Kritiky.cz > Festivaly > Dokument ze současné Severní Korey V paprscích slunce v březnu na festivalu Jeden svět a v dubnu v kinech

Dokument ze současné Severní Korey V paprscích slunce v březnu na festivalu Jeden svět a v dubnu v kinech

Vpaprscichslunce
Vpaprscichslunce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klusák & Remunda ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí uvá­dě­jí uni­kát­ní por­trét sou­čas­né Severní Koreje zachy­ce­ný pro­střed­nic­tvím živo­ta běž­né pchjon­gjan­gské rodi­ny – V paprs­cích slun­ce reži­sé­ra Vitalije Manského – v břez­nu uve­de Mezinárodní fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů o lid­ských prá­vech Jeden svět. Slavnostní pre­mi­é­ra nové­ho sním­ku z pro­duk­ce Víta Klusáka a Filipa RemundyHypermarket Filmu je na pro­gra­mu 15. břez­na v 18:45 ve Velkém sále kina Lucerna. Režisér Manský osob­ně pro­jek­ci uve­de a po fil­mu bude s divá­ky bese­do­vat spo­leč­ně s fil­mo­vým kri­ti­kem Kamilem Filou. Projekce se zúčast­ní i kame­ra­man­ka Alexandra Ivanova, žáky­ně kame­ra­ma­na Jusova, kte­rý sní­mal fil­my Andreje Tarkovského. Film V paprs­cích slun­ce byl zatím oce­něn na MFDF Ji.hlava (Nejlepší doku­ment střed­ní a východ­ní Evropy), na ital­ském Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema (Cena za nej­lep­ší doku­ment) a na MFF Black Nights Talinn (Zvláštní cena poro­ty za nej­lep­ší režii). Film vstou­pí do čes­kých kin v dis­tri­buci Bontonfilmu 14. dub­na. Ještě před samot­nou kino­dis­tri­bucí mohou divá­ci film navští­vit po celé České repub­li­ce v rám­ci Jednoho svě­ta v regi­o­nech.

“Chtěl jsem nato­čit film o pra­vé Koreji, ale nee­xis­tu­je tam reál­ný život tak, jak ho zná­me. Vyskytuje se tam pou­ze vize mýtu o sku­teč­ném živo­tě. Takže jsme udě­la­li film o faleš­né rea­li­tě,” sdě­lil Manský pro brit­ský Guardian po roč­ním natá­če­ní v Severní Koreji.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16206 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71969 KB. | 22.04.2024 - 14:48:58