Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách

StastnyNovyRok
StastnyNovyRok
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hana je šťast­ná mla­dá žena, kte­rá má pří­te­le a plá­nu­je s ním strá­vit spo­leč­ně Vánoce a mož­ná i budou­cí život. Shodou nešťast­ných okol­nos­tí se ale Hana bohu­žel dozví, že ji pří­tel pod­vá­dí. A aby toho neby­lo málo, je tako­vý zba­bě­lec, že se s ní roze­jde sms zprá­vou. Kde jin­de se má Hana utě­šit, než u svých kama­rá­dek? Ty mají sice své rodi­ny, lás­ky a pro­blémy, ale mají        i zku­še­nos­ti s lás­kou. Aby pomoh­ly Hance, vydá­va­jí se spo­leč­ně strá­vit vánoč­ní svát­ky        do Vysokých Tater. Možná tam na Hanku čeká štěs­tí, kte­ré­mu se pře­ce nemů­že brá­nit vyjít vstříc.

Autorkou námě­tu je Adriana Kronerová, pro kte­rou je ten­to film i scé­náris­tic­kou prvo­ti­nou. Zkušenosti má také jako pro­du­cent­ka, a to u fil­mu Love a TV seri­á­lu Milenky. Film Love byl nej­vět­ším divác­kým hitem ve slo­ven­ských kinech za posled­ních let. Ve všech fil­mech, na kte­rých se podí­le­la Adriana Kronerová, má hlav­ní roli lás­ka a roman­ti­ka, kte­rá je důle­ži­tá hlav­ně pro žen­ské pub­li­kum. A stej­ně je to i ve fil­mu Šťastný nový rok, kde to roman­ti­kou pří­mo pře­ky­pu­je.

Hlavní roli Hanky si zahrá­la Táňa Pauhofová. Trojici kama­rá­dek tvo­ří Veronika (Gabriela Marcinková), Marcela (Antónia Lišková) a Bára (Zuzana Norisová). I když tato par­tič­ka půso­bí růz­no­ro­dě, její hlav­ní hrdin­ky mají mno­ho spo­leč­né­ho: nema­jí sice pro­blémy s peně­zi, ale spíš s lás­kou k mužům a pro­blémy s dět­mi.

Mužským zastou­pe­ním ve fil­mu je Veroničin man­žel, kte­ré­ho si zahrál Jakub Prachař. Zahrát roz­tr­ži­té­ho a ner­vóz­ní­ho budou­cí­ho otce zvlá­dl s pře­hle­dem a s leh­kos­tí sobě vlast­ní. Dalším mužem, kte­rý se ve fil­mu obje­ví, je nový maji­tel hote­lu. Toho hra­je Ján Koleník, jehož muž­ná posta­va a jed­ná­ní nene­chá žád­nou divač­ku chlad­nou, natož pak jed­nu z hlav­ních hrdi­nek. Dalším mužem ve fil­mu je kanad­ský emi­grant, kte­ré­ho si zahrál Jiří Bartoška. Ten se sna­ží najít svo­ji lás­ku z mlá­dí, kte­rou hra­je Emília Vašáryová. Sledovat jejich vzpo­mín­ky a poté       i jejich opě­tov­né shle­dá­ní po mno­ha letech je pří­jem­ným pohla­ze­ním pro cit­li­vé žen­ské duše.

Film vzni­kl v česko-slovenské kopro­duk­ci a natá­čel se v Tatrách. Ve fil­mu je důle­ži­tá kame­ra Mária Ondriše, jehož zábě­ry na pří­ro­du a oko­lí jsou krás­né a půso­bí jako reklam­ní pozván­ka do kou­zel­né­ho hor­ské­ho kra­je. Důležitou slož­kou fil­mu je pak hud­ba Lukáše Kobely, kte­rá cit­li­vě dopl­ňu­je pří­rod­ní zábě­ry i scé­ny v hor­ském hote­lu.

Film se pro­mí­tá v kinech v čes­ké ver­zi, což zna­me­ná, že někte­ré slo­ven­sky mlu­ví­cí posta­vy jsou pře­da­bo­vá­ny do češ­ti­ny. Netuším, z jaké­ho důvo­du jsou někte­ré posta­vy pře­da­bo­vá­ny, ale mož­ná by bylo pro film pří­nos­něj­ší, kdy­by čeští her­ci mlu­vi­li čes­ky a slo­ven­ští her­ci mlu­vi­li slo­ven­sky.

Více na Kritiky.cz
Co nám přinese první čtvrtek po Mikuláši Mikuláš nám tady po sobě nechal tři nové filmečky, a každý je pěkně z jiného soudku....
Zombík se seznámil s rodiči své snoubenky, ale moc dobře se neuvedl :-) ...
První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v... První fotky z Enoly Holmesové, která na Netflix dorazí v září 2020...
Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do po...
Román pro ženy - Viewegha režíruje Filip Renč Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a vše...

Šťastný nový rok je ale i tak doce­la pěk­ná a oddycho­vá podí­va­ná, kde nej­vět­ším láka­dlem      je pro­stře­dí Tater a uží­vá­ní si v luxus­ním hote­lu.


Podívejte se na hodnocení Šťastný Nový rok na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše4. ledna 2023 Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše Novoroční tragikomedie v režii Zuzany Mariankové klade všem divákům otázku, zda opravdu známe naše přátelé a jak moc jsme si jistí že před námi něco neskrývají. Jedná se o československou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Známí neznámí – Recenze – 60 %31. března 2022 Známí neznámí – Recenze – 60 % Česká komedie Známí neznámí vznikla jako věrná předělávka italského vztahového snímku Naprostí cizinci, jenž se v roce 2016 dočkal výrazného diváckého úspěchu a obdržel řadu ocenění. […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Amnestie17. listopadu 2019 Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, ve věznici v Mladé Boleslavi, v Národním divadle v Praze i v bytě Václava Havla, […] Posted in Speciály
  • Amnestie – Recenze – 40%14. listopadu 2019 Amnestie – Recenze – 40% Není náhoda, že slovenské drama Amnestie(natočené v koprodukci s ČR) přichází do kin na třicetileté výročí sametové revoluce – zabývá se totiž nejen Havlovými amnestiemi na začátku roku […] Posted in Filmové recenze
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83518 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69740 KB. | 01.12.2023 - 13:56:36