Kritiky.cz > Recenze knih > Bordelína a Řachatice aneb Les Bambručák v ohrožení

Bordelína a Řachatice aneb Les Bambručák v ohrožení

Grada Publishing, a.s. & Petra Borová
Grada Publishing, a.s. & Petra Borová
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedná se pokra­čo­vá­ní dal­ší­ho dílu kni­hy o Čarodějnici Bordelíně. Kniha obsa­hu­je 13 krat­ších pří­bě­hů z lesa Bambručáku. Bordelína byla kdy­si zákeř­ná čaro­děj­ni­ce, ale to zná­te z prv­ní­ho dílu, a nyní je to už dá se říct hod­ná kou­zel­ni­ce, kte­rá se sna­ží pomá­hat všem a vše­mu, kdo se v lese Bambručáku nachá­zí.

Bohužel se v tom­to dílu setká se svou závis­ti­vou sestře­ni­cí, jmé­nem Řachatice, kte­rá je obá­va­ná, zlá čaro­děj­ni­ce, a bude se sna­žit Bordelínu stáh­nout opět k záškod­nic­tví. Jak to všech­no dopad­ne, jest­li zví­tě­zí dob­ro nad zlem, to se nech­te pře­kva­pit, až samot­ným pře­čte­ním do kon­ce. Od začát­ku do kon­ce se oprav­du nebu­de­te nudit. Kniha je psá­na nauč­ně i vtip­ně, to se musí autor­ce pochvá­lit. V kni­ze také nalez­ne­te pár ver­šo­va­ných rýmů, což mě mile pře­kva­pi­lo i roze­smá­lo, např. jak při­pra­vit kou­zel­ný lek­tvar.

Kniha se bude líbit mlad­ším i star­ším dětem. Text je psa­ný vět­ším pís­mem, tak­že si trouf­nu říct, že jí zvlád­ne číst i začá­teč­ník, a hlav­ně ho bude bavit. Ilustrace v kníž­ce jsou oprav­du vyda­ře­né a krás­ně barev­né, a hlav­ně dopl­ňu­jí děj. Velice se mi líbí na kon­ci kni­hy vsuv­ka o autor­ce a ilu­strá­tor­ce, kde mají kaž­dá svou stra­nu, a to dopl­ně­nou o krás­né barev­né pro­ve­de­ní včet­ně obráz­ků.

Bor02

Něco málo o autor­ce

Sandra Dražilová Zlámalová se jako autor­ka před­sta­vi­la dět­ským čte­ná­řům v roce 2017 se svou pohád­ko­vou prvo­ti­nou pod názvem Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy. Bydlí se svou rodi­nou v Jizerských horách, kde se nechá­vá inspi­ro­vat k psa­ní, a ode­hrá­vá se tady děj Čarodějnice Bordelíny.

První díl nalez­ne­te pod názvem Čarodějnice Bordelína, kte­rá byla vyda­ná 04.03.2019.

Bor03

  • Autor: Sandra Dražilová Zlámalová
  • Ilustrace: Koželuhová Marie
  • Edice: Pohádkové čte­ní
  • Věk: Od 4 let
  • Vydáno: 12.04.2022
  • Počet stran: 104

Foto: Grada Publishing, a.s. & Petra Borová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47669 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71676 KB. | 13.07.2024 - 15:18:32