Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Terminátor na Blu-ray

Terminátor na Blu-ray

Terminator080
Terminator080
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Možná, že v roce 1984 film něko­lik desí­tek v ČSSR vidě­lo, ale já osob­ně jsem měl mož­nost vidět kul­tov­ní film jed­no­ho z nej­ši­kov­něj­ších reži­sé­rů až v 90. letech. A to až po dru­hém díle v kinech.

Samotný sní­mek udě­lal z reži­sé­ra i hlav­ní­ho her­ce i z jeho posta­vy kult, a tak se už nato­či­lo už něko­lik pokra­čo­vá­ní a byl i seri­ál o celých dvou sezó­nách.

Terminátor to začal. Vše je nekr­va­věj­ší, nej­tem­něj­ší, všu­de samá krev a naho­ta. Veškeré tri­ky jsou dělá­ny na kole­ně a je za nimi vidět veš­ke­rá ruč­ní prá­ce. Vše je stvo­ře­no tak, aby film šoko­val mož­nou budouc­nos­tí, kdy nás zni­čí počí­ta­če a mecha­nic­ké stro­je.

Co vytknout Blu-ray. No asi nic. Je to kul­tov­ní film, kte­rý si zane­chal na Blu-ray veš­ke­rý tvar. Možná čas od času byly něja­ká zrníč­ka v obra­zu vylep­še­na, ale vše je siro­vé ana­lo­go­vé a je vidět, je stá­ří 31 let je na tom fil­mu vidět.

Dabing v čes­kém změ­ní je ten nej­no­věj­ší z roku 2003. V hlav­ní roli Pavel Soukup. Ne, že bych neměl pro­ti Soukupovi něco, je to sice aktu­ál­ně dvor­ní dabér Arnolda Schwarzeneggera, ale po zku­še­nos­tech s ori­gi­nál­ním zně­ní je vidět, že by se pro Terminatora hodil někdo jiný. Všichni fanouš­ci vola­jí do nebe Jiřího Zavřela, kte­rý Schwarzeneggera nada­bo­val popr­vé a asi nej­lé­pe.

Šup sup do obcho­dů na Vánoční pro­de­je. Tohle Blu-ray musí kaž­dý fanou­šek mít, pokud si chce­te vylep­šit nála­du od posled­ní­ho dílu, kte­rý nemá nic, co má prv­ní díl z roku 1984.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray

Bitrate

Terminator

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33775 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72611 KB. | 14.06.2024 - 21:22:14