Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > DeForest Kelly: Cesta mladíka z Georgie do legendárního O.K. Corralu a lékařské inspirace ve vesmíru Star Treku

DeForest Kelly: Cesta mladíka z Georgie do legendárního O.K. Corralu a lékařské inspirace ve vesmíru Star Treku

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V 17 letech se DeForest Kelly popr­vé vydal mimo rod­nou Georgii, aby navští­vil strý­ce v Long Beach v Kalifornii. Chtěl zůstat dva týd­ny, ale nako­nec zůstal celý rok. Po návra­tu domů ozná­mil rodi­čům, že se stě­hu­je do Kalifornie, aby se stal her­cem. Matka ho v tom pod­po­ro­va­la, ale otec ten­to nápad neschva­lo­val. V Kalifornii si Kelleyho vši­ml hle­dač talen­tů spo­leč­nos­ti Paramount, když pra­co­val na výcvi­ko­vém fil­mu ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva.

Kelly, vete­rán tele­viz­ních a fil­mo­vých wes­ter­nů, ztvár­nil dva růz­né účast­ní­ky legen­dár­ní pře­střel­ky u O.K. Corralu z roku 1881 mezi Earpovými a Clantonovými. V roce 1955 hrál Ika Clantona v epi­zo­dě seri­á­lu „You Are There“ a v roce 1957 hrál Morgana Earpa ve fil­mu „Gunfight at the O.K. Corral“.

V seri­á­lu „Star Trek: The Original Series“ se výsa­dek USS Enterprise pře­ne­se na pla­ne­tu a Kelly se jako dok­tor McCoy opět ocit­ne u O.K. Corralu, kde hra­je Toma McLauryho. Stalo se tak ve tře­tí sezó­ně, v šes­té epi­zo­dě s názvem „Přízračná pře­střel­ka“.

Prostřednictvím své posta­vy McCoye inspi­ro­val Kelly mno­ho fanouš­ků k tomu, aby se dali na medi­cí­nu. On a jeho man­žel­ka dosta­li pozvá­ní, aby se zúčast­ni­li slav­nost­ní­ho ukon­če­ní stu­dia medi­cí­ny jed­no­ho z nich. Zúčastnili se ho.

Krátce před svou smr­tí zís­kal Kelley cenu „Zlatá kov­boj­ská bota“, kte­rou byla oce­ně­na jeho dří­věj­ší prá­ce ve wes­ter­nech. Blízkým přá­te­lům řekl, že se vždy cítil lépe ve wes­ter­nech než ve sci-fi. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, DeForeste Kelly!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86903 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71739 KB. | 13.06.2024 - 21:15:35