Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The First Templar

The First Templar

DSC07019 150x150 1
DSC07019 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve hře The First Templar se dostá­vá­te do dob­ro­druž­ství ze 13. Století, k dis­po­zi­ci máte dva hrdi­ny, fran­couz­ské­ho tem­plá­ře jmé­nem Celian a šlech­tič­nu odsou­ze­nou za kacíř­ství a dále Vás dopro­vá­zí v dob­ro­druž­ství Váš druh Roland, úkol je jedi­ný zís­kat Svatý Grál. Na cestách Vás potká­vá jak jinak než množ­ství sou­bo­je, téměř si neod­po­či­ne­te, v mezi chví­lích puto­vá­ní nachá­zí­te růz­né před­mě­ty, kte­ré si uscho­vá­vá­te. Neustále Vás pro­ná­sle­du­jí mus­limští Saracény, fran­couz­ský král Filip IV. a inkvi­zi­ce kato­lic­ké církve. Prostředí, ve kte­rém se dob­ro­druž­ství ode­hrá­vá, je růz­né jed­nou jde­te tma­vým lesem a podru­hé se nachá­zí­te upro­střed stře­do­vě­kých sta­veb, kde na Vás pokaž­dé číhá nebez­pe­čí v podo­bě nepřá­tel, kte­ré musí­te zlyn­čo­vat, při tom­to hra­ní vydr­ží­te u hry maxi­mál­ně 4 hodi­ny. Pokud se chce­te vyhnout nepřá­te­lům, může­te se skrý­vat, co sto­jí za zmín­ku, že občas udě­lá­te v boji i pořád­ný úder, kte­rý se Vám zpo­ma­lí, a Vy si může­te vychut­nat. Ve hře mimo boje řeší­te i hádan­ky, abys­te moh­li postou­pit dále. Hru si může­te zahrát i ve dvou v reži­mu off-line, kdy jeden z Vás bude ovlá­dat tem­plá­ře a dru­hý Rolanda nebo si může­te zahrát s kama­rá­dem přes xbox live.

Hra má veli­ce sla­bý pří­běh, spí­še mi při­jde, že je děla­ná jen pro sou­bo­je s nepřá­te­li, nic víc od hry neče­kej­te. Po gra­fic­ké strán­ce to není také nic extra, žád­né zvlášt­ní efek­ty za kte­ré bychom moh­li auto­ry pochvá­lit, tak­že pro­to hru řadím mezi tako­vý dob­rý střed. Zvuky ve hře jsou dob­ré a nijak neva­dí v hra­ní. Ve hře najde­te spous­tu videí, co a jak se ode­hrá­vá, je doce­la odpo­čin­ko­vé se dívat, když zrov­na nebo­ju­je­te s nepřá­te­li a nepře­mýš­lí­te nad řeše­ním háda­nek. Zpracování hry odpo­ví­dá její ceně, je to tako­vá odpo­čin­ko­vá hra, ale neče­kej­te zázra­ky, mys­lím, že sil­něj­ší pří­běh má Fable II, kte­rý teď poří­dí­te za polo­vič­ní cenu.

DSC07019
DSC07022
DSC07024
DSC07025
DSC07029
DSC07030
DSC07032
DSC07033
DSC07034
DSC07039
DSC07040
DSC07041
DSC07045
DSC07047


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 60%
Datum vydá­ní: 6.5.2011
Výrobce: Kalypso Media
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2, onli­ne
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 16+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58936 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71989 KB. | 24.02.2024 - 23:12:05