Kritiky.cz > Recenze > Uteč, dokud můžeš

Uteč, dokud můžeš

Uteč, dokud můžeš
Uteč, dokud můžeš
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V drs­ných horách se nedo­pat­ře­ním, když mla­dí na čtyř­kol­kách strh­nou lavi­nu, najdou pozůstat­ky něko­li­ka mrtvých žen. Jelikož jde o rod­né měs­teč­ko zvlášt­ní agent­ky FBI Laurel Snowové, roz­hod­ne se vyra­zit na mís­to činu a pus­tit se do pát­rá­ní, zvlášť, když ji zavo­lá mat­ka, že její strýc je jed­ním z pode­zře­lých...

Laurel Snowová je téměř geni­ál­ní mla­dá žena, kte­rá vyni­ká nejen svým inte­lek­tem a skvě­lou pamě­tí, ale i svým netra­dič­ním zje­vem. Na zákla­dě svých stu­dií se sna­ží vžít do myš­le­ní vra­hů a násil­ní­ků, aby pomoh­la k jejich dopa­de­ní. V tom­to pří­pa­dě se vrah skrý­vá zřej­mě mezi obča­ny poklid­né­ho měs­teč­ka. Při pát­rá­ní po vra­ho­vi se bude muset posta­vit mno­ha výzvám, ať už v podo­bě drs­né­ho zim­ní­ho poča­sí, chy­bě­jí­cí­ho záze­mí kan­ce­lá­ře, tak i nuce­né spo­lu­prá­ce s Huckem Riversem, býva­lým vojá­kem a ran­ge­rem, kte­rý je poně­kud pro­tiv­ný, nemluv­ný, ale záro­veň neu­vě­ři­tel­ně při­taž­li­vý.

Knížka sli­bu­je kro­mě napě­tí, dob­ro­druž­ství, akč­nos­ti, také roman­ti­ku, tudíž si při­jdou na své i mno­hé čte­nář­ky, kte­ré by tře­ba kla­sic­ká detek­tiv­ka nemu­se­la tolik bavit.

Na Laurel čeka­jí, jak už to bývá, stí­ny minu­los­ti, kte­ré postup­ně vyplu­jí z hlu­bin na den­ní svět­lo a bude se s nimi muset popa­so­vat. K tomu čelí výzvě ustát spo­lu­prá­ci s Huckem v mno­ha ohle­dech, chrá­nit si svůj život a dopad­nout co nejdří­ve vra­ha, než při­bu­de více mrtvých žen.

Z mého pohle­du mi v kni­ze při­šlo něko­lik ste­re­o­ty­pů. Jako úžas­ná, mla­dá, sexy, ale vyso­ce inte­li­gent­ní a chyt­rá agent­ka, kte­rá má kuráž a jen tak se něče­ho neza­lek­ne, v kom­bi­na­ci s mla­dým, záhad­ným, ale vel­mi při­taž­li­vým ran­ge­rem s poně­kud tem­něj­ší minu­los­tí a samo­zřej­mě i přes jejich roz­dí­ly je mezi nimi až magic­ky vzá­jem­ná při­taž­li­vost. Na dru­hou stra­nu se něco tako­vé­ho dalo čekat. Nicméně i přes urči­tou ste­re­o­ty­pi­za­ci je kni­ha akč­ní, dia­lo­gy jsou mnoh­dy zábav­né, děj utí­ká a celým pří­bě­hem se vine napě­tí, kdo je tedy vrah. Čtenář si může postup­ně tipo­vat, kdo je onen vrah, než nako­nec dojde k rozuz­le­ní.

Rozhodně prv­ní díl při­pra­vo­va­né série je zají­ma­vým poči­nem, kte­rý jis­tě při­táh­ne spous­tu čte­ná­řů, pře­de­vším čte­ná­řek díky roman­tic­ké lin­ce a pro­to­ty­pu sexy ran­ge­ra s vymaka­ným tělem. Autorka nepo­pi­su­je nijak detail­ně utr­pe­ní či muče­ní obě­tí, byť je jich hod­ně. Kniha vás roz­hod­ně rych­le vtáh­ne do děje a odtrh­ne­te se od ní teh­dy, až se koneč­ně dočte­te do kon­ce a zjis­tí­te, kdo je vrah i jak se mají urči­té sku­teč­nos­ti, kte­ré postup­ně vyplou­va­jí na povrch ohled­ně živo­ta Laurel. Za sebe kni­hu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.


Autor: Zanetti Rebecca

Nakladatelství: Metafora

Žánr: Detektivka

Počet stran: 368

Hodnocení: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Osudné svědectví26. února 2023 Osudné svědectví Máte-li rádi detektivku Eriku Fosterovou s jejími náladami a chutí do akce, pak si jistě nenechte ujít tuto knížku. Robert Bryndza posílá do světa další svou knihu, tentokrát opět s […] Posted in Recenze knih, Recenze, Krátké recenze
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Panenka – je původcem všeho zla?24. července 2022 Panenka – je původcem všeho zla? Již popáté se na scéně objevuje dvojice detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja a tentokrát příběh začíná odpudivou panenkou, kterou jakožto úlovek z moře si vezme domů malá Rosa. […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56111 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72285 KB. | 25.05.2024 - 21:40:19