Kritiky.cz > Speciály > Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anya Taylor-Joy a Chris Hemsworth hra­jí ve fil­mu Furiosa: Sága o Šíleném Maxovi, kte­rý nato­čil osca­ro­vý reži­sér George Miller a kte­rý je oče­ká­va­ným návra­tem do kul­tov­ní­ho dysto­pic­ké­ho svě­ta, jenž vytvo­řil před více než 40 lety v zásad­ních fil­mech o Šíleném Maxovi. Miller nyní zno­vu obra­cí list se zce­la novým ori­gi­nál­ním, samo­stat­ným akč­ním dob­ro­druž­stvím, kte­ré odha­lí původ moc­né posta­vy z něko­li­ka­ná­sob­ně osca­ro­vé­ho celo­svě­to­vé­ho trhá­ku „Mad Max: Fury Road“. Nový film od Warner Bros. Pictures pro­du­ku­je Miller a jeho dlou­ho­le­tý part­ner, na Oscara nomi­no­va­ný pro­du­cent Doug Mitchell („Šílený Max: Fury Road“, „Babe“), pod jejich aus­tral­skou znač­kou Kennedy Miller Mitchell.

Když svět padl, je mla­dá Furiosa une­se­na ze Zeleného mís­ta mno­ha matek a pad­ne do rukou vel­ké motor­kář­ské hor­dy vede­né váleč­ní­kem Dementusem. Prodírají se Pustinou a nara­zí na Citadelu, kte­ré před­se­dá Nesmrtelný Joe. Zatímco oba Tyrani vál­čí o nad­vlá­du, Furiosa musí pře­žít mno­ho zkou­šek, zatím­co dává dohro­ma­dy pro­střed­ky, aby našla ces­tu domů.

V hlav­ní roli se před­sta­ví Taylor-Joy a ved­le Hemswortha ve fil­mu hra­jí také Tom Burke a Alyla Browne.

Miller napsal scé­nář spo­leč­ně se spo­lusce­náris­tou fil­mu „Mad Max: Fury Road“ Nicem Lathourisem. Millerův tvůr­čí tým v záku­li­sí tvo­ří prv­ní asi­s­tent režie PJ Voeten a akč­ní desig­nér Guy Norris, kame­ra­man Simon Duggan („Hacksaw Ridge“, „Velký Gatsby“), skla­da­tel Tom Holkenborg, vedou­cí stři­hu zvu­ku Robert Mackenzie, stři­hač Eliot Knapman, vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů Andrew Jackson a vedou­cí kolo­ris­ta Eric Whipp. V týmu jsou i dal­ší dlou­ho­le­tí spo­lu­pra­cov­ní­ci: scé­no­graf Colin Gibson, stři­hač­ka Margaret Sixel, pro­dukč­ní zvu­ku Ben Osmo, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Jenny Beavan a návr­hář­ka vla­sů a make-upu Lesley Vanderwalt, z nichž kaž­dý zís­kal Oscara za prá­ci na fil­mu „Mad Max: Fury Road“.

Warner Bros. Pictures uvá­dí v pro­duk­ci Kennedyho Millera Mitchella film George Millera „Furiosa: Sága o Šíleném Maxovi“. Film bude celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­ván spo­leč­nos­tí Warner Bros. Pictures, a to v kinech pou­ze po celé zemi od 24. květ­na 2024 a mezi­ná­rod­ně od 22. květ­na 2024. #Furiosa


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06570 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72450 KB. | 19.06.2024 - 18:55:38