Kritiky.cz > Recenze knih > Josefína a bytosti - kniha

Josefína a bytosti - kniha

883 bg
883 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Josefína Slámová na prv­ní pohled vypa­dá jako nor­mál­ní pat­nác­ti­le­tá hol­ka. Chodí do ško­ly, do devá­té tří­dy, tak­že je jí pat­náct let. Její rodi­če – fyzi­kář­ka a che­mik, z ní chtě­jí mít to samé, čím je mamin­ka, ale tím ji nutí k něče­mu, co ona nechce. Odjakživa rozu­mí kvě­ti­nám, stro­mům a pří­ro­dě vše­o­bec­ně. Mamince dokon­ce vaří bylin­né lek­tva­ry. Ve ško­le do ní rýpou klu­ci, ale jen pro­to, že se jim líbí. Její nej­lep­ší kama­rád Michal, kte­rý s ní cho­dí do tří­dy, je do ní taj­ně zami­lo­va­ný. Jednoho dne se Josefíně život pře­vrá­tí naru­by. Zjistí, že ve sku­teč­nos­ti není Slámová, ale Wunderhausová. Důvod je děsi­věj­ší, než si umí vůbec před­sta­vit.

Ve dvou letech ji rodi­če totiž ado­p­to­va­li. Josefína to zjis­tí náhod­ně, když se bude pře­hra­bo­vat ve spi­sech, kte­ré ado­p­tiv­ní mamin­ka Eliška před ní ukrý­va­la. To bude prv­ní z šoku, kte­rý ji čeká. Druhý v pořa­dí, když zjis­tí, že měla čty­ři sou­ro­zen­ce a dům, ve kte­rém žili – Wunderhaus – byl úmy­sl­ně zapá­len. Přežila pou­ze ona. Ve stej­ném oka­mži­ku zjiš­tě­ní najde na půdě jed­nu bytost – Lešij. Nejdřív se ho lek­ne, ale ten ji donu­tí, aby šla na zahra­du. Tam se z krtin­ce vyno­ří Děd. Ten chrá­ní Josefínu a její rodi­nu. Je doce­la uště­pač­ný, ale pou­ze pro­to, aby Josefínu ochrá­nil.

Josefína zjis­tí, když se dosta­ne do své­ho svě­ta, ze kte­ré­ho pochá­zí hro­zi­vou minu­lost. Setká se s Neklanem, kte­rý jí poví o tom, co se s jejich rodi­nou sta­lo. Zjistí děsi­vou sku­teč­nost – Neklan je mrt­vý, stej­ně jako její původ­ní rodi­na a celý zby­tek její­ho svě­ta. Ovládá je z tem­no­ty Černý se svým poslu­ho­va­čem Dýmou – ten také pod­pá­lil jejich dům. Nyní půjde po Josefíně, dokud ji neza­bi­je, pro­to­že zby­la pou­ze ona – jedi­ná, kte­rá ho může pora­zit. Josefína je v obrov­ském šoku. Děd jí pro­zra­dí, že se musí dostat do své­ho svě­ta, ale ne nyní, ale až bude sil­něj­ší. Josefína si však nedá pora­dit a jde ke Sjenám, kte­rá žijí v sym­bi­óze se stro­my.

Doprovází ji i Michal. Sjeny sto­jí ve dvou stro­mech u hřbi­to­va a pro­zra­dí jí, že jedi­ná mož­nost, jak se dostat k Černému a Dýmovi je ces­ta skrz Černý jícen. Řeknou jí, aby při­šla v noci – musí pod­nik­nout jed­nu z nej­vět­ších hrůz. Večer než ode­jde z domo­va, na okno zaškrá­be sje­na, kte­rá nemá svůj strom a je bez něj na pokra­ji živo­ta. Spolu při­jdou ke hřbi­to­vu, k jed­no­mu hro­bu. Ten bohu­žel musí otevřít. Sjena Josefíně pora­dí, aby si nachys­ta­la past z řetíz­ku - měla si totiž vzít sebou něco ze stří­b­ra.

Z hro­bu vystou­pil upír – Oleandr von Buxus, a kdy­by Josefína nemě­la nachys­ta­nou past, tak by jí zabil. Po všech peri­pe­ti­ích, kte­ré všich­ni na ces­tě pro­ži­jí, jí Oleandr slí­bí, že jim pomů­že a neza­bi­je ani jed­nu. Během ces­ty se Josefína s Oleandrem vel­mi spřá­te­lí a on jí a sje­ně jmé­nem Křemelka zachrá­ní život před tem­no­tou. Ta se však nevzdá­vá. Josefína bude bojo­vat s pří­zra­ky, ale i samot­ným zhmot­ně­ným zlem v podo­bě Černého pána, kte­rý chce skrz ní vstou­pit víc do svě­ta a ovlád­nout ho svou mocí. Josefína je posled­ní své­ho dru­hu, tím pádem ji chce vlád­ce tem­no­ty za kaž­dou cenu zabít. Josefína bude muset vel­mi bojo­vat, a to nejen o vlast­ní život.

Vynikající pří­běh. Řeklo by se moder­ně fan­ta­sy, ale já jsem pro­ti – jed­ná se o legen­du, to je zce­la jis­tě lep­ší výraz, respek­ti­ve legen­du o Slovanech. Čtenáři si při čte­ní této kni­hy tře­ba i uvě­do­mí, že je tře­ba ctít pří­ro­du a její záko­ny. Doporučuju ke čte­ní vše­mi dese­ti. Má 392 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 280 Kč zde.

 • Autor: Lucie Kaletová
 • Ilustrace: Jana Šouflová
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54336 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71681 KB. | 18.06.2024 - 11:04:59