Kritiky.cz > Recenze knih > Útěk za láskou - kniha

Útěk za láskou - kniha

p9788075434166 utek za
p9788075434166 utek za
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Emma sedí nor­mál­ně ve ško­le – je v matu­rit­ním roč­ní­ku – když tu najed­nou do tří­dy vtrh­ne dvou­me­t­ro­vý čer­noch Billy a začne jí nesmlou­va­vě dávat veš­ke­ré její věci do taš­ky, při­čemž jí za její­ho vzte­ku táh­ne pryč. Spolužáci a tříd­ní uči­tel­ka se nezmoh­li na slo­vo, v pod­sta­tě jenom zíra­li. Jenom potu­tel­ný úsměv vykouz­li­la nej­lep­ší kama­rád­ka Emmy Leona, kte­rá se vždyc­ky jejím sty­lem živo­ta, ovšem nedob­ro­vol­ným, bavi­la. Emma je totiž dce­rou zná­mé­ho čes­ké­ho her­ce a oby­čej­né ženy ze Spojených stá­tů Amerických, tak­že to roz­hod­ně v živo­tě nemá jed­no­du­ché. Matka ji necha­la u otce a sama se vrá­ti­la do Ameriky, kde žije babič­kou Emmy.

Billy ji dostr­ká do auta, kde se Emma zmů­že jen na dotaz, o co jde a co se vlast­ně děje, mimo­cho­dem za pozo­ro­vá­ní spo­lu­žá­ků vylo­že­ných v okně. Samozřejmě se od Billyho, osob­ní­ho stráž­ce nic nedo­zvě­dě­la, jako vždy. Dorazili tedy až domů, kde už na ni trpě­li­vě čekal její otec a celá jeho armá­da v podo­bě taj­né poli­cie. Sotva dora­zi­la, vidi­tel­ně si otec odde­chl, což i Emma postřeh­la. Hned ji objí­mal a zjiš­ťo­val, jest­li je v pořád­ku. Emma ho ujis­ti­la, že v napros­tém. Když vidě­la oko­lo otce všech­ny ty poli­cis­ty, nemoh­la se udr­žet a vyprskal smí­chy. V tu ránu se všich­ni tak lek­li, že na ni vytáh­li zbra­ně.

Otec poslal poli­cis­ty pryč a Emmu důraz­ně varo­val, že ten­to­krát je to mno­hem váž­něj­ší než obvykle – vel­mi čas­to mu totiž posí­la­li výhruž­ky v podo­bě ano­nym­ních dopi­sů a Emma zakrát­ko pocho­pi­la, že situ­a­ce je vel­mi zlá. Její extrém­ní zlost, vztek a zou­fal­ství pro­puk­ne napl­no, když jí otec ozná­mí, že bude muset od něj pryč, respek­ti­ve odle­tět za svo­jí mat­kou. To Emma důraz­ně odmí­tá s tím, že ji tady čeká matu­ri­ta a navíc chce zůstat se svým tátou. S mámou ani babič­kou nikdy nemě­la ten oprav­do­vý vztah. Otec jí zase pro důraz­ně vysvět­lí, že jde hlav­ně o ni, aby se jí nic nesta­lo, pros­tě ji chce ochrá­nit.

Tak tedy o pár hodin poz­dě­ji Emma nased­la do leta­dla, kte­ré ji odvá­že­lo k její rodi­ně žen­ské­ho pohla­ví. Nesršela úpl­ně štěs­tím, prá­vě nao­pak. Dokonce nemoh­la zavo­lat ani Leoně, aby jí řek­la, co se sta­lo a proč se něko­lik týd­nů neu­vi­dí. Emma se tedy dosta­la do Bostonu, kde její mat­ka a babič­ka žily. Babička měla své dce­ři vel­mi za zlé, že kdy­si zača­la cho­dit s něja­kým čes­kým stu­den­tem herec­tví. Když pak otě­hot­ně­la, zhrou­til se babič­ce její svět o to víc, že mat­ka Emmy se odmít­la vrá­tit do Ameriky a zůsta­la v Česku.

Štěstí netr­va­lo dlou­ho, hlav­ně kvů­li otco­vým zále­tům, tak se vrá­ti­la k babič­či­ně rados­ti zpět, ale Emmu sebou nevza­la. Na letiš­ti ji mat­ka sáhodlou­ze objí­má s dovět­kem, že zase vyrost­la, při­tom tam byla v pod­sta­tě o prázd­ni­nách, tak­že nedáv­no. Babička neby­la tako­vou tou, co peče kolá­če a roz­maz­lu­je vnou­ča­ta. Zakládala si na pěs­tě­ném vzhle­du, a když jí Emma popr­vé řek­la babi, vzpa­ma­to­vá­va­la se z toho tak, že oka­mži­tě jela ke své­mu psy­cho­a­na­ly­ti­ko­vi. Tak tedy s obě­ma nased­la do auta a necha­la se odvézt do její­ho dočas­né­ho domo­va, jak před­po­klá­da­la. Máma jí vyklá­da­la o ško­le, při­čemž Emma došla ke zjiš­tě­ní, že bude mít za zády i Billyho.

Sice je to kni­ha spo­je­ná i s dějem v Americe, ale od ryze čes­ké autor­ky, nicmé­ně mě to moc neza­u­ja­lo. Prostě mi to nesed­lo, čeka­la jsem od toho víc, nicmé­ně to dopo­ru­ču­ju ke čte­ní mla­dým sleč­nám – dospí­va­jí­cím dív­kám, pro­to­že konec­kon­ců hlav­ní hrdin­ka má před matu­ri­tou, tak­že ten věk by odpo­ví­dal. Má 216 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 169 Kč zde.

 • Autor: Petra Martišková
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48445 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72307 KB. | 21.05.2024 - 22:15:56