Kritiky.cz > Recenze knih > Nerozlučný pár - kniha

Nerozlučný pár - kniha

nerozlucny par 9788075434272.280299474.1497432239
nerozlucny par 9788075434272.280299474.1497432239
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Emily se zdá zno­vu noč­ní můra, ve kte­ré jí sží­ra­jí pla­me­ny. Pracovala dří­ve u poli­ce, dokud se nese­běh­ly ty osud­né udá­los­ti, kte­ré jí pře­vrá­ti­li život naru­by a už nic neby­lo jako před­tím. Někdo úmy­sl­ně zaklá­dá požá­ry rodin­ný domů. Při jed­nom tako­vém zahy­nu­la i její sest­ra. Emily se navíc ješ­tě domní­vá, respek­ti­ve je pře­svěd­če­ná o tom, že její sest­ru před samot­ným požá­rem někdo zavraž­dil. Bohužel Emily nechce nikdo pomoct, dokon­ce ani v zaměst­ná­ní, ze kte­ré­ho byla nuce­na dochá­zet k psy­cho­lo­go­vi, pro­to­že to naří­dil její nad­ří­ze­ný. Jednoho rána se vydá do své­ho zaměst­ná­ní. Ohlásí se u pana Dickinsona, své­ho nad­ří­ze­né­ho, kte­ré­mu říká dost po svém – Dick.

Sekretářka šéfa si ji tak tro­chu vychut­ná­vá, když se jí vyptá­vá, jest­li má domlu­ve­nou schůzku. Nakonec se k šéfo­vi dosta­ne. Začne ho doslo­va urput­ně pře­mlou­vat či spí­še mu vysvět­lo­vat, že její sest­ra zemře­la rukou něko­ho jiné­ho, čili byla zavraž­dě­na, ale Dickinson jí pocho­pi­tel­ně nepo­slou­chá, dokon­ce je vůči ní sho­ví­va­vý, pro­to­že si sám pro sebe mys­lí, že je po pro­dě­la­né tragé­dii emo­ci­o­nál­ně zni­če­ná. Dickinson se na Emily sice usmí­vá, ale ve sku­teč­nos­ti spo­lu mají dlou­ho­do­bé spo­ry. Vše je zapří­či­ně­no tím, že Emmy něko­li­krát odmít­la jeho pozvá­ní. Jelikož byla před časem díky těm­to udá­los­tem suspen­do­vá­na, tak Emmy musí z budo­vy ode­jít.

Teprve ven­ku dá prů­chod své­mu vzte­ku a zou­fal­ství. Naplno to pro­puk­ne, když je v autě a jede domů. Mnohokrát ude­ří do volan­tu, při­čemž si ješ­tě spros­tě zana­dá­vá na adre­su své­ho šéfa. Emmy se roz­hod­ne, že nepo­je­de domů, ale její ces­ta vede do obcho­du s kníž­ka­mi. Je to záměr­né, a to i přes­to, že si nejde žád­nou kou­pit. Obchod totiž vlast­ní její býva­lý kole­ga Books, sho­dou okol­nos­tí býva­lý pří­tel a snou­be­nec. Nejprve ji nevi­dí, pro­to­že obslu­hu­je u pul­tu zákaz­ni­ci, ale když si ji všim­ne, pou­ze zala­pá po dechu. Není zrov­na dva­krát nad­še­ný, že ji vidí a po jejím mono­lo­gu už vůbec ne.

Emily ho totiž pře­mlou­vá, aby jí pomohl s tím­to pří­pa­dem, ve kte­rém figu­ru­je její zavraž­dě­ná sest­ra, při­čemž jí nikdo nevě­ří a nebe­re ji váž­ně. V krám­ku dojde mezi nimi k ráz­něj­ší výmě­ně názo­rů. Emily sice jen chce, aby ji Books vysle­chl, ale ten odmí­tá, a to kate­go­ric­ky veš­ke­ré její aso­ci­a­ce – nechce se do niče­ho zaplést. Emily se ale jen tak nedá. Když jsou spo­lu do skla­du ved­le jeho knih­ku­pec­tví, Emily mu hodí na stůl slož­ku se vše­mi pří­pa­dy – 53. Řekla mu jenom, aby si je pro­stu­do­val. Ještě na Emily vypá­lí slov­ní arze­nál ve smys­lu, že už pro FBI nepra­cu­je, ale na to Emily vůbec nijak nere­flek­tu­je.

Mimoto jí vme­te do obli­če­je, že to dělá pou­ze kvů­li své sestře. Začne ost­rá slov­ní pře­střel­ka, kdy Emily zasa­dí posled­ní slov­ní úder, ale ten­to­krát jí dojde, že to pře­hna­la. Nakonec ode­jde s tím, že nemě­la za Booksem cho­dit, a aby jí pro­mi­nul. Opět se jí v noci při­hlá­sí dal­ší noč­ní můra. Doma si Emily zří­di­la v mat­či­ně poko­ji tako­vou malou domá­cí kan­ce­lář, kde se zrov­na nyní pro­bí­rá vše­mi výsled­ky prů­zku­mu a dostup­ný­mi úda­ji. Z doku­men­tů zjis­tí, že vždyc­ky jsou ty požá­ry nastra­že­ny pacha­te­lem tak, aby to vypa­da­lo jako nešťast­ná náho­da.

To je počá­teč­ní náčrt této kri­mi­nál­ky, kte­rá mi moc nesed­la. Od toho­to auto­ra jsem čet­la jed­nu kni­hu a byla výbor­ná. Tahle mě doce­la zkla­ma­la, nicmé­ně to dopo­ru­ču­ju čte­ná­řům, kte­ří se vyží­va­jí kri­mi­nál­kách ame­ric­ké­ho typu. Má 344 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 221 Kč zde.

 • Autor: James Patterson
 • Žánr: špi­o­náž­ní román
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44321 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72318 KB. | 23.05.2024 - 14:04:45