Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Fanoušci FIFA 23 se mohou těšit na českou Fortuna Ligu díky obří modifikaci

Fanoušci FIFA 23 se mohou těšit na českou Fortuna Ligu díky obří modifikaci

Foto: Electronic Arts
Foto: Electronic Arts
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Pokud jste milov­ní­ky fot­ba­lo­vé série FIFA od EA Sports, mož­ná jste si všimli, že ve hře chy­bí čes­ká Fortuna Liga. Kromě tří nej­vět­ších klu­bů - Plzně, Sparty a Slavie - nena­jde­te žád­ný dal­ší tým z naší ligy. To se ale změ­ní díky nové modi­fi­ka­ci EEP 23, kte­rá do hry při­dá­vá kom­plet­ní čes­kou ligu a mno­ho dal­ších.

Modifikace EEP 23 je dílem týmu mod­de­rů, kte­ří se roz­hod­li roz­ší­řit nabíd­ku lig a týmů ve FIFA 23 na PC. Modifikace byla vydá­na během víken­du a nabí­zí nejen Fortuna Ligu včet­ně funkč­ní­ho ligo­vé­ho pohá­ru, ale také řec­kou, bra­zil­skou, chor­vat­skou nebo srb­skou ligu. Můžete si tak zahrát za Slovácko, Bohemku, Zlín nebo České Budějovice.

To ale není vše. Modifikace také roz­ši­řu­je někte­ré exis­tu­jí­cí ligy o niž­ší sou­tě­že, jako je čtvr­tá němec­ká liga Regionalliga, ital­ská tře­ti­li­go­vá Serie C nebo pátá ang­lic­ká liga Vanarama. Celkem při­dá­vá 30 dal­ších vybra­ných klu­bů z růz­ných zemí do kate­go­rie Zbytek svě­ta.

Pokud máte rádi repre­zen­tač­ní fot­bal, modi­fi­ka­ce vám nabíd­ne 45 nových národ­ních týmů včet­ně sku­teč­ných hymen. Kromě toho modi­fi­ka­ce upra­vu­je i licen­co­va­né dre­sy, reklam­ní plo­chy, názvy před­se­zón­ních tur­na­jů, míče, pře­pra­co­va­né tur­na­je v kari­ér­ním reži­mu a přes 2000 fotek hrá­čů.

Modifikace EEP 23 je k dis­po­zi­ci zdar­ma na ofi­ci­ál­ním webu pro­jek­tu. Je kom­pa­ti­bil­ní s ver­ze­mi hry pro Steam, Origin nebo EA Play. Pokud chce­te oži­vit svůj záži­tek z FIFA 23 a zahrát si za čes­ké klu­by nebo jiné exo­tic­ké týmy, urči­tě si ji stáh­ně­te.


Zdroj: Reep-fifa.de


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44243 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72304 KB. | 19.05.2024 - 18:36:19