Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kinsey

Kinsey

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životopisný film, jehož hlav­ní posta­vou je pro­fe­sor Alfred Kinsey, kte­rý se v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí pro­sla­vil ote­vře­nou stu­dií lid­ské sexu­a­li­ty.

Roli Alfreda Kinseyho ztvár­nil Liam Neeson (Schindlerův seznam). Kinsey vyrůs­tal v rodi­ně s přís­nou výcho­vou nekom­pro­mis­ní­ho otce, kte­rý ho poslal stu­do­vat na tech­ni­ku. Kinsey se však své­mu otci posta­vil a z tech­ni­ky ode­šel na bio­lo­gii. Dlouho potom stu­do­val cho­vá­ní a vývoj žla­ba­tek (druh hmy­zu).

Později se začal věno­vat zkou­má­ní sexu­ál­ní­ho cho­vá­ní lidí - tedy téma­tu napros­to nepro­bá­da­né­mu. Poměrně rych­le se mu poda­ři­lo zís­kat něko­lik desí­tek dob­ro­vol­ní­ků, se kte­rý­mi vedl roz­ho­vo­ry a posky­to­va­ly mu svá nej­o­sob­něj­ší data. Na zákla­dě toho dospěl k názo­ru, že sexu­ál­ní prak­ti­ky, kte­ré vět­ši­na lidí pova­žu­je za nenor­mál­ní, špat­né nebo mini­mál­ně pohor­šu­jí­cí, jsou vlast­ně vel­mi roz­ší­ře­né. Jen díky tomu, že se o nich nemlu­ví, jsou veřej­nos­tí pova­žo­vá­ny za nevhod­né.

Ve svém výzku­mu pokra­čo­val dál a dob­ro­vol­ní­ků zís­kal mno­hem více, stej­ně jako před tím žla­ba­tek. Rovněž zís­kal finanč­ní gran­ty na pod­po­ru své­ho pro­jek­tu a způ­so­bil doslo­va poprask v medi­ích. Na jeho kni­hy, kte­rých vydal hned něko­lik a ote­vře­né dis­ku­ze o sexu, ale veřej­nost při­pra­ve­na neby­la. Přestože se sna­žil celý pro­jekt brát jako vědec­kou prá­ci, chtě nechtě se z toho časem sta­la osob­ní zále­ži­tost a spous­tu expe­ri­men­tů v oblas­ti sexu dělal osob­ně. Od začát­ku se pohy­bo­val na ten­kém ledu, až ten led pras­kl, nada­ce pře­sta­la jeho pro­jekt finan­co­vat a nako­nec zemřel v domě­ní, že jeho prá­ce nemě­la smy­sl.

Kinsey je vel­mi pěk­ně udě­la­ný film v schindle­rov­ském sty­lu. Herecký výkon Liama Neesona je nezpo­chyb­ni­tel­ný. Akorát snad mohl být tro­chu krat­ší, zhru­ba od polo­vi­ny už je to pří­liš zdlou­ha­vé. Přeci jen je to živo­to­pis­ný film a pokud někdo celý život zasvě­til jed­no­mu pro­jek­tu, je to pak už pořád stej­né.

O filmu:

Kinsey
USA / Německo, 2004, 118 min
Oficiání web: Kinsey
Režie: Billy Condon
V hlav­ních rolích: Liam Neeson, Laura Linney, Oliver Platt, John Lithgow, Tim Curry, Chris O’Donnell, Timothy Hutton, Ian McKellen, Peter Sarsgaard, Julianne Nicholson, John Krasinski, Chandler Williams


Podívejte se na hodnocení Kinsey na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Týden bez kofeinu 124. července 2020 Týden bez kofeinu 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Shadow of the Vampire (2000)15. listopadu 2016 Shadow of the Vampire (2000) Vzbuzuje hrůzu i strach, ale je to skutečně opravdový herec? Režisér Murnau se roku 1921 se chystá natočit průlomový film své kariéry, který by mu přinesl toužebně očekávanou […] Posted in Horory
  • Krvavý Valentýn3. srpna 2008 Krvavý Valentýn Úrodná půda pro setí slavných remaku z dávných časů se nachází v tom nejplodnějším období. Proto není divu, že se na nás rychlostí světla řítí další z […] Posted in Recenze
  • Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu1. května 2012 Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu Hlavní cena festivalu Grand Prix byla letos vůbec poprvé v historii festivalu udělena studentskému filmu.  Agnes Patron, autorka oceněného snímku „Vdova Caillou“, diváky virtuálně […] Posted in Články
  • Brambora a patola2. září 2022 Brambora a patola Posted in Komiks
  • Incubus (1982)26. února 2015 Incubus (1982) John Cassavetes musí pomoci bezradné policii vypátrat nebezpečného vraha, který brutálně znásilňuje a zabijí mladé dívky v jednom malém městečku. Obyvatele malého městečka Galen […] Posted in Horory
  • Aliens (1986)3. srpna 2016 Aliens (1986) Jen málo kdy se stane, že pokračování předčí svého předchůdce! Přestože i ten je dnes již kultovní záležitostí. Tentokrát na nás i Ripleyovou čeká pořádná akční řežba v kolonii […] Posted in Horory
  • Měj mě rád/a - kniha3. října 2017 Měj mě rád/a - kniha Vše začíná jednoho pátečního večera roku 1902. V Berlíně, v jednom z bytů se nachází služka, které říkají Hilda, i když se tak vlastně nejmenuje, ale pro ně je prostě Hilda. V bytě čekají […] Posted in Recenze knih
  • Big Ass Spider! (2013)6. srpna 2017 Big Ass Spider! (2013) Alex Mathis: deratizace a dezinsekce všeho druhu. Platí to však i na obrovské zmutované pavouky?  Alex Mathis žije v Los Angeles a živí se deratizací a dezinsekcí. […] Posted in Horory
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?21. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel? V románu Vinnetou se Shatterhand seznámil s puškařem Henrym, když se vystěhoval do St. Louis: "Neutěšené poměry ve vlasti a řekl bych vrozená touha po činech mne hnaly přes oceán do […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97098 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71944 KB. | 24.02.2024 - 19:15:46