Kritiky.cz > Krátké recenze > Zhasni a zemřeš (2016)

Zhasni a zemřeš (2016)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nedoufal bych, že Lights out bude letos obha­jo­vat před­ní příč­ky v horo­rech.
Trailer na mě půso­bil lehce nevý­ráz­ně, ovšem samot­ný film pat­ří mezi to nej­lep­ší, co jsme moh­li v kinech za posled­ních pár let vidět ( nepo­čí­ta­jíc Conjuring).
Sandberg už od úvod­ních minut nasto­lí neú­pros­né tem­po a valí na nás jed­nu lekač­ku za dru­hou, kde divák má na vydech­nu­tí maxi­mál­ně 5 minut, což je nej­vět­ší plus. Naposled tako­vé tem­po nasto­li­lo Drag me to Hell.
Nápad je vel­mi funkč­ní, kdy­ko­liv je tma je nebez­pe­čí na blíz­ku, o všech­ny posta­vy má divák strach, poně­vadž jim vskut­ku jde o život a samot­ný duch byť je vět­ši­nou ve tmě tak jde z něj strach, vydá­vá zne­po­ko­ji­vé zvu­ky a hlav­ně je na scé­ně vel­mi čas­to.
Plusem jest i půl hodi­no­vé finá­le s neče­ka­ným zvratem,což z Lights out zkrát­ka dělá inten­ziv­ní 80 minu­to­vou podí­va­nou, kte­rá musí sed­nout kaž­dé­mu, kdo je v horo­rech ale­spoň troš­ku doma.
Conjuring půso­bí lep­ším dojmem, co se týká pří­bě­hu, vizu­á­lu a výpra­vy, kdež­to Lights out vsa­di­lo pou­ze na stra­še­ní a vyšlo to.Story 6/10, Atmosféra 9/10, Gore 4/10, Vizuál 7/10, Akce 8/10, Napětí 9/10,Humor 3/10. Zábavnost 8/10, Lekačky 9/10. 85%


Podívejte se na hodnocení Zhasni a zemřeš na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04612 s | počet dotazů: 263 | paměť: 69367 KB. | 29.11.2023 - 22:54:53