Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Into the Woods

Gotham - Into the Woods

gotham episode 17 synopsis
gotham episode 17 synopsis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Po týden­ní pau­ze se nám koneč­ně vrá­til milo­va­ný seri­ál z díl­ny DC Comics, Gotham. Poslední epi­zo­da při­nes­la spous­tu zvra­tů, pojď­me se na ni podí­vat blí­že.
Po dílu Prisoners se Jim Gordon vrá­til do své­ho domov­ské­ho rajó­nu, ten­to­krá­te však jako psa­nec, kte­rý se sna­ží očis­tit své jmé­no. Většina aktu­ál­ní epi­zo­dy je tedy rezer­vo­vá­na prá­vě pro něj. Ben McKenzie exce­lu­je a v této epi­zo­dě podá­vá dost mož­ná nej­lep­ší výkon za celou sezó­nu.
Jim je psan­cem ve měs­tě, kte­ré dří­ve chrá­nil.
I když si Gordon ukra­dl vět­ši­nu dílu pro sebe, měli jsme i ten­to­krát mož­nost sle­do­vat pokra­čo­vá­ní Penguinových rodin­ných pout. Oswald Cobblepot totiž uka­zu­je, že jej vra­žed­né šíle­nos­ti nepře­šly. Opět nám totiž naser­ví­ru­je svou ryzí bru­ta­li­tu...
Po pro­puš­tě­ní z Arkhamu se Oswald pár dílů cho­val jako ňou­ma, to teď již nehro­zí :-).
Bruce Wayne se koneč­ně vrá­til domů a zno­vu se shle­dal s Alfredem. Jejich ces­ty se střet­ly s Jimem Gordonem a na závěr celé epi­zo­dy jsme se dozvě­dě­li jed­nu zásad­ní věc spo­je­nou se smr­tí Thomase a Marthy. Bude zají­ma­vé sle­do­vat, zda-li se v příš­tích dílech vrá­tí Bruceův pomoc­ník z ředi­tel­ství Wayne Enterprises Lucius Fox.
Reunion major­do­ma, mili­o­nář­ské­ho syn­ka a detek­ti­va
Do příš­tích epi­zod vklá­dám obrov­ské nadě­je a oče­ká­vám dal­ší vel­ké návra­ty zdán­li­vě mrtvých hrdi­nů a padou­chů.
P.S. Tahle už se vrá­ti­la 🙂
Barbara je zpět!! Jak se bude Jimova býva­lá milen­ka cho­vat na svo­bo­dě?
zdroj obráz­ků: capedcrusades.com, comicbookmovies.com, screenrant.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Gotham na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13298 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72249 KB. | 20.05.2024 - 05:25:51