Kritiky.cz > Recenze knih > Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

757469 350 0 fit
757469 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte kni­hu, při kte­ré se bude­te smát, pře­mýš­let a čer­ve­nat záro­veň? Šárka Zmatlíková je autor­kou romá­nu Kárová dáma, kte­rý spl­ňu­je všech­ny před­po­kla­dy báječ­né­ho čte­ní. 

Klára vám bude vyprá­vět svůj život­ní pří­běh. Přesně tak, jak ho pro­ži­la, bez okol­ků a zby­teč­ných řečí. Bere život jaký je a doká­že si ho i řád­ně vychut­nat. Miluje rych­lá kola, běh, pří­le­ži­tost­ný sex, tequillu i svou prá­ci advo­kát­ky, kte­rá jí oprav­du napl­ňu­je. Často stří­dá muže a vůbec si nad tím nelá­me hla­vu. Až jed­no­ho dne potká Michala, muže svých snů. Neváhá a drží se ho jako klíš­tě. Má s ním syna Fredyho. Milující man­žel i syn, pros­tě její nej­lep­ší rodi­na. Až do té doby, než se obje­ví Michalův spo­lu­žák ze ško­ly, Yannis. To se tepr­ve začnou dít věci. Klára se po neho­dě pro­bou­zí v nemoc­ni­ci a nemů­že si vzpo­me­nout, co se vlast­ně sta­lo. Nehodu zavi­ní kama­rád Michala Yannis, kte­rý v rych­lém autě Kláry umí­rá. Roztočí se kolo­toč neví­da­ných udá­los­tí, Michal se mění k nepo­zná­ní, Klára se trá­pí a chce jejich rodi­nou situ­a­ci změ­nit. Michal musí řešit závěť své­ho kama­rá­da. Podaří se Kláře vše vrá­tit do nor­má­lu? Zjistí, co měl za lubem Yannis? Bude ješ­tě jejich rodi­na nor­mál­ně fun­go­vat? Zvládne Klára roz­há­ze­né kar­ty osu­du posklá­dat zpět? Už více nepro­zra­dím a dopo­ru­čím vám skvě­lý humor­ný román Kárová dáma.

Už dlou­ho jsem se u kni­hy neza­smá­la jako u Kárové dámy. Kniha plná humo­ru, při kte­ré se roz­hod­ně bude­te čer­ve­nat. Autorka se dotkla téma­tu tan­t­ric­kých masá­ží, výkla­du karet, běž­né­ho život­ní­ho ste­re­o­ty­pu ženy, ale i podrob­né­ho líče­ní sexu­ál­ních prak­tik. Při tom­to romá­nu jsem se stří­da­vě smá­la, čer­ve­na­la, ale i pře­mýš­le­la. Co doká­že život nalo­žit jed­né ženě a zda je mož­né vše zvlád­nout s tako­vým nad­hle­dem, jak se s tím popra­la Klára, hlav­ní posta­va pří­bě­hu. Chvílemi jsem se při čte­ní kni­hy zasta­vi­la a pře­mýš­le­la, jak by se asi Klára měla zacho­vat, jaké roz­hod­nu­tí udě­lat. Opravdu ve mně ten­to pří­běh bude dlou­ho dozní­vat.


  • Autor: Šárka Zmatlíková
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2015, Grada - COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 256
  • Vazba kni­hy: pev­ná
  • ISBN: 978-80-247-5746-9

Šárka Zmatlíková - o autor­ce

Největší výhra: den mého naro­ze­ní před pět­a­tři­ce­ti lety

Největší hrůza: dvou­mě­síč­ní ozdra­vov­na ve dru­hé tří­dě

Nejoblíbenější sport: snow­bo­ar­ding

Nejdivnější zkouš­ka: pozná­vač­ka ple­ve­lů na vyso­ké

Nejdelší pra­cov­ní den: 17 hodin

Nejdivnější jíd­lo, kte­ré jsem jed­la: žabí ste­hýn­ko

Největší dárek: moje dvě děti


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90396 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71552 KB. | 22.06.2024 - 18:46:14