Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Zelená karta (1990): Nejen romantika na Centre Street, ale i zajímavosti o vzniku filmu s Gérardem Depardieuem

Zelená karta (1990): Nejen romantika na Centre Street, ale i zajímavosti o vzniku filmu s Gérardem Depardieuem

Photo © Touchstone Pictures
Photo © Touchstone Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Datum a mís­to, kde se Brontë Parrish (Andie MacDowell) a Georges Faure (Gérard Depardieu) ve fil­mu „Zelená kar­ta“ (1990) vza­li, bylo 2. úno­ra (na Hromnice) 1990 na Centre Street, Manhattan, New York City, stát New York, Spojené stá­ty ame­ric­ké. Filmoví fanouš­ci vědí, že to není McDowallovo prv­ní spo­je­ní s Hromnicemi (viz stej­no­jmen­ný film z roku 1993).

Když scé­náris­ta a reži­sér Peter Weir popr­vé kon­ci­po­val ten­to film, chtěl do hlav­ní muž­ské role fran­couz­ské­ho her­ce Gérarda Depardieu poté, co viděl jeho výkon v před­cho­zím his­to­ric­kém dra­ma­tu pol­ské­ho reži­sé­ra Andrzeje Wajdy „Danton“ (1983); o žád­ném jiném her­ci pro hlav­ní muž­skou roli neu­va­žo­val. Při psa­ní scé­ná­ře fil­mu si Weir nad psa­cí stroj umís­til Depardieuovu foto­gra­fii z novin.

Společnost Walt Disney Pictures pod hla­vič­kou Touchstone Pictures měla výhra­dy k finan­co­vá­ní toho­to neob­vyk­lé­ho žánro­vé­ho fil­mu s her­cem Depardieuem, kte­rý byl zná­mý jen ome­ze­né­mu okru­hu divá­ků pře­váž­ně z fran­couz­ských a zahra­nič­ních nean­g­lic­ky mlu­ve­ných fil­mů.

Produkce sním­ku byla na rok odlo­že­na kvů­li natá­če­cí­mu plá­nu Depardieu, kte­rý nebyl k dis­po­zi­ci při­bliž­ně dva­náct měsí­ců. Režisér Weir mezi­tím ode­šel a mís­to něj nato­čil film Společnost mrtvých bás­ní­ků (1989).

Podle Eleanor Quin na webo­vých strán­kách Turner Classic Movies byly „prav­di­vé sku­teč­nos­ti z Depardieuova živo­ta . . . zakom­po­no­vá­ny do scé­ná­ře, včet­ně jeho záli­by v pro­sti­tut­kách a čet­ných teto­vá­ní“.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Gérarde Depardieu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07010 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72232 KB. | 22.04.2024 - 09:35:01