Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny

Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny

Anna Farris a Eugenio Derbez
Anna Farris a Eugenio Derbez
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na začát­ku prázd­nin vtrh­ne do kina roman­tic­ká kome­die s názvem Manžel na zkouš­ku. V hlav­ní roli vystu­pu­je boha­tý a roz­maz­le­ný pla­y­boy, kte­rý si celý život jen uží­val. Ale jak se říká  - kar­ma není zdar­ma. Když z roz­ma­ru odmít­ne zapla­tit za prá­ci úkli­do­vé služ­by, netu­ší, jak mu to osud vrá­tí. Po jed­né divo­ké pár­ty vypad­ne z jach­ty a dru­hý den ho najdou, jak se bez­rad­ně motá v uli­cích Oregonu. V nemoc­ni­ci kon­sta­tu­jí, že utr­pěl totál­ní ztrá­tu pamě­ti
a vyhlá­sí pát­rá­ní po jeho rodi­ně. A teh­dy nastu­pu­je na scé­nu Kate -  přes­ně ta, kte­rou nedáv­no tak poní­žil. Vybavená širo­kým úsmě­vem a faleš­ným odda­cím lis­tem si pro něj při­jde jako záko­ni­tá man­žel­ka! Začátek bude těž­ký, ale i život běž­né­ho pra­cu­jí­cí­ho muže
s tře­mi dět­mi a úžas­nou man­žel­kou má něco do sebe. Jak dlou­ho však doká­že Kate tajit před ním jeho sku­teč­nou identi­tu a udr­žet pří­jem­nou idyl­ku? Vše se dozví­te v kinech od 5. čer­ven­ce.

 Manžela na zkouš­ku, aro­gant­ní­ho mili­o­ná­ře, hra­je Eugenio Derbez, jeho (ne)zákonitou man­žel­ku Kate ztvár­ni­la Anna Farris, kte­rý se pro­sla­vi­la pře­de­vším hra­ním v bláz­ni­vých horo­ro­vých kome­di­ích Scary Movie. Ve ved­lej­ší roli se uká­že hereč­ka Eva Longoria. Režíroval Bob Fisher, kte­rý pra­co­val na scé­ná­ři úspěš­né kome­die Nesvatbovi. Spolu s ním se režie ješ­tě ujal Rob Greenberg. Oba dva se také podí­le­li na scé­ná­ři a reži­sér­ky je to tak jejich „debut“ k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu urče­né­ho pro kina.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: http://www.forumfilm.cz/pripravujeme/movie/show/overboard/

Trailer zde:

https://www.youtube.com/watch?v=HzvZeorxINE&t=14s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,18818 s | počet dotazů: 8187 | paměť: 75326 KB. | 23.06.2024 - 03:16:12