Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru

Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Buď chlap! je nová čes­ká kome­die reži­sé­ra Michala Samira, kte­rá se ode­hrá­vá v nád­her­né pří­ro­dě Vysokých Tater. Hlavní posta­vou je Pavel (Jakub Prachař), kte­rý se cítí nedo­spě­lý a nešťast­ný ve svém živo­tě. Když potká svou dět­skou lás­ku Terezu (Tereza Ramba), roz­hod­ne se pro ni změ­nit a stát se oprav­do­vým chla­pem. Přihlásí se na výcvi­ko­vý tábor vede­ný býva­lým mari­ňá­kem Weisnerem (Ondřej Sokol), kte­rý mu má nau­čit vše od seká­ní dří­ví po svá­dě­ní žen. Pavel se tak dosta­ne do mno­ha legrač­ních i nebez­peč­ných situ­a­cí, zatím­co Tereza ho sle­du­je z dál­ky a sna­ží se ho zachrá­nit.

Film Buď chlap! sli­bu­je být zábav­nou a dob­ro­druž­nou podí­va­nou pro širo­ké pub­li­kum. V obsa­ze­ní jsou i dal­ší zná­mí her­ci jako Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, Igor Bareš nebo David Prachař. Film má pre­mi­é­ru 23. břez­na 2023. Buďte chla­pi a nech­te si ten­to film ujít!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23609 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72363 KB. | 20.05.2024 - 21:13:47