Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Kdy se dostane Shazam! Hněv bohů na HBO Max? Vše, co potřebujete vědět o streamování DC filmu

Kdy se dostane Shazam! Hněv bohů na HBO Max? Vše, co potřebujete vědět o streamování DC filmu

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shazam! Hněv bohů je pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho super­hr­din­ské­ho fil­mu Shazam! z roku 2019, kte­rý sle­do­val pří­běh dospí­va­jí­cí­ho Billyho Batsona, kte­rý se po vyslo­ve­ní kou­zel­né­ho slo­va „SHAZAM!“ pro­mě­nil ve své dospě­lé super­hr­din­ské alter ego Shazama. Ve dru­hém díle se Shazam a jeho ado­p­tiv­ní sou­ro­zen­ci musí posta­vit pro­ti třem sta­ro­vě­kým bohy­ním zva­ným Hespera, Kalypso a Anthea, kte­ré chtě­jí pomstít své­ho otce, býva­lé­ho vlád­ce kou­zel.

Film reží­ro­val David F. Sandberg a scé­nář napsa­li Henry Gayden a Chris Morgan. V hlav­ních rolích se opět obje­vi­li Zachary Levi jako Shazam, Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman a Faithe Herman jako Darla Dudley. Mezi nováč­ky pat­ří Rachel Zegler jako Anthea, Lucy Liu jako Kalypso a Helen Mirren jako Hespera. Film také obsa­hu­je cameo vystou­pe­ní Michaela Graye, kte­rý hrál Billyho Batsona v původ­ním tele­viz­ním seri­á­lu Shazam! z roku 1974.
Film měl pre­mi­é­ru v Los Angeles 14. břez­na 2023 a do kin byl uve­den 17. břez­na 2023. Film obdr­žel smí­še­né recen­ze od kri­ti­ků, kte­ří jej pova­žo­va­li za hor­ší než jeho před­chůd­ce, a vydě­lal 120 mili­o­nů dola­rů po celém svě­tě.

S ohle­dem na digi­tál­ní vydá­ní fil­mu a jeho sla­bý výkon v poklad­nách se zdá, že Shazam! Hněv bohů by mohl brzy zamí­řit na HBO Max. Warner Bros. a HBO Max totiž v roce 2021 uved­li všech­ny své fil­my sou­čas­ně do kin i na stre­a­mo­va­cí služ­bu. Zatím není jas­né, zda se ten­to model bude apli­ko­vat i na fil­my z roku 2023, ale je mož­né, že Shazam! Hněv bohů bude dostup­ný na HBO Max něko­lik týd­nů nebo měsí­ců po kino­pre­mi­é­ře.

Pokud jste fanouš­ky DCU a chce­te vidět dal­ší dob­ro­druž­ství Shazama a jeho rodi­ny, může­te se těšit na Shazam! Hněv bohů v kinech nebo na HBO Max v roce 2023.

Podle mých infor­ma­cí je Shazam! Hněv bohů naplá­no­ván na digi­tál­ní vydá­ní na HBO Max 18. dub­na 2023. To zna­me­ná, že bys­te si moh­li film pus­tit zhru­ba měsíc po kino­pre­mi­é­ře. Nicméně, datum může být ješ­tě změ­ně­no v závis­los­ti na výko­nu fil­mu v poklad­nách a na roz­hod­nu­tích stu­dia. Některé zdro­je spe­ku­lu­jí, že film by mohl být dostup­ný na HBO Max už v květ­nu nebo začát­kem červ­na 2023. Pokud chce­te sle­do­vat film co nejdří­ve, dopo­ru­ču­ji vám kou­pit si lís­tek do kina nebo si předob­jed­nat film na VOD (video na vyžá­dá­ní), kte­rý bude k dis­po­zi­ci od 7. dub­na 2023.


Zdroje:

  1. fresherslive.com
  2. polygon.com
  3. gamesradar.com
  4. wipy.tv
  5. tuftsdaily.com
  6. tuftsdaily.com

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07974 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72054 KB. | 20.07.2024 - 21:02:31