Kritiky.cz > Recenze knih > Lumpík zachraňuje - kniha

Lumpík zachraňuje - kniha

stažený soubor 1
stažený soubor 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct, že i doce­la nezod­po­vě­ze­ný. Babička s dědeč­kem se spo­lu s Honzíkovými rodi­či roz­hod­nou, že Lumpík se sta­ne jejich pej­skem a bude s nimi žít ve měs­tě. Honzík je nad­še­ný, ale mamin­ka má dost vel­ké pochyb­nos­ti, kte­ré se časem sta­nou sku­teč­nos­tí, pro­to­že ví, jaký je Honzík. Navíc nema­jí se psy žád­né zku­še­nos­ti, ale tatí­nek ji uchlá­cho­lí, že to bude v pořád­ku. Tak si tedy jed­no­ho dne odve­zou Lumpíka do měs­ta.

Štěně se straš­ně těši­lo, že bude dělat s Honzíkem to, co dosud. V pra­xi to zna­me­na­lo honič­ky na dvo­ře a hra­ní. Ovšem nevě­dě­lo o tom, že začne ško­la. Honzík najed­nou musel začít plnit urči­té povin­nos­ti a Lumpík zůstá­val mno­ho hodin sám, pro­to­že i mamin­ka s tatín­kem muse­li cho­dit do prá­ce. Lumpíkovi nakou­pi­li spous­tu hra­ček, aby se měl čím bavit. Jednoho rána Honzík vystře­lil z domu do ško­ly, ale zapo­mněl dát Lumpíkovi vodu. Ten tam chudák usy­chal žíz­ní, dokud se neob­je­vi­la jeho klu­či­čí hla­va. Honzíka hod­ně mrze­lo, že zapo­mněl dát Lumpíkovi neje­nom vodu, ale i jíd­lo. Honzík cho­dil s Lumpíkem na pro­cház­ky, aby ho vyven­čil a jed­nou takhle potkal malou hol­čič­ku Adélku s její fen­kou Sněženkou.

Jelikož Honzík neměl ani poně­tí o psím výcvi­ku, tak mu hol­čič­ka tro­chu pomoh­la, ale Honzík pří­liš vděč­nos­ti nepro­je­vil. Ten den, kdy Honzík při­šel domů a kál se za to, že Lumpíka před odcho­dem do ško­ly nena­kr­mil a nena­chys­tal mu pití, však pokra­čo­val dal­ší kata­stro­fou. Honzík tou­žil pochlu­bit se kama­rá­dům s Lumpíkem a tak ho vzal na hřiš­tě, pro­to­že šel s chlap­ci hrát fot­bal, jen­že to pří­liš nedo­mys­lel. Honzík Lumpíka uvá­zal u slou­pu, kde na něj paři­lo slun­ce a ště­ně, kte­ré si mys­le­lo, že bude dová­dět s ruka­ma, zača­lo mít zdra­vot­ní pro­blémy – udě­la­lo se mu špat­ně.

V tom do vše­ho při­šla Honzíkova mamin­ka a nastal vítr. Okamžitě ho zahr­nu­la výčit­ka­mi kvů­li Lumpíkovi. Také mu zaká­za­la schá­zet se s kama­rá­dy, ale neu­přes­ni­la, na jak dlou­ho to bude. Maminka toho měla ako­rát tak dost a spo­leč­ně s tatín­kem se roz­hod­li, že pošlou Honzíka s Lumpíkem do psí škol­ky. Na ten nápad vlast­ně mamin­ku při­ved­la Adélka, pro­to­že tam taky cho­di­la. Jak Honzík s Lumpíkem zača­li cho­dit do škol­ky, tak se zlep­šo­va­lo cho­vá­ní nejen ště­ně­te, ale i jeho pána. Mimo toho ale došlo pro změ­nu ve ško­le, kam cho­di­li Honzík a Adélka do stej­né tří­dy, něco ne úpl­ně pěk­né­ho.

Jeden ze spo­lu­žá­ků zjis­til, co dělá tatí­nek Adélky a začal se jí kvů­li tomu posmí­vat a tím pádem s ní nechtě­li kama­rá­dit ostat­ní děti, až na Honzíka. Adélčin tatí­nek je totiž správ­ce hřbi­to­va, ale ve ško­le se jí smě­jí, že je hrob­ní­kem, při­tom ani nevě­dí, že dří­ve pra­co­val u spe­ci­ál­ní poli­cej­ní jed­not­ky, ale při­vo­dil si ve služ­bě zra­ně­ní a než by seděl v kan­ce­lá­ři nad papí­ry, šel radě­ji dělat tohle povo­lá­ní. No a s Adélky mamin­kou se zase sezná­mí, když Lumpík sní z odpad­ko­vé­ho koše ples­ni­vé potra­vi­ny, udě­lá se mu špat­ně a všich­ni spě­cha­jí s Lumpíkem na vete­ri­nu, kde je dok­tor­kou pro zví­řát­ka prá­vě Adélčina mamin­ka.

Velmi půvab­ná kníž­ka pro děti, kte­rá se jim musí líbit. Je to mimo krás­né­ho pří­bě­hu i vel­mi pouč­né a roz­hod­ně by se tato pohád­ka měla dětem zakou­pit. Navíc je straš­ně krás­ně nama­lo­va­ná obál­ka. Má 104 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 95 Kč zde.

 • Autor: Otilie Grezlová
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Ilustrace: Tomáš Řízek
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32871 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71689 KB. | 16.06.2024 - 13:48:56