Kritiky.cz > Recenze knih > Nepříliš šťastná rodina

Nepříliš šťastná rodina

324182925 833861604355637 8735430682046335859 n
324182925 833861604355637 8735430682046335859 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte zálusk na oddycho­vou detek­tiv­ku, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu „Nepříliš šťast­ná rodi­na“ od kanad­ské spi­so­va­tel­ky Shari Lapeny, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a.s.

Jak už samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, tak se celý pří­běh točí pře­váž­ně kolem jed­not­li­vých čle­nů „Nepříliš šťast­né rodi­ny“, ať už je tím myš­len nesne­si­tel­ný život pod vlá­dou despo­tic­ké­ho a neú­stup­né­ho otce, tak i v nepo­sled­ní řadě zása­hem tra­gic­ké udá­los­ti, jež otře­se zákla­dy zbyt­ku důvě­ry celé této rodi­ny.

Zámožní man­že­lé Fred a Sheila Mertonovi byd­lí na krás­né a vel­mi dra­hé adre­se Brecken Hill, a moh­lo by se zdát, že jim ke spo­ko­je­né­mu a šťast­né­mu živo­tu už nic nechy­bí. Ovšem pod zla­tým pozlát­kem se ukrý­vá spous­tu tem­ných tajem­ství, jež postup­ně vyplou­va­jí na povrch.

Bohužel ani nej­vět­ší bohat­ství niko­ho neoch­rá­ní před tím, aby v noci u jejich dve­ří neza­zvo­nil vrah a bru­tál­ně je neza­vraž­dil poté, co pove­če­ře­li na veli­ko­noč­ní nedě­li se svý­mi dospě­lý­mi dět­mi a jejich part­ne­ry.

Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že bez­cit­ná vraž­da a smrt obou rodi­čů otře­se vše­mi pozůsta­lý­mi dět­mi, ovšem vidi­na pohád­ko­vé­ho dědic­tví je pro všech­ny tak moc láka­vá a blíz­ko na dosah, že někte­ré sku­teč­nos­ti o noci, kdy došlo ke tragé­dii, část prav­dy zaml­čí a zalžou i samot­né poli­cii. Chtějí snad zaml­čo­vá­ním prav­dy a vymýš­le­ním si nových lží ochrá­nit sku­teč­né­ho vra­ha, ane­bo nao­pak ochrá­nit pře­váž­ně sami sebe?

Každý v téhle nevšed­ní a podiv­né rodi­ně skrý­vá něja­ké tajem­ství, ať už jde o vel­ké nebo malé, a někdo doslo­va i ono smr­tí­cí... a my je hez­ky poma­lým kro­kem odkrý­vá­me strán­ku po strán­ce, a dozví­dá­me se o tom, jak tato rodi­na ve sku­teč­nos­ti fun­go­va­la a fun­gu­je.

Při čte­ní samot­né­ho pří­bě­hu jsem si víc a víc začí­na­la vážit svo­jí vlast­ní rodi­ny, neboť v této „Nepříliš šťast­né rodi­ně“ bych nechtě­la nejen vyrůs­tat, ale ani žít. Možná se ani nedi­vím tomu, že to pak vyús­ti­lo k oné tragé­dii a spí­še se divím, že tomu nedo­šlo mno­hem dří­ve.

Žít pod kří­d­ly nála­do­vé­ho a nevy­po­či­ta­tel­né­ho otce, jež své děti neu­stá­le srá­žel na kole­na a poni­žo­val je, navíc s mat­kou, kte­rá tomu vše­mu jen neteč­ně při­hlí­že­la a nikdy neza­sáh­la a neza­sta­la se svých vlast­ních dětí, by jen tak někdo nevy­dr­žel. Možná, že už to někdo z těch tří vzdal a ukon­čil toto dlou­ho­do­bé pří­ko­ří? Ale kdo?...

Kniha „Nepříliš šťast­ná rodi­na“ je vel­mi napí­na­vé a skvě­lé čte­ní, u kte­ré­ho se roz­hod­ně nebu­de­te nudit. Chytne vás a nepus­tí, dokud sami nepři­jde­te na kobyl­ku tomu, kdo je ve sku­teč­nos­ti onen vrah. 

Pravda, něko­li­krát jsem se při čte­ní při­stih­la při­tom, že jsem pode­zí­ra­la všech­ny tři děti dohro­ma­dy, ale autor­ka mě nako­nec z toho­to omy­lu hned vyved­la a nasmě­ro­va­la na správ­nou lin­ku.

Na strán­kách kni­hy však nehle­dej­te žád­né vel­ké zvra­ty v ději, těch se oprav­du nedo­čká­te, neboť kni­ha je zamě­ře­ná pře­váž­ně na samot­né vyšet­řo­vá­ní poli­ci a tápá­ní jed­not­li­vých čle­nů rodi­ny po tom, kdo je tím bez­cit­ným vra­hem. 

Je úsměv­né sle­do­vat, že kaž­dý z nich má něja­ké tajem­ství, drob­né lži a skry­té prav­dy, kte­ré si před ostat­ní­mi stře­ží až do chví­le, než bude muset vyjít s prav­dou ven. Úžasné a oddycho­vé čte­ní, jež niko­ho neu­ra­zí a občas při­mě­je i k „trp­ké­mu“ úsmě­vu.

 

NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ RODINA

Napsala: Shari Lapena

Přeložila: Naďa Špetláková

Vydala: Euromedia Group, a.s.

Počet stran: 310

V roce 2022, vydá­ní prv­ní

ISBN: 978-80-242-8090-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Psí štěstí-pohodová romance3. května 2024 Psí štěstí-pohodová romance Moře, nádherné pláže, šumění vln, hebká psí srst, to vše můžete zažít v novince Petry Schierové s názvem Psí štěstí, vydala ji Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kniha by vás […] Posted in Recenze knih
  • DOPIS Z MNICHOVA25. dubna 2024 DOPIS Z MNICHOVA Máte-li chuť si přečíst skvěle napsaný krimi román od trojnásobného držitele ceny za nejlepší švédskou detektivku od Hakana Nessera, určitě si nenechte ujít jeho knižní novinku Dopis z […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH28. února 2024 SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH "SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH. Valerie." je kniha, kterou autorka napsala s věnováním pro všechny nezvěstné a jejich rodiny, a to s velkou úctou. Sekta je tak trochu detektivní a […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34179 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71739 KB. | 14.07.2024 - 20:37:19