Kritiky.cz > Recenze knih > Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

Clona
Clona
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí díl série s taju­pl­ný­mi a „div­ný­mi“ vraž­da­mi, kde je potře­ba vidět i skr­ze fak­ta to, co není na mís­tě činu pří­tomno.

Při běž­ném ryba­ře­ní na hor­ském jeze­ře byla náhod­ně vylo­ve­na mrt­vo­la mla­dé dív­ky, odě­ná do balet­ních šatů. K ohle­dá­ní mís­ta činu byl při­zván vyhlá­še­ný komi­sař Holger Munch a požá­dán, aby se opět obno­vil „jeho“ vyšet­řo­va­cí tým. Ten se po obhléd­nu­tí mís­ta vraž­dy roz­ho­dl, že by do své­ho týmu rád opět při­ve­dl šikov­nou vyšet­řo­va­tel­ku Miu Krugerovou, ikdyž mno­hem radě­ji by ji nechal spřá­dat si své vlast­ní nepra­cov­ní plá­ny, aby se nemu­se­la opět zabý­vat těmi­to zlý­mi a „ošk­li­vý­mi“ věc­mi.  Znal Miu dosta­teč­ně dlou­ho, aby věděl, že doká­že pro­nik­nout do hloub­ky pří­pa­du a čas­to­krát se jím nechá až zce­la pohl­tit včet­ně nega­tiv­ních dopa­dů. Jenže potře­bu­je s pří­pa­dem pomoct, a niko­ho lep­ší­ho než Miu nezná. Kolem pří­pa­du se nachá­zí až pří­liš mno­ho otaz­ní­ků a nevy­řče­ných otá­zek.

Miiny plá­ny zapo­me­nout na minu­lost a začít zno­vu plno­hod­not­ně a bez výči­tek žít, se po pří­cho­du Holgera Munche hrou­tí, ale tře­ba se pří­pad brzy poda­ří vyře­šit a ješ­tě své plá­ny usku­teč­ní.

Rovnýma noha­ma se vrhá do pří­pa­du spo­leč­ně s týmem, na kte­rý je zvyk­lá. Proč se na mís­tě činu nale­zl foto­a­pa­rát namí­ře­ný pří­mo na mís­to činu? Nalezená oběť vypa­da­la, jako by si sama došla pří­mo do jeze­ra, nena­šlo se na ní žád­né zra­ně­ní či sto­pa po boji, zápa­su. Co má s pří­pa­dem spo­leč­né­ho nale­ze­ná vytr­že­ná strán­ka z pohád­ky, je to snad náho­da nebo záměr stej­ně tak jako čís­lo vyry­té do čoč­ky foto­a­pa­rá­tu? Co tím pacha­tel sle­do­val? Snaží se na sebe pou­ká­zat, hra­je si s poli­cií, vysmí­vá se jí? Po nále­zu dru­hé­ho těla, saxo­fo­nis­ty, je zřej­mé, že má spe­ci­ál­ně sesta­ve­ný poli­cej­ní tým co do čině­ní se séri­o­vým vra­hem, kte­rý si s nimi hra­je, schvál­ně na mís­tě činu nechá­vá indi­cie. Je jen otáz­kou času, kdy a kde ude­ří zno­vu. Dokážou ho vypá­t­rat dří­ve, než si vyhléd­ne dal­ší oběť a vysmě­je se jim?

Napínavý pří­běh, kde se splé­ta­jí a pro­lí­na­jí jed­not­li­vé lin­ky, jak je už u toho­to spi­so­va­te­le běž­né, vás nene­cha­jí chví­li vydech­nout, bude­te vta­že­ni do děje a kníž­ku odlo­ží­te, až dočte­te, jak to dopadlo. Výtku mám k samot­né­mu závě­ru, kde se pří­pad v pod­sta­tě vyře­šil během něko­li­ka strá­nek, tako­vé stro­hé utnu­tí, po napí­na­vém sple­ti­tém roz­ví­je­ní pří­bě­hu by si i Clona zaslou­ži­la více pro­sto­ru pro svůj závěr pří­bě­hu. Mne tedy odha­le­ní a vyře­še­ní zkla­ma­lo. Ale i přes­to pře­tr­vá­vá pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní kníž­ky. Určitě dopo­ru­ču­ju, pokud se vám líbi­ly pře­de­šlé díly. Navíc není potře­ba mít pře­čte­né pře­de­šlé dva díly, abys­te moh­li pře­číst i ten­to.


Autor: Samuel Bjørk

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 368

Žánr: Severské detek­tiv­ky, kri­mi­nál­ní romá­ny

Hodnocení: 96%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uteč, dokud můžeš8. března 2023 Uteč, dokud můžeš V drsných horách se nedopatřením, když mladí na čtyřkolkách strhnou lavinu, najdou pozůstatky několika mrtvých žen. Jelikož jde o rodné městečko zvláštní agentky FBI Laurel Snowové, […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Vražda bez soucitu11. července 2021 Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která se stala již kdysi dávno. Často se jí o něm zdají sny. V poslední době jsou čím dál častější, až […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Stříbrný měsíc11. května 2024 Stříbrný měsíc Kniha Stříbrný měsíc s podtitulem "Falešné mince nepřinášejí bohatství, ale šíří smrt...." se odehrává v období středověkého Brna, kdy se objeví padělatel stříbrných mincí velmi vysoké […] Posted in Recenze knih
  • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Osudné svědectví26. února 2023 Osudné svědectví Máte-li rádi detektivku Eriku Fosterovou s jejími náladami a chutí do akce, pak si jistě nenechte ujít tuto knížku. Robert Bryndza posílá do světa další svou knihu, tentokrát opět s […] Posted in Recenze knih, Recenze, Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39819 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71664 KB. | 13.07.2024 - 14:48:46