Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bright - Recenze - 70%

Bright - Recenze - 70%

55780
55780
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix nám při­ná­ší dal­ší svo­je díl­ko z fan­ta­sy svě­ta. Film nás vítá v alter­na­tiv­ní sou­čas­nos­ti, kte­rá není úpl­ně růžo­vá, ale vskut­ku vel­mi pes­t­rá a zají­ma­vá. Po svě­tě běha­jí různá magic­ká i nema­gic­ká stvo­ře­ní, exis­tu­je tu magie a spous­ta pro­roc­tví. Každá vět­ší rasa, jako napří­klad Elfové a Orkové, zde mají své kul­tur­ní a poli­tic­ké zastou­pe­ní, s čímž ale ruku v ruce sou­vi­sí násled­né poli­tic­ké a soci­ál­ní pro­blémy.

Někdo si dal tu prá­ci a vymys­lel oprav­du širo­ce celé poza­dí pří­bě­hu a celý svět tak může fun­go­vat vskut­ku uvě­ři­tel­ně. Už jenom to, že pro původ magie ve svě­tě vytvo­řil Netflix samo­stat­né video na Youtube.

Do toho­to pro­stře­dí se po zra­ně­ní v akci vra­cí náš hlav­ní „hrdi­na“ Daryl Ward (Will Smith). Za jeho zra­ně­ní mohl jeho par­ťák, se kte­rým dál musí pra­co­vat. Ale to není jedi­ný pro­blém. To hlav­ní je, že par­ťá­kem je okr Nick Jakoby (Joel Edgerton), kte­ré­ho svět vní­má v řadách poli­cie dost neli­bě a ješ­tě k tomu ani není čis­to­krev­ný. Už samot­ná spo­lu­prá­ce těch­to dvou dává tušit pro­blémy na obzo­ru.

Dvojice je povo­lá­na k zása­hu do dou­pě­te zlo­čin­ců, z čehož se ale vyklu­be jed­na ze zákla­den tem­né sku­pi­ny Inferni. Zde se divák doví­dá o hlav­ní téma­tu fil­mu, kolem kte­ré­ho se bude celý kolo­toč noč­ní smě­ny poli­cis­tů točit. Inferni mají totiž v drže­ní magic­kou hůl­ku (jed­nu ze tří), pomo­cí kte­ré chtě­jí vzkří­sit moc­né­ho tem­né­ho pána z legend. K poli­cis­tům Wardovi a Jakobymu se při­dá­vá zrád­ky­ně z řad Inferni Tikka (Lucy Fry), kte­rá jim chce pomo­ci v záchra­ně svě­ta a ochra­ně hůl­ky. Skupinky lid­ských, elských i orkských zlo­čin­ců se o tom­to fakt dozvě­dí a roz­pou­ta­jí gan­gs­ter­ské peklo, ve kte­rém jde všem pou­ze o jed­no - zís­kat hůl­ku za kaž­dou cenu. Likvidace naší pove­de­né poli­cej­ní dvo­ji­ce je jen třeš­nič­kou, kte­rou si chtě­jí všich­ni vychut­nat a to i z řad dal­ších poli­cis­tů.

Jak tenhle noč­ní hon o hůl­ku a pře­ži­tí poli­cis­tů a svě­ta dopad­ne je pou­ze na zbě­si­lém tem­pu útě­ku, schop­nos­ti impro­vi­za­ce a nale­ze­ní důvě­ry mezi par­ťá­ky.

Netflix tady udě­lal veli­ký kus prá­ce, nasy­pal do toho cca 100 mili­o­nů dola­rů a jak je vid­no, fun­gu­je to!

Efekty jsou tu dob­ré, v pod­sta­tě víc než střel­ba a pár kou­zel­nic­kých tri­ků ani neby­la potře­ba. Synergie mezi posta­va­mi fun­gu­je dob­ře, je tu spous­ta kva­lit­ních hlá­šek, tak­že epic­ké efekt­ní (a dra­hé) zpra­co­vá­ní není potře­ba. Obsazení Willa Smithe a Noomi Rapace je v tom­to pří­pa­dě stě­žej­ní a doká­že to utáh­nout celý film. Netflix už před uve­de­ním pro­hlá­sil, že bude dělat dru­hý díl, což je o to lep­ší. Bright mi totiž při­pa­dal jako pilot k hod­ně hod­ně pove­de­né mini­sé­rii. Trochu mi to při­po­mně­lo Chronicles of Shannara. Spousta věcí je to pou­ze nakous­nu­ta, ale víc pro­sto­ru na vysvět­le­ní není. Pokud se s daný­mi reá­li­e­mi divák smí­ří, bude se navý­sost bavit.

Více na Kritiky.cz
Canada - Finland | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
PHILIPPE MUYL – THE NIGHTINGALE - Zlín Film Festival 2014 ...
Far Cry 5 Trailer na novou hru ze série Far Cry 5....
Eros Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Farma SK – 8. série – 41. díl ...

Film má spád, daří se díky zbě­si­lé­mu úpr­ku, udr­žet tem­po a já jsem tro­ji­ci celou dobu držel pal­ce. Pár oddycho­vých momen­tů tu je, ale pak se jede dál, tak­že čas na něja­kou cito­vou vydí­rač­ku tu není (to jsem rád). Scénář ve výsled­ku není bůhví jaké ter­no, pros­tě se jed­ná o moder­ní pohád­ko­vý svět. To ale vůbec neva­dí, hlav­ní nos­né téma tu je, a výraz­né uhý­bá­ní o něj není tře­ba.

David Ayer jako reži­sér v pod­sta­tě navá­zal na svo­jí tvor­bu, ve kte­ré se pyš­ní tře­ba Patrolou, tak­že kdo jí viděl, bude mu vše jas­né od začát­ku.

Konec fil­mu už byla tako­vá kla­sic­ká pohád­ko­vá zále­ži­tost. Působí cel­kem uza­vře­ně, což je pro účel fil­mu, kte­rý by se dal brát jako pilot, super věc. Pokud pak vznik­ne dal­ší film, pří­pad­ně seri­ál, je ale­spoň na čem sta­vět a tvůr­ci nejsou odká­zá­ní na to, že by slo­ži­tě muse­li domlou­vat napří­klad opě­tov­né obsa­ze­ní Willa Smithe nebo Noomi Rapace.

Já film hod­no­tím 70% a jako fan­da fan­ta­sy se budu těšit na dal­ší cvr­kot kolem Bright a jeho magic­ké­ho svě­ta.


Podívejte se na hodnocení Bright na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mortal Kombat - Recenze - 65%4. května 2021 Mortal Kombat - Recenze - 65% Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal fenomén automatových bojovek 90. let? A mnozí budou jistě znát i filmová zpracování této legendární herní série. Krutá řežba plná krve […] Posted in Filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
  • Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!16. srpna 2019 Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk! Do Sebevražedného oddílu dáme přítelkyni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nejlepšího střelce vesmíru Deadshota (Will Smith) a další už méně slavné osobnosti záporáckého světa. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy - Recenze - 80%11. dubna 2019 Hellboy - Recenze - 80% Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekelný. Hellboy se konečně vrací na plátna kin. U nás dokonce od 15 let přístupný, což mu rozhodně pomůže na rozdíl od zahraničí. Hellboy […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy (2019) – Recenze – 40%11. dubna 2019 Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé světové války přivedli na svět s pomocí znovuvzkříšeného Rasputina nacisté, a který v současnosti […] Posted in Filmové recenze
  • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08816 s | počet dotazů: 286 | paměť: 69741 KB. | 01.12.2023 - 23:42:53