Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > PEGGLE 2

PEGGLE 2

vlcsnap 2016 06 29 20h51m55s145 150x150 1
vlcsnap 2016 06 29 20h51m55s145 150x150 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když už je to něja­ká ta doba, co byla tato hra vydá­na na xbox 360, tak jí nemů­že­me nechat bez povšim­nu­tí. Pokračování této vel­mi popu­lár­ní hry se nyní obje­vil také pro novou kon­zo­ly xbox one s názvem Peggle 2 již s vyda­ným upda­tem Duel mode. Při prv­ním spuš­tě­ním hra půso­bi­la veli­ce dět­sky, ale to byl pou­ze prvot­ní klam. Grafika hry nás vel­mi pře­kva­pi­la hned na začát­ku a může se roz­hod­ně srov­ná­vat s dneš­ní­mi vydá­va­ný­mi titu­ly.

A o co vlast­ně ve hře jede? Střílíte kulič­ku tak, aby zasáh­la ostat­ní kulič­ky, ale pozor Vy potře­bu­je­te hlav­ně ty čer­ve­né bar­vy a počet poku­sů je znač­ně ome­zen, pokud se Vám poštěs­tí, tak kulič­ka spad­ne do pohy­bu­jí­cí­ho se kyb­lí­ku a tím si při­pí­še­te dal­ší pokus ve stří­le­ní. Jedná se o vel­mi návy­ko­vou hru, kte­rá Vás do sebe vtáh­ne, a Vy nebu­de­te chtít skon­čit, dokud nespl­ní­te dal­ší a dal­ší level. Jak u prv­ní­ho, tak i dru­hé­ho dílu máte k dis­po­zi­ci posta­vič­ky mas­ters, kte­ré hru znač­ně ope­pří v tom, že kaž­dá má své nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, kte­ré Vám při hře pomo­hou sestře­lit kulič­ky dale­ko snad­ně­ji, aby se Vám výho­da akti­vo­va­la, musí­te sestře­lit zele­nou kulič­ku, kte­rá občas bývá pěk­ně zamo­ta­ná mezi ostat­ní­mi. I když to tak­to půso­bí jed­no­du­še, není to tak, je to veli­ce logic­ky pro­pra­co­va­ná hra, kte­rá Váš mozek pěk­ně občas potrá­pí. Grafické zpra­co­vá­ní hry je doko­na­lé. Barevná sché­ma­ta v jed­not­li­vých leve­lech jsou pěk­ná a nenu­dí, pro­to­že se vždy mění. Mění se také hud­ba a zvu­ky, pod­le toho jakou posta­vu si vybe­re­te jako pomoc­ní­ka, občas Vám hodí také něja­ké to ges­to spo­ko­je­nos­ti nebo naštva­nos­ti.

Ovládání hry je jed­no­du­ché, tak­že hru si zahra­jí jak děti, tak i dospě­lí. Hra nabí­zí více jak 120 kol. Mezi jed­not­li­vý­mi pře­cho­dy, si také zahra­je­te tak­zva­nou pří­pra­vu, výu­ko­vý trial, kde si násled­nou slo­ži­tost kola může­te tro­chu natré­no­vat. Hru si také může­te zahrát onli­ne, to ale spí­še dopo­ru­ču­ji, až ostří­le­něj­ším hrá­čům, pro­to­že na mul­tipla­ye­ru už hra­jí pro­fí­ci, kte­ří Vás 100% pora­zí svým vyš­ším skó­re. Postavy se Vám jed­not­li­vě zpří­stup­ňu­jí, a ano i v této hře může­te lehce pro­pad­nout nákup­ní horeč­ce, pokud si bude­te chtít poří­dit dal­ší tyto hrdi­ny a vyzkou­šet s nimi dal­ší kola. Vzhledem k tomu, co vše hra nabí­zí, což je hlav­ně zába­va, kte­rá neo­mr­zí, tak má od nás vel­ké plus k pomě­ru ceny není roz­hod­ně, co dál řešit.


PEGGLE 2

Žánr: akč­ní arká­da

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: Multiplayer 1-4, sin­glepla­yer

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 9. 12. 2013

Doporučený věk (PEGI): 8

Hodnocení: 100%


Galerie ze hry

vlcsnap-2016-06-29-20h51m55s145
vlcsnap-2016-06-29-21h40m24s255
vlcsnap-2016-06-30-17h51m38s934
vlcsnap-2016-06-30-17h51m40s581
vlcsnap-2016-06-30-17h51m42s514
vlcsnap-2016-06-30-17h51m44s412
vlcsnap-2016-06-30-17h51m46s449
vlcsnap-2016-06-30-17h51m48s505
vlcsnap-2016-06-30-17h51m50s033
vlcsnap-2016-06-30-17h51m57s525
vlcsnap-2016-06-30-17h51m59s202
vlcsnap-2016-06-30-17h52m01s048
vlcsnap-2016-06-30-17h52m02s726
vlcsnap-2016-06-30-17h52m04s847
vlcsnap-2016-06-30-17h52m06s716
vlcsnap-2016-06-30-17h52m08s768
vlcsnap-2016-06-30-17h52m17s061
vlcsnap-2016-06-30-17h52m20s074
vlcsnap-2016-06-30-17h52m21s998
vlcsnap-2016-06-30-17h52m24s841
vlcsnap-2016-06-30-17h52m26s884
vlcsnap-2016-06-30-17h52m29s786
vlcsnap-2016-06-30-17h52m36s125


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85720 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71675 KB. | 14.07.2024 - 13:04:36