Kritiky.cz > Recenze knih > JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.

JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.

322484856 703654808049927 8792239181153251171 n
322484856 703654808049927 8792239181153251171 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud vás někdy napadlo, že bys­te rádi zača­li s jógou, ale neví­te jak, tak urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Jóga pro tělo, dech a mysl. Průvodce návra­tem k celist­vos­ti.“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s., neboť se vám sta­ne sku­teč­ně skvě­lým pomoc­ní­kem a uči­te­lem na ces­tě pozná­ní jógy.

Vždycky mě vel­mi láka­lo vyzkou­šet si jógu a prak­ti­ko­vat ji i v osob­ním živo­tě, ale zatím jsem nena­šla odva­hu a hlav­ně žád­nou pořád­nou lite­ra­tu­ru, kte­rá by mě do této něko­lik set let sta­ré tra­di­ce doko­na­le zasvě­ti­la.

A ouha, když jsem sáh­la po této kni­ze, zjis­ti­la jsem, že nabí­zí skvě­lý start pro pocho­pe­ní základ­ních prin­ci­pů jógy, neboť se zamě­řu­je na doko­na­lé pro­po­je­ní se těla (tj. ása­ny - pozi­ce), dechu (tj. pra­na­já­mu - decho­vá cvi­če­ní) a mys­li (tj. medi­ta­ci) člo­vě­ka.

Jedná se o prak­tic­ké­ho prů­vod­ce, kte­rý vás sro­zu­mi­tel­ně zasvě­tí do obrov­ské­ho bohat­ství tra­di­ce jógy, navíc vše dopl­ně­no o vel­ké množ­ství nákre­sů a podrob­ných ilu­stra­cí, jež vám budou vděč­ným pomoc­ní­kem při zvlád­nu­tí jed­not­li­vých dru­hů cvi­če­ní a pozic.

Osobně jsem zku­si­la pod­le kni­hy a hlav­ně ilu­stra­cí jed­not­li­vé cvi­ky - pozi­ce, a vše je krás­ně popsá­no i s mož­nos­tí drob­ných úprav, kte­ré lze u jed­not­li­vých cvi­če­ních pro­vá­dět tak, abys­te se cíti­li maxi­mál­ně kom­fort­ně.

Vězte, že pokud se v posled­ní době cítí­te ve stre­su, pod napě­tím, není nic jed­no­duš­ší­ho, než zpo­ma­lit a uklid­nit se prá­vě s jógou a hlav­ně kniž­ním pomoc­ní­kem „Jóga pro tělo, dech a mysl. Průvodce návra­tem k celist­vos­ti.

 

JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.

Napsal: A. G. Mohan

Překlad: Veronika Šilarová

Vydal nakla­da­tel­ský dům Grada pod znač­kou Alferia

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 224

ISBN: 978-80-271-3460-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE19. března 2023 KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE Milujete léčivou sílu květových esencí? Pak není co řešit a je nutné si do domácí knihovničky pořídit knihu, a tak i trochu průvodce "KVĚTOVÉ ESENCE.SNADNO A RYCHLE" od autorky Lindy […] Posted in Recenze knih
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • Mystický léčitel28. června 2022 Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických nemocí a jejich léčbu, jste na správně adrese!  Kniha  Mystický léčitel od Anthonyho Williama […] Posted in Recenze knih
  • Jóga, hry a pohádky - metodická příručka7. dubna 2022 Jóga, hry a pohádky - metodická příručka Pracujete s dětmi? Cvičíte? Hledáte zajímavé inspirace pro pohybové aktivity? Máte rádi jógu a chcete se dozvědět, jak ji s dětmi cvičit? Tak právě vám je určena publikace Jóga, hry a […] Posted in Recenze knih
  • Jógové pohádky - pohybové chvilky v MŠ25. března 2022 Jógové pohádky - pohybové chvilky v MŠ Cvičíte s dětmi jógu a hledáte zajímavé inspirace na různé aktivity? Máte rádi pohádky? Tak právě vám je určena novinka Vladimíry Ottomanské s názvem Jógové pohádky, kterou vydalo […] Posted in Recenze knih
  • Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti13. ledna 2022 Jóga ve školce - pohybové hry a aktivity inspirované jógou pro předškolní děti Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace pro pohybové aktivity? Máte rádi jógu a chcete se dozvědět, jak ji s dětmi cvičit? Tak právě vám je určena publikace Moniky Nikodemové s […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99599 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71805 KB. | 29.02.2024 - 00:29:59