Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Dnes vyšla hra FIFA 23

Dnes vyšla hra FIFA 23

Foto: Electronic Arts
Foto: Electronic Arts
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 2,33 z 5)
Loading...

Dnes vyšla fot­ba­lo­vá hra FIFA 23. Je to posled­ní hra pojme­no­va­ná po Mezinárodní fede­ra­ci fot­ba­lo­vých aso­ci­a­cí. Příští rok bude už pojme­no­va­ná pou­ze EA Sports FC. Co nám ten­to rok nej­no­věj­ší FIFA při­ná­ší? To se dozví­te v dneš­ním člán­ku.

Funkce

Crossplay

FIFA 23 bude v ome­ze­né míře obsa­ho­vat crossplay. Crossplay bude k dis­po­zi­ci ve hrách FIFA Ultimate Team (FUT) Division Rivals (kro­mě koo­pe­ra­ce), FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online Friendlies (kro­mě koo­pe­ra­ce), FUT Play a Friend, Online Friendlies, Online Seasons (kro­mě koo­pe­ra­ce) a Virtual Bundesliga. Crossplay však bude ome­zen na kon­zo­le, kte­ré spa­da­jí do stej­né gene­ra­ce kon­zo­lí. Například hrá­či na PlayStation 4 budou moci hrát s hrá­či na Xbox One a pro­ti nim, ale ne na PlayStation 5 nebo Xboxu řady X/S a nao­pak. Pro Clubs nebu­dou pod­po­ro­vat crossplay.

Rozhodnutí vyne­chat Pro Clubs z crossplay se setka­lo s kri­ti­kou komu­ni­ty FIFA.

HyperMotion2 a technický dribling

Hra bude obsa­ho­vat sys­tém ozna­čo­va­ný jako „HyperMotion2“, tedy sys­tém sní­má­ní zápa­sů pomo­cí stro­jo­vé­ho uče­ní z reál­ných fot­ba­lo­vých zápa­sů, kte­rý vytvo­ří více než 6 000 her­ních ani­ma­cí. Technický dri­bling vyu­ží­vá tak­zva­ný sys­tém Active Touch, kte­rý má zlep­šit dráhu fot­ba­lis­ty k míči a zlep­šit hrá­čo­vo otá­če­ní a dri­blo­vá­ní s vět­ší ode­zvou. Oba sys­témy jsou exklu­ziv­ní pro ver­ze sou­čas­né gene­ra­ce (tj. pro PS5, Xbox řady X/S, Stadia a PC).

Herní režimy pro mistrovství světa

FIFA 23 bude obsa­ho­vat her­ní reži­my muž­ské­ho i žen­ské­ho mis­trov­ství svě­ta, kte­ré budou kopí­ro­vat mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le 2022 a mis­trov­ství svě­ta ve fot­ba­le žen 2023.

Nové ikony a odstraněné ikony

FIFA 23 bude obsa­ho­vat tři nové iko­ny do své kolek­ce ICON, do kte­ré budou při­dá­ny Gerd Müller, Xabi Alonso a Jairzinho. S novým pří­růst­kem těch­to tří ikon chy­bí v sezna­mu ikon, kte­rý EA Sports vyda­la, 8 dří­ve při­da­ných ikon. Diego Maradona, Ryan Giggs, Pep Guardiola, Deco, Marc Overmars a Filippo Inzaghi byli jako iko­ny pro hru FIFA 23 odstra­ně­ni. Jay-Jay Okocha a Hidetoshi Nakata byli pro FIFA 23 odstra­ně­ni jako iko­ny, ale nyní se obje­vu­jí jako hrdi­no­vé.

Noví hrdinové

FIFA 23 v rám­ci exklu­ziv­ní doho­dy se spo­leč­nos­tí Marvel nabíd­ne 21 nových hrdi­nů, kte­ří dopl­ní stá­va­jí­cí kolek­ci hrdi­nů z FIFA 22 o tyto nové posta­vy:

Jay Okocha a Hidetoshi Nakata: Lúcio, Jean-Pierre Papin, Rudi Völler, Diego Forlán, Rafael Márquez, Javier Mascherano, Ricardo Carvalho, Tomas Brolin, Harry Kewell, Yaya Touré, Claudio Marchisio, Landon Donovan, Joan Capdevila, Sidney Govou, Dirk Kuyt, Park Ji-sung, Włodzimierz Smolarek, Saeed Al-Owairan a Peter Crouch.

Ženský klubový fotbal

Tento díl video­her­ní série FIFA jako prv­ní před­sta­ví žen­ský klu­bo­vý fot­bal. Při uve­de­ní na trh budou zahr­nu­ty ang­lic­ká FA Women’s Super League a fran­couz­ská Division 1 Féminine, poz­dě­ji se plá­nu­je při­dá­ní dal­ších žen­ských fot­ba­lo­vých lig. Vedle toho se Sam Kerr, kte­rá hra­je za Chelsea Women, sta­ne prv­ní fot­ba­list­kou, kte­rá se obje­ví na glo­bál­ní obál­ce hry.

Licence

FIFA 23 bude obsa­ho­vat více než 30 licen­co­va­ných lig, přes 100 licen­co­va­ných sta­di­o­nů, více než 700 klu­bů a více než 19 000 hrá­čů. Řím, Atalanta, Lazio a Neapol se ve hře FIFA 23 neob­je­vu­jí kvů­li exklu­ziv­ním smlou­vám s kon­ku­renč­ní hrou eFootball a mís­to toho jsou zná­mé jako Roma FC, Bergamo Calcio, Latium a Napoli FC. Hra zacho­vá­vá podo­biz­ny hrá­čů, ale ofi­ci­ál­ní odzna­ky, soupra­vy a sta­di­o­ny jsou nahra­ze­ny vlast­ní­mi návrhy a gene­ric­ký­mi sta­di­o­ny vytvo­ře­ný­mi spo­leč­nos­tí EA Sports. Ve hře se již také neob­je­ví týmy J1 League, a to z důvo­du ukon­če­ní šes­ti­le­té spo­lu­prá­ce EA a J.League. Juventus, kte­rý podob­ně chy­běl v posled­ních třech dílech a je tedy zná­mý jako Piemonte Calcio, však ve hře figu­ru­je. Ve hře se obje­ví také fik­tiv­ní klub AFC Richmond a jeho sta­di­on Nelson Road ze seri­á­lu Apple TV Ted Lasso.

Nově při­da­né sta­di­o­ny do hry zahr­nu­jí Philips Stadion, domov PSV Eindhoven, Europa-Park Stadion, domov SC Freiburg, Banc of California Stadium, domov Los Angeles FC, a Academy Stadium, domov Manchester City Women. Přidán je také Juventus Stadium, domov­ský sta­di­on Juventusu, kte­rý v něko­li­ka minu­lých zápi­sech chy­běl kvů­li pro­blé­mům s licen­cí. Stadion Nottingham Forest, City Ground, bude při­dán po spuš­tě­ní pro­střed­nic­tvím aktu­a­li­za­ce.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24814 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71694 KB. | 18.06.2024 - 12:07:51