Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Foto: © SCS Software.
Foto: © SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po kaž­dém vydá­ní aktu­a­li­za­ce se logic­ky zají­má­te o to, jaký obsah bude násle­do­vat, pro­to­že vždy exis­tu­je pro­stor pro zlep­še­ní zážit­ku z jízdy v našich hrách při­dá­ním men­ších a kom­plex­něj­ších funk­cí. Dnes s potě­še­ním začí­ná­me tro­chu roz­pty­lo­vat mlhu vůbec prv­ním pří­spěv­kem na blo­gu věno­va­ným aktu­a­li­za­ci 1.46 pro Euro Truck Simulator 2.

Možná jste si při pro­jíž­dě­ní DLC Iberia všimli, že poblíž Madridu je dob­ře navr­že­ná nedo­sa­ži­tel­ná oblast. Rozhodli jsme se, že si udě­lá­me čas a dokon­čí­me tuto osa­du, kte­rá je inspi­ro­vá­na měs­tem Arganda del Rey a bude v ní umís­těn pre­fab­ri­kát spo­leč­nos­ti Construcciones Elcano, nové ser­vis­ní depo těž­kých stro­jů, kte­ré se popr­vé obje­vi­lo v pro­jek­tu pře­pra­co­vá­ní Rakouska.

Dříve jste moh­li tuto zónu pou­ze objet po neda­le­ké dál­ni­ci, s při­dá­ním osa­dy vám ote­vře­me i nej­bliž­ší výjezd z dál­ni­ce, abys­te se moh­li řád­ně vydat na prů­zkum toho­to čer­stvé­ho kous­ku obsa­hu.


Veškeré foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43496 s | počet dotazů: 285 | paměť: 72200 KB. | 25.04.2024 - 15:59:11