Kritiky.cz > Recenze knih > Patnáctý skandál - kniha

Patnáctý skandál - kniha

585 bg
585 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lindsay je ser­žant­ka na poli­cii a momen­tál­ně si uží­vá mateř­ství, je totiž mamin­kou malič­ké Julie, kte­rou spo­lu s man­že­lem Joem milu­jí nade vše. Kromě toho mají doma i fen­ku Martu, jejž také mají moc rádi. Bohužel nebo bohu­dík Lindsay musí pra­co­vat. Zrovna ona a její par­ťák svěd­či­li u sou­du. Museli, pro­to­že jejich kole­ga nebyl nic jiné­ho než pra­chspros­tý vrah, a to ho všich­ni na oddě­le­ní uzná­va­li, dokud nepo­zna­li, že je na špat­né stra­ně. Sice bylo tepr­ve pon­dě­lí a Lindsay měla pocit, že ji už potka­lo to nej­hor­ší, to však nevě­dě­la, co ji v příš­tích hodi­nách a dnech čeká a jak moc to zamá­vá s jejím dosa­vad­ním živo­tem, a to nejen tím pra­cov­ním.

Je totiž při­vo­lá­na ke čtyř­ná­sob­né vraž­dě. V jed­nom poko­ji jed­no muž­ské tělo, v dal­ším dvě – muž a žena a nako­nec ješ­tě v komo­ře uklí­zeč­ka. Lindsay se dosta­la domů až ve tři ráno a k tomu ješ­tě s migré­nou. Samozřejmě nemoh­la nechá­vat tak malé dítě doma samot­né, tudíž měla chůvu, pro­to­že i její muž býval dlou­ho pra­cov­ně pryč – jeho prá­ce byla u ochran­ky, hlí­dal letiš­tě. Když vešla, tak našla paní Roseovou – chůvu – spát na pohov­ce. Ta se hned pro­bu­di­la a pak ode­šla domů i přes­to, že pro rodi­nu byla milo­va­nou oso­bou.

Šla spát, a když se ráno pro­bu­di­la, její man­žel už spo­ko­je­ně odde­cho­val ved­le ní. Kromě toho se všech­ny vraž­dy zača­ly zamo­tá­vat a jejich roz­plé­tá­ní neby­lo nic snad­né­ho. Lindsay při­šla na to, že jaká­si žena s blond vla­sy, vstou­pi­la do poko­je prv­ní obě­ti. Všimla si toho z video­zá­zna­mů z hote­lu. V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se do toho zaple­te i CIA a k tomu její muž zmi­zí nezná­mo kam a navíc se uká­že, že v tom má tak tro­chu prs­ty, ale Lindsay zatím na nic kon­krét­ní­ho nemů­že při­jít. Mimoto ji napad­ne par­ta Asiatů a ona neví proč. Posléze také při­jde na to, kdo byla ta blon­dý­na.

Jednalo se o Alison Mullerovou, kte­rá se zna­la s prv­ní obě­tí, jenž byl sho­dou okol­nos­tí čín­ský špi­ón nebo také svým způ­so­bem dvo­ji­tý agent. Měli spo­lu intim­ní vztah, přes­to­že byli oba v man­žel­ských svaz­cích a Alison měla dokon­ce dvě děti. Ovšem Lindsay při­jde na to, že Mullerová pat­ří také k agen­tům. Navíc se zná s jejím mužem, jsou totiž kole­go­vé. Joe nepra­cu­je u letišt­ní ochran­ky jak si Lindsay celý život, co jsou spo­lu, mys­le­la. Pracuje totiž též u CIA. Lindsay málem ran­ní mrt­vi­ce, s nad­sáz­kou řeče­no, když to všech­no prask­ne. Alison Mullerová zabi­la všech­ny obě­ti v hote­lu a navíc i man­žel­ku její­ho milen­ce.

Lindsay a Joe se vyda­jí zatknout Alison Mullerovou a dojde až na pře­střel­ku. Ještě před­tím Lindsay Joea seřve za to, že se jí neo­zval, a že jí lhal. Alison se jim poda­ří postře­lit a zatknout. Joe je nechá spo­lu v autě a Mullerová Lindsay tvr­dí, že spí s jejím mužem. Ten jí nao­pak pří­sa­há, že to není prav­da. Lindsay vyra­zí z Alison dozná­ní k vraž­dám a natá­čí to všech­no na mobil. To sice dosta­ne Mullerovou do věze­ní, ale ani tam to s ní nedo­pad­ne dob­ře. Lindsay si koneč­ně může oddech­nout, ale neví, jest­li vzít man­že­la zpát­ky.

Nemusím kri­mi­nál­ky, to je fakt. Ale tahle je tak skvě­le napsa­ná a vyprá­vě­ná, že je to až neu­vě­ři­tel­né. Takže dopo­ru­ču­ju ji všem, kte­ří mají rádi ten­to žánr. Má 280 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 214 Kč zde.

 • Autor: James Patterson
 • Žánr: špi­o­náž­ní román
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92546 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71671 KB. | 16.06.2024 - 14:25:43