peklo je synonymem pro zlo, čerti v českých pohádkách bývají spíše dobráčtí. Jací jsou čerti v nové pohádce? „Pokračuji v podobě českého pekla a i čerta, které známe z pohádek […] Posted in Speciály
  • Čertoviny - Příběh3. ledna 2018 Čertoviny - Příběh Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny16. srpna 2017 Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny Je to první ochutnávka připravované pohádky režiséra Zdeňka Trošky, která vstoupí do kin 4. Ledna 2018, ve které budou mít hlavní roli dva čerti, popletové, který Lucifer pošle na zem, aby […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43878 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71515 KB. | 21.06.2024 - 15:10:23