Kritiky.cz > Profily osob > Iva Janžurová slaví 80 let.

Iva Janžurová slaví 80 let.

Teroristka
Teroristka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Iva Janžurová se naro­di­la přes­ně před 80 lety. Její rodi­če byli uči­te­lé a v dru­hé půl­ce 50. let absol­vo­va­la gym­nasi­um v Českých Budějovicích. V prv­ní půl­ce 60. let absol­vo­va­la DAMU pod dohle­dem Vlasty Fabiánové.

První její diva­del­ní šta­ce byla v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci a od půl­ky 60. let do kon­ce let 80. vystu­po­va­la ve Vinohradském diva­dle. V 90. letech pře­šla do diva­dla Národního, kde vydr­že­la do 10. let nové­ho tisí­ci­le­tí.

Ve fil­mu se obje­vo­va­la už od 60. let, nejdří­ve v epi­zod­ních rolích, až ji reži­sér Karel Kachyňa obsa­dil do prv­ní­ho vel­ké­ho fil­mu Kočár do Vídně. Za fil­mo­vé role v dílech Petrolejové lam­py a Morgiana byla nomi­no­vá­na na cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon na fes­ti­va­lu v Cannes.

Jejím prv­ním man­že­lem byl kame­ra­man Jan Eisner, ale její celo­ži­vot­ní lás­kou se stal diva­del­ní reži­sér Stanislav Remunda v jehož insce­na­cích vystu­po­va­la pře­váž­ně v hlav­ních rolích.

Má dvě dce­ry Sabinu a Theodoru Remundovou, kte­ré obě pokra­ču­jí v herec­kých šlé­pě­jích.

Během posled­ních dní jsme moh­li v tele­vi­zi vidět něko­lik fil­mo­vých rolí a nesmí­me zapo­me­nout i na její posled­ní diva­del­ní insce­na­ci Audience u krá­lov­ny v režii Alice Nellis.

Je také babič­kou reži­sé­ra Filipa Remundy, kte­rý se pro­sla­vil ve spo­lu­prá­ci s Vítem Klusákem, se kte­rým spo­lu­pra­co­val na „doku­men­tu“ Český sen a pořa­dech Zdenka Pohlreicha a jeho Ano, šéfe!

Iva Janžurová - Show Jana Krause

Komici na jedničku :Iva Janžurová

Iva Janžurová a Stanislav Remunda

Iva Janžurová a Jiřina Bohdalová

Iva Janžurová a Jiří Hrzán


Foto: Blanka Borová (Karolína Černá) - Kritiky.cz | Wikimedia Common | CC BY-SA 4.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71369 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71745 KB. | 14.06.2024 - 01:31:31