Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kinsey

Kinsey

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životopisný film, jehož hlav­ní posta­vou je pro­fe­sor Alfred Kinsey, kte­rý se v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí pro­sla­vil ote­vře­nou stu­dií lid­ské sexu­a­li­ty.

Roli Alfreda Kinseyho ztvár­nil Liam Neeson (Schindlerův seznam). Kinsey vyrůs­tal v rodi­ně s přís­nou výcho­vou nekom­pro­mis­ní­ho otce, kte­rý ho poslal stu­do­vat na tech­ni­ku. Kinsey se však své­mu otci posta­vil a z tech­ni­ky ode­šel na bio­lo­gii. Dlouho potom stu­do­val cho­vá­ní a vývoj žla­ba­tek (druh hmy­zu).

Později se začal věno­vat zkou­má­ní sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní lidí - tedy téma­tu napros­to nepro­bá­da­né­mu. Poměrně rych­le se mu poda­ři­lo zís­kat něko­lik desí­tek dob­ro­vol­ní­ků, se kte­rý­mi vedl roz­ho­vo­ry a posky­to­va­ly mu svá nej­o­sob­něj­ší data. Na zákla­dě toho dospěl k názo­ru, že sexu­ál­ní prak­ti­ky, kte­ré vět­ši­na lidí pova­žu­je za nenor­mál­ní, špat­né nebo mini­mál­ně pohor­šu­jí­cí, jsou vlast­ně vel­mi roz­ší­ře­né. Jen díky tomu, že se o nich nemlu­ví, jsou veřej­nos­tí pova­žo­vá­ny za nevhod­né.

Ve svém výzku­mu pokra­čo­val dál a dob­ro­vol­ní­ků zís­kal mno­hem více, stej­ně jako před tím žla­ba­tek. Rovněž zís­kal finanč­ní gran­ty na pod­po­ru své­ho pro­jek­tu a způ­so­bil doslo­va poprask v medi­ích. Na jeho kni­hy, kte­rých vydal hned něko­lik a ote­vře­né dis­ku­ze o sexu, ale veřej­nost při­pra­ve­na neby­la. Přestože se sna­žil celý pro­jekt brát jako vědec­kou prá­ci, chtě nechtě se z toho časem sta­la osob­ní zále­ži­tost a spous­tu expe­ri­men­tů v oblas­ti sexu dělal osob­ně. Od začát­ku se pohy­bo­val na ten­kém ledu, až ten led pras­kl, nada­ce pře­sta­la jeho pro­jekt finan­co­vat a nako­nec zemřel v domě­ní, že jeho prá­ce nemě­la smy­sl.

Kinsey je vel­mi pěk­ně udě­la­ný film v schindle­rov­ském sty­lu. Herecký výkon Liama Neesona je nezpo­chyb­ni­tel­ný. Akorát snad mohl být tro­chu krat­ší, zhru­ba od polo­vi­ny už je to pří­liš zdlou­ha­vé. Přeci jen je to živo­to­pis­ný film a pokud někdo celý život zasvě­til jed­no­mu pro­jek­tu, je to pak už pořád stej­né.

O filmu:

Kinsey
USA / Německo, 2004, 118 min
Oficiání web: Kinsey
Režie: Billy Condon
V hlav­ních rolích: Liam Neeson, Laura Linney, Oliver Platt, John Lithgow, Tim Curry, Chris O’Donnell, Timothy Hutton, Ian McKellen, Peter Sarsgaard, Julianne Nicholson, John Krasinski, Chandler Williams


Podívejte se na hodnocení Kinsey na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství staré bambitky 27. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav opustili tvůrci ve […] Posted in Filmové recenze
  • Dentist 2, The (1998)30. prosince 2012 Dentist 2, The (1998) Šílený zubař se vrací... Šílený doktor Feinstone jednoho dne uteče z kliniky, kde jej zavřeli na konci prvního dílu. Změní si identitu (doktor Caine) a odjede do malého městečka […] Posted in Horory
  • Kniha džunglí - Obsah/O filmu28. dubna 2016 Kniha džunglí - Obsah/O filmu             OBSAH              Snímek Kniha džunglí je zcela novým hraným výpravným zpracováním dobrodružství Mauglího, lidského mláděte, vychovávaného vlky. Když se objevuje obávaný tygr […] Posted in Speciály
  • 12. února 2023 Milujete-li romantiku s nádechem dávných časů, ale i současnosti, a zároveň i rádi odhalujete skrytá tajemství, tak si určitě nenechte ujít tuto rozsáhlou knihu "Ohnivý pták" od autorky […] Posted in Krátké recenze
  • Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku31. prosince 2019 Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku A je to tady. Nadešel velký silvestrovský den rekapitulace. My všichni filmoví fajnšmekři jsme celý rok žili tím, co si pro nás Hollywood a případně další kouty našeho širého světa […] Posted in Články
  • Cukrový svět - sladké čtení pro všechny děti19. října 2022 Cukrový svět - sladké čtení pro všechny děti Chcete ochutnat vysoce slazené ledovky ze skupiny Hlasitě práskací dropsy? Milujte zmrzlinu? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka Zuzany Slánské, která vyšla v Gradě […] Posted in Recenze knih
  • #2037: Sunstone 218. září 2019 #2037: Sunstone 2 Sunstone 2 (Sunstone 3 a Sunstone 4)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako knihy 3 a 4 série "Sunstone" v letech 2015 a 2016. České vydání […] Posted in Recenze komiksů
  • Jarmark marnosti - recenze27. srpna 2005 Jarmark marnosti - recenze   Nový film Miry Nairové je historické melodrama z 19. století odehrávající se převážně v Anglii v období napoleonských válek. Je natočen na námět románu Trh marnosti od Williama Makepeace […] Posted in Filmové recenze
  • LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje)6. prosince 2017 LUKÁŠ BŘEZINA (Eman. Nejlepší kamarád Alberta. Ten, který svoje přání prošustruje) Eman ve filmu Přání k mání byla jeho první velkou rolí, i když je Lukáš ve svých 13 letech již zkušeným hercem – zahrál si v seriálech Ulice, Cesty domů, Vyprávěj, v reklamách a dokonce i […] Posted in Rozhovory
  • Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší8. července 2024 Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší Chystáte se na dovolenou a nevíte, jakou knihu dětem s sebou přibalit do kufru? Milujete knihy Venduly Hegerové? Chodíte s dětmi na logopedii a nevíte, jak s nimi o prázdninách trénovat […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49344 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71844 KB. | 23.07.2024 - 16:37:52