Kritiky.cz > Krátké recenze >
329086863 590871175806907 7282448589561899983 n
329086863 590871175806907 7282448589561899983 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete-li roman­ti­ku s náde­chem dáv­ných časů, ale i sou­čas­nos­ti, a záro­veň i rádi odha­lu­je­te skry­tá tajem­ství, tak si urči­tě nenech­te ujít tuto roz­sáh­lou kni­hu „Ohnivý pták“ od autor­ky Susanny Kearsleyové, jež si ráda pohrá­vá se sku­teč­ný­mi his­to­ric­ký­mi daty zasa­ze­ný­mi do vymyš­le­né­ho, ale vel­mi chytla­vé­ho pří­bě­hu.

Hlavní hrdin­kou je mla­dá žena jmé­nem Nicola Marterová, kte­rá se už jako malá naro­di­la s vel­mi výji­meč­ným darem, kte­rý se její vlast­ní rodi­na sna­ží u ní co nej­ví­ce potla­čit, a záro­veň nechce, aby to o ní věděl i někdo jiný, natož aby jej sama ve svém živo­tě vyu­ží­va­la, a lidé si tak na ní potom uka­zo­va­li prs­tem jako na bláz­na.

Její taj­nou schop­nos­tí totiž bylo, že když se dotkla jaké­ho­ko­liv před­mě­tu, tak poté zahléd­la nej­růz­něj­ší zábles­ky z jeho minu­los­ti, hlav­ně stříp­ky ze živo­ta osob, jež s ním byli něja­kým způ­so­bem spo­je­ni.

Navíc Nicol pra­cu­je v Galerii, kde se sna­ží dopát­rat půvo­du sta­rých, vzác­ných před­mě­tů, a tahle schop­nost jí malin­ko kom­pli­ku­je život, neboť díky těm­to zábles­kům ví o před­mě­tech abso­lut­ně všech­no, ale nemů­že jejich původ a pra­vost „fak­tic­ky“ doká­zat a musí je pak s díky odmít­nout.

Náš pří­běh se však začí­ná odví­jet v oka­mži­ku, kdy jí a její­ho šéfa Sebastiana navští­ví žena sna­ží­cí se pro­dat malou dře­vě­nou soš­ku ptáč­ka „Ohniváka“, jak mu sama říká. Navíc tvr­dí, že ten­to oby­čej­ný ptá­ček kdy­si pat­řil slav­né carev­ně Kateřině I., ale bohu­žel v ruce nemá žád­ný pře­svěd­či­vý a hma­ta­tel­ný důkaz o tom, že tomu tak sku­teč­ně bylo.

Nicol si je napros­to jis­tá, že žena mlu­ví prav­du, ale bez věro­hod­ných důka­zů musí ten­to před­mět bohu­žel odmít­nout. Nicol se však nevzdá­vá a roz­hod­ne se, že ženě za kaž­dou cenu pomů­že, mož­ná i dychtíc pood­ha­lit rouš­ku tajem­ství oné dáv­né minu­los­ti.

Sama s sebou si však není jis­tá, ani zda její schop­nos­ti k tomu budou sta­čit, a pro­to se s pomo­cí obra­cí na muže, kte­ré­ho kdy­si milo­va­la a opus­ti­la. K muži, Robovi McMorranovi, jež oplý­vá obdob­ným nadá­ním, ale má jej mno­hem sil­něj­ší a roz­vi­nu­těj­ší než ona sama.

Společně s ním se vydá­vá na dlou­hou ces­tu pozná­ní nejen oné dáv­né minu­los­ti, ale i sebe sama a svých schop­nos­tí. Cesta je zave­de do Skotska k rui­nám sta­řič­ké­ho hra­du Slains, kde obje­vu­jí prv­ní sto­pu malé dív­ky jmé­nem Anna, s níž se osud dva­krát nemaz­lil a její kro­ky nasmě­ro­val až do dale­ké­ho Petrohradu....

Podaří se Nicol obje­vit tajem­ství, jak se ten­to nená­pad­ný dře­vě­ný ptá­ček z rukou carov­ny Kateřiny I. dostal až k mla­dič­ké, odváž­né a upřím­né Anně? Najde Nicol, stej­ně jako Anna, čelit své­mu daru a schop­nos­tem nato­lik, aby je odha­li­la i okol­ní­mu svě­tu a nést za to násled­ky? A napl­ní se i ono slav­né pří­slo­ví, že sta­rá lás­ka nere­za­ví a vyplu­jí na povrch i oprav­do­vé city hlav­ních hrdi­nů?

Kniha Ohnivý pták je vel­mi str­hu­jí­cí pří­běh, jež mě doslo­va pohl­til a já osob­ně jsem  tou­ži­la poznat a odha­lo­vat dal­ší a dal­ší stříp­ky ze živo­ta odváž­né a vel­mi upřím­né Anny, až mi bylo na kon­ci líto, že neznám i dal­ší část její­ho živo­ta, a to zda našla své­ho sku­teč­né­ho napl­ně­ní po boku milo­va­né­ho muže.

Moc se mi líbi­lo, jak autor­ka zvo­li­la pro­ple­te­ní dáv­né minu­los­ti se sou­čas­nos­tí, a záro­veň i pro­vá­za­nost jed­not­li­vých vzta­hů ať už Anny a Edmunda, tak podob­ně i Nicol s Robem. Obdivovala jsem detail­ní popis nejen his­to­ric­kých udá­los­tí, ale i jed­not­li­vých míst a popi­su cha­rak­te­ru jed­not­li­vých postav díky kte­rým se mi pří­běh živě odví­jel před oči­ma.

Navíc je kni­ha skvě­le napsa­ná a vel­mi snad­no vás vtáh­ne do děje a vede vás strán­ku po strán­ce na dlou­hé život­ní ces­tě od jed­né malé, roz­pus­ti­lé hol­čič­ky až po vzne­še­nou dámu vědo­mou si svým posta­ve­ním. 

Pokud milu­je­te tajem­ství, nádech dáv­ných časů, his­to­rii, ale i roman­ti­ku v podo­bě rodí­cí se nové lás­ky a oče­ká­vá­ní, je tato kni­ha urče­ná prá­vě pro vás. Je to čte­ní, jež vás okouz­lí na něko­lik hodin a jen tak nepus­tí.....

OHNIVÝ PTÁK

Napsala: Susanna Kearsleyová

Překlad: Petra Pachlová

Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar

Vydání prv­ní

Počet stran: 544

ISBN: 978-80-249-3529-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství7. srpna 2023 Pohádky o mašinkách: Animovaný seriál plný kouzel a dobrodružství Pohádky o mašinkách jsou nezapomenutelným dílem českého autora Pavla Naumana, které nás zavádí do kouzelného světa lokomotiv a železničářů. Tyto originální pohádky ožívají na pražském […] Posted in Dětské seriály
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy6. února 2024 Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy Má vaše dítě strach ze tmy? Nevíte, jak si s tím poradit? Marie Štumpflová je výtvarnice a autorka knihy Klárka a noční zahrada. Velmi citlivou formou si s problémem strachu dokázala […] Posted in Recenze knih
  • Růžová zahrada-každý dům má své tajemství11. prosince 2023 Růžová zahrada-každý dům má své tajemství Hledáte krásný příběh pro vaše blízké pod vánoční stromeček? Nevíte si rady a potřebujete poradit s výběrem? Tracy Reesová je autorkou poutavého románu, který vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti7. října 2023 Noční slunce- dobrodružný příběh pro všechny děti Máte rádi dobrodružství? Hledáte pro své děti příběh plný napětí? Chcete podpořit fantazii vašich dětí? Tak právě vám je určena kniha s názvem Noční slunce, jejíž autorem je Jiří Březina, […] Posted in Recenze knih
  • Překladatelka HAIKU6. října 2023 Překladatelka HAIKU Na knihu "Překladatelka HAIKU" od spisovatelky Moniky Zgustové, jež vydalo nakladatelství Argo, jsem byla velmi zvědavá, protože anotace lákala na strhující příběh, v němž hlavní hrdinové […] Posted in Recenze knih
  • ÚNIK Z OSVĚTIMI1. srpna 2023 ÚNIK Z OSVĚTIMI Mám ráda příběhy, které napsal sám život a skutečně se staly, nebo alespoň částečně vycházejí ze vzpomínek hlavních protagonistů. I tahle kniha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není […] Posted in Recenze knih
  • Sisu: Finský Rambo proti nacistům26. dubna 2023 Sisu: Finský Rambo proti nacistům Pokud máte rádi akční filmy plné napětí, střelby a výbuchů, pak byste si neměli nechat ujít finský snímek Sisu, který se odehrává na konci druhé světové války v nehostinném prostředí […] Posted in Filmové premiéry
  • Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války20. dubna 2023 Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války Na sklonku druhé světové války v roce 1944 najde osamělý zlatokop Aatami Korpi (Jorma Tommila) v divočině Laponska na severu Finska bohatou zlatou žílu. Když se s nově nalezenou kořistí […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33388 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71979 KB. | 24.02.2024 - 21:36:31