Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

Febiofest vizual 2 3 300x212 1
Febiofest vizual 2 3 300x212 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Febiofest_vizual_2Film s názvem Ve Středu 9. Května při­bli­žu­je život mla­dé man­žel­ky, kte­rá od tra­gic­ké smr­ti rodi­čů žije u své kon­zer­va­tiv­ní tety a zákeř­né­ho bra­tran­ce, kte­rým by ráda před­sta­vi­la své­ho muže, se kte­rým se taj­ně vda­la. Jenže sezná­me­ní s její­mi pří­buz­ný­mi není tak jed­no­du­ché, pro­to­že oni mají jiné před­sta­vy o výbě­ru man­že­la. Vše navíc zkom­pli­ku­je kon­flikt bra­tran­ce s jejím man­že­lem, kte­rý se sna­ží mla­dič­ká snou­ben­ka vyře­šit, pro­to­že k tomu má navíc ješ­tě jeden důle­ži­tý důvod. A také je tu pří­běh jed­né peču­jí­cí ženy o své­ho ochr­nu­té­ho man­že­la, kte­rý je upou­tán na inva­lid­ní vozík a může mu pomo­ci jen finanč­ně náklad­ná ope­ra­ce. Tyto rodi­ny by nemě­li spo­lu nic spo­leč­né­ho, kdy­by jis­tý muž nevy­dal v novi­nách inze­rát, že v urči­tý den, daru­je tomu, kte­rý to bude oprav­du potře­bo­vat znač­nou sumu peněz. Tím roz­pou­tá davo­vé šílen­ství před svým domem, kde se lidé s růz­ný­mi těž­ký­mi osu­dy schá­ze­jí ve vel­kém. A pak je tu poli­cie, kte­rá štěd­ré­ho muže obvi­ňu­je z pode­zře­lé­ho cho­vá­ní. Lidí, kte­ří by potře­bo­va­li pomo­ci je více než si mys­lel a tak z původ­ně jed­no­du­ché­ho před­se­vze­tí rych­lé pomo­ci, vybí­rá z něko­li­ka desí­tek lid­ských nešťast­ní­ků.

Hlavní hrdina filmu, který svojí chutí někomu nezištně pomoci se dostal až pod drobnohled Policie.
Hlavní hrdi­na fil­mu, kte­rý svo­jí chu­tí něko­mu nezišt­ně pomo­ci se dostal až pod drob­no­hled Policie.

Vahid Jalilvand, Iránský reži­sér uka­zu­je sou­čas­ný život v Teheránu i neleh­ký postoj žen ve spo­leč­nos­ti. Film vede k zamyš­le­ní nad lid­ský­mi osu­dy, kte­rých je dale­ko více, než může napo­vrch vypa­dat.  Jsou zavře­ny za vstup­ní­mi dveř­mi domác­nos­tí. Pozitivní myš­len­ka, že nikdy není poz­dě něco změ­nit, stří­dá situ­a­ce, kdy v dneš­ní době, kdy se lidé sta­ra­jí jen o své sta­ros­ti, je pode­zře­lý ten, kte­rý chce cizí­mu člo­vě­ku pomo­ci, pro­to­že svo­jí zaži­tou život­ní tragé­dií, při­jde na to, že někdy sta­čí i malá pomoc, kte­rá je pro něko­ho nedo­stup­ná, ale může život udě­lat šťast­něj­ší­mi. Irán je země ozna­čo­ván za stát, kte­rý poru­šu­je lid­ská prá­va a potla­ču­je svo­bo­du pro­je­vu, jak je v tom­to pří­bě­hu dob­ře vidět a nomi­na­ce na cenu Amnesty International Febiofest Award, kte­rá pod­po­ru­je reži­sé­ry a fil­mo­vé tvůr­ce za fil­my o lid­ských prá­vech je na správ­ném mís­tě. Mluvit o lid­ských prá­vech a osvě­tu šířit těmi­to fil­my je to nejmen­ší co může kaž­dý pro lep­ší budouc­nost těch­to zemí udě­lat.

Jedním z adeptů o pomoc je i ochrnutý muž.
Jedním z adep­tů o pomoc je i ochr­nu­tý muž.

Na fil­mu se mi líbi­lo to, že při­ná­ší reál­ný obraz o sou­čas­ném Iránu i to, že děj pří­bě­hu nebyl do samé­ho kon­ce pře­dem jas­ný, jak dopad­ne a také pře­svěd­či­vá role mla­dé man­žel­ky.

Hodnocení : 80%

Režie: Vahid Jalilvand Hrají: Niki Karimi, Amir Aghaei, Shahrokh Forootanian, Vahid Jalilvand, Borzou Arjmand, Afarin Obeisi Scénář: Ali Zarnegar, Vahid Jalilvand, Hossein Mahkam Kamera: Morteza Poursamadi Střih: Vahid Jalilvand, Sepehr Vakili Hudba: Karen Homayounfar Producent: Ali Jalilvand, Mohammad Hossein Latifi Distributor: Noori Pictures Kopie: Noori Pictures Země: Írán Rok výro­by: 2015 Délka fil­mu (min.): 102 Formát fil­mu: 2k digi­tal Původní zně­ní: per­sky Titulky: ang­lic­ké, čes­ké


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Photos from Mahriz Gaming's post17. května 2021 Photos from Mahriz Gaming's post Highrise City je další budovatelskou strategií, která je moderním pojetím žánru. Ve hře nebudeme pouze stavět, ale starat se o obnovitelné zdroje, kterých má být až 50. Naše město se bude […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Scott Pilgrim proti zbytku světa [85%]1. listopadu 2010 Scott Pilgrim proti zbytku světa [85%] http://www.csfd.cz/film/230559-scott-pilgrim-proti-zbytku-sveta/ V kinech ČR: 14.10.2010 V kinech SK: 14.10.2010 Edgar Wright je šílenec. Kdo viděl jeho komedie Jednotka příliš […] Posted in Filmové recenze
  • Spadla z nebe9. prosince 2022 Spadla z nebe Nepatřím do té generace, která považuje tento seriál jako legendární počin z dob jejich dětství. Ovšem já jsem otevřen čemukoliv a když jsem od generace, jež tento seriál považuje za […] Posted in Krátké recenze
  • Hrdinové - Heroes30. dubna 2011 Hrdinové - Heroes // // To, že v poslední době vznikají za mořem velmi kvalitní seriály s dobrými náměty, potvrzuje i […] Posted in Recenze
  • Gotham - Burn the Witch28. září 2016 Gotham - Burn the Witch Po skvělém rozjezdu třetí série následovala v úterních ranních hodinách epizoda, jež určila další osudy spoustě postav z ponurého města.Bruce Wayne byl unesen tajemnou společností, která […] Posted in Kritický Klub
  • Už pořád21. ledna 2022 Už pořád Posted in Komiks
  • FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí30. srpna 2012 FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí Je to bída! Během měsíce 8/2012 byla vymyšlena taková soutěž, kdy jste mohli Vy jako fanoušci FILM CZ vymyslet jiný vtipný popisek (komentář) k uveřejněnému obrázku na FACEBOOKu […] Posted in Články
  • Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!"15. května 2019 Lupiči paní domácí - "Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!" Tak zní podtitul nové komedie s Tomem Hanksem v hlavní roli. Je pravda, že loupež sice byla uskutečněna, ale její strůjci si jejího výtěžku příliš neužijí. V domě svérázné korpulentní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický...30. listopadu 2020 Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický... Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický sci-fi horor CryoSpace. Titul, který ve vás může evokovat pocit z Vetřelce od polského studia Kuklam Studios vyjde v roce 2022. Posted in Krátké herní aktuality
  • Steve Austin5. srpna 2011 Steve Austin 2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncredited)) role: Guard Dunham 2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad 2009 - Damage role: John Brickner 2010 - The […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61167 s | počet dotazů: 252 | paměť: 69457 KB. | 05.12.2023 - 12:40:59