Kritiky.cz > Krátké recenze > Books of Blood (2020)

Books of Blood (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po del­ší době kva­lit­ní, drs­ný, nepří­jem­ný a zvrá­ce­ný anto­lo­gic­ký horor na moti­vy poví­dek od Clive Barkera.

Film sice nebu­de úpl­ně pro všech­ny a mys­lím, že main­stre­am a teen divá­ky odko­je­né na ducha­ři­nách film neza­ujme, ale horo­ro­ví vete­rá­ni si poš­mák­nou.

Film půso­bí jako by vypa­dl z VHS kaze­ty někde v roce 2000, ale nepře­ká­ží to, ba nao­pak to sluš­ně pod­po­ru­je atmo­sfé­ru, kte­rá je výbor­ná.

První nejdel­ší povíd­ka je záro­veň i ta nej­lep­ší a takhle hut­ný psy­chic­ký terror tu snad ješ­tě letos nebyl. V duchu jsem si říkal, že něco tako­vé­ho jsem oče­ká­val od nedáv­né Kaufmanské hrů­zy Asi to Ukončím, ale naštěs­tí to doká­zal nový debu­tant na scé­ně. Má to zvrh­lý nápad, dojde i na tro­chu pěk­né­ho gore, tís­ni­vou atmo­sfé­ru i dosta­tek cre­e­py momen­tů. Vlastně jedi­ná výt­ka k fil­mu je, že má poma­lej­ší tem­po a mís­ty je zby­teč­ně až moc dia­lo­gů, ale jakmi­le dojde na krá­je­ní chle­ba, tak si nejde na nic stě­žo­vat.

Druhá povíd­ka zaujme pře­de­vším nápa­dem, zvra­tem a ori­gi­nál­ním finál­ním reven­gem.

Třetí je nej­krat­ší a půso­bí spíš jako pro­po­je­ní před­cho­zích pří­bě­hů, ale vymyš­le­né obstoj­ně a opět došlo na pár pěk­ných zábě­rů.

Celkově vza­to spo­ko­je­nost. Je to drs­ný, nepří­jem­ný, atmo­sfé­ric­ký a hod­ně psy­cho a takhle to mám rád!

Příběh****, Akce>Ne, Humor>Ne, Násilí****, Zábavnost****, Hudba***, Vizuál****, Atmosféra****, Napětí****. 8/10.


Podívejte se na hodnocení Books of Blood na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19777 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71394 KB. | 22.06.2024 - 17:07:36