Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

Febiofest vizual 2 3 300x212 1
Febiofest vizual 2 3 300x212 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Febiofest_vizual_2Film Tři dny v Září je prv­ní debut Makedonského reži­sé­ra Darijana Pejovskiho a vyprá­ví  o dvou ženách. Prostitutce Marice a spo­řá­da­né Janě, kte­rá jede na rodin­nou cha­lu­pu na ven­kov, aby si odpo­či­nu­la. Chalupu má spo­je­nou s neve­se­lý­mi vzpo­mín­ky na své dět­ství, kte­ré je zaha­le­no tajem­stvím. Ve vla­ku se sezná­mí se zlo­me­nou a zbí­da­če­nou Marikou, kte­rá je na útě­ku po zabi­tí kum­pá­na v sebe­obra­ně, když k nic netu­ší­cí Jane při­se­dá do kupé a chvil­ku se spo­lu neo­sob­ně baví. .Kdo by ale věřil pro­sti­tut­ce, jak to doo­prav­dy bylo? A tak sedí ve vla­ku kte­rý jí odvá­ží dost dale­ko od toho čím si pro­šla. Marice je Jana sym­pa­tic­ká a tak není pře­kva­pe­ním, když na stej­ném mís­tě nená­pad­ně vystou­pí i ona a Janu sle­du­je, aby se za pár hodin ner­voz­ní a bojí­cí se odmít­nu­tí obje­vi­la před její cha­lupou. Jana ji zpr­vu odmí­tá pře­no­co­vat, ale poté ji pře­ci jen coby býva­lá stu­dent­ka medi­cí­ny nabíd­ne základ­ní ošet­ře­ní a nocleh. Že to nebu­de odpo­či­nek v pra­vém slo­va smys­lu, ale spí­še mra­zi­vé zúčto­vá­ní s minu­los­tí obou, se posta­rá také její dět­ský kama­rád a poli­cis­ta Genz v jed­né oso­bě.

image8
Zbídačená Marika si obhlí­ží cha­tu své spo­lu­ces­tu­jí­cí Jany.

Je psy­cho­lo­gic­kou son­dou do živo­ta dvou zce­la na prv­ní pohled odliš­ných žen, co při bliž­ším sezná­me­ní zjis­tí, že mají obě něja­ké pro­blém a že i ten na povrch oby­čej­ný člo­věk si v sobě nese pří­běh a tajem­ství. Je to o síle přá­tel­ství, lid­ském pocho­pe­ní i vyři­zo­vá­ní sta­rých křivd, kte­ré by nej­ra­dě­ji Jana zapo­mně­la, ale jeli­kož lidé se nemě­ní a lidé zůstá­va­jí stá­le stej­ný začí­ná hra.......

Film jsem si vybra­la, pro­to­že mě oslo­vil jed­nak žánro­vě, coby psy­cho­lo­gic­ký thriller a taky zemí půvo­du, pro­to­že Makedonský film je pro mě nezná­mý pojem. Ale bohu­žel i když byl děj tro­chu napí­na­vý, tak konec i spád fil­mu byl mís­ty dost před­ví­da­tel­ný což na dru­hou stra­nu vylep­šil výkon hereč­ky Kamky Tocinovski v roli Mariky, ze kte­ré byla cítit oso­bi­tost.

Hodnocení : 55%

Jana (Irena Ristik) a Marika (Kamika Tocinovski) spolu proti zlu.
Jana (Irena Ristik) a Marika (Kamika Tocinovski) spo­lu pro­ti zlu.

Režie: Darijan Pejovski
Hrají: Irena Ristik, Kamka Tocinovski
Scénář: Darijan Pejovski
Kamera: Dimo Popov
Střih: Vladimir Pavlovski
Hudba: Aleksandar Pejovski
Producent: Tomi Salkovski
Kopie: Skopje Film Studio
Země: Makedonie, Kosovo
Rok výro­by: 2015
Délka fil­mu (min.): 90
Formát fil­mu: 2k digi­tal
Původní zně­ní: make­don­sky, albán­sky
Titulky: ang­lic­ké, čes­ké


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59667 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71777 KB. | 28.02.2024 - 06:33:40