Kritiky.cz > Horory > Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990)

Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990)

rp Leatherface Texas Chainsaw Massacre III 28199029.jpg
rp Leatherface Texas Chainsaw Massacre III 28199029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leatherface a jeho poša­ha­ná rodin­ka mají pořád hlad. Naštěstí se vždyc­ky najde pár zou­fal­ců, kte­ří zaví­ta­jí do jejich reví­ru…

Mladá dvo­ji­ce Michelle a Ryan míří z Kalifornie na Floridu, aby zde ode­vzda­li auto dívči­ně otci. Cestou přes Texas se sta­nou svěd­ky poli­cej­ní­ho zása­hu, při kte­rém byl obje­ven maso­vý hrob číta­jí­cí něko­lik desí­tek roz­klá­da­jí­cích se pozůstat­ků lid­ských těl. Místní šerif je varu­je, aby nikde a niko­mu neza­sta­vo­va­li a rych­le pře­je­li hra­ni­ce stá­tu. Oni však potře­bu­jí natan­ko­vat a tak zasta­ví na odleh­lé pum­pě, kde se sta­nou svěd­ky podiv­né­ho cho­vá­ní pum­pa­ře, kte­rý je napad­ne bro­kov­ni­cí. Ve zmat­ku z mís­ta uje­dou a vez­mou to „zkrat­kou“ po ved­lej­ší sil­ni­ci, kte­rou jim pora­dil nezná­mý Tex – člo­věk na kte­ré­ho nara­zi­li na pum­pě. Nevědomky se tak dosta­nou do oblas­ti, ve kte­ré ope­ru­je rodin­ka šíle­ných kani­ba­lů a oni se mají stát dal­ší polož­kou na jejich jídel­níč­ku. Naštěstí v tom nebu­dou sami, pro­to­že na scé­ně se obje­vu­je „víken­do­vý voják“ Benny, kte­rý roz­hod­ně nehod­lá daro­vat svou kůži bez boje…


Český název: Kožená tvář III
Režie: Jeff Burr
Rok výro­by: 1990
Délka: 85 min
Země: USA
Hrají:
Kate Hodge...(Michelle)
William Butler...(Ryan)
Ken Foree...(Benny)
R.A. Mihailoff...(Leatherface)
Viggo Mortensen...(Tex)
...a dal­ší


Tobe Hooper již neměl čas se nadá­le věno­vat této sérii a tak ve svém zapo­ča­tém díle pře­ne­chal tvůr­čí otě­že jiným lidem. Dvojka se totiž setka­la s obrov­skou vlnou nevo­le a kri­ti­ky. Takže do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl Jeff Burr, kte­rý hod­lal navrá­tit Texaskému masa­k­ru zpět upa­da­jí­cí slá­vu, ale i on se musel potý­kat s něko­li­ka pře­káž­ka­mi, kte­ré pro něj při­pra­vi­la pro­du­cent­ská spo­leč­nost. Dokonce jej v prů­bě­hu natá­če­ní pro nespo­ko­je­nost vyho­di­li, ale když se jim nepo­da­ři­lo najít rych­le náhra­du, byl povo­lán zpět a troj­ku nako­nec doto­čil. Třetí díl je vol­ným pokra­čo­vá­ním obou svých před­chůd­ců a přes­to­že má blí­že k jed­nič­ce, najde­me v něm i něko­lik humor­ných pasá­ží – potaž­mo poku­sů o čer­ný humor.
Jak vid­no, scé­náris­ta si však pří­liš hla­vu nelá­mal nad tím, co nám při­nes­li jeho před­chůd­ci a vydal se vlast­ní ces­tou. Zvláště pak v nových čle­nech této zvrá­ce­né rodin­ky, o kte­rých v před­cho­zích dílech neby­lo ani zmín­ky. Kde se tam vza­li? Jak to že jsme o nich dosud nemě­li ani tuše­ní? Raději o tom nepře­mýš­let. Přece jenom někte­ří z nich byli doce­la zábav­ní a pro ten­to film i nezbyt­ní. Zvláště když pobí­ha­jí­cí Leatherface na všech­no sám sta­čit nemohl. Ale i tak chla­pec zřej­mě pou­ží­val tele­port, pro­to­že jak jinak si vysvět­lit jeho rych­lé pře­su­ny v močálech…To už ale nechám na posou­ze­ní kaž­dé­ho z vás. Nicméně jeho nová hrač­ka s nápi­sem „Pila je rodi­na“ byla váž­ně skvost­ná.
Sice zde už neby­la zas až tak moc cítit ona syro­vost jed­nič­ky, ale pořád se ten­to díl mohl opřít o sluš­nou atmo­sfé­ru a nechy­bě­la ani potřeb­ná dáv­ka napě­tí. Především pak v pro­střed­ní čás­ti fil­mu. Navíc ten­to­krát nebu­de chy­bět ani tak tou­žeb­ně oče­ká­va­né gore a něko­lik lehce zvrá­ce­ných scén. Nebylo to sice žád­né gala­před­sta­ve­ní morbidností/bizarností, ale slab­ší kous­ky i tak mohou odchá­zet znač­ně zne­chu­ce­ni. Tvůrcům bych však vyt­kl něko­lik nelo­gic­kých momen­tů a pře­de­vším návra­ty něko­li­ka postav, kte­ré měly být v prů­bě­hu děje již „mrt­vé“. Jasně, chtě­li to mít akč­něj­ší, ale když se nad tím člo­věk zamyslí…No nic, troj­ka tak sice za původ­ním fil­mem zao­stá­vá, ale pořád je to v rám­ci při­ja­tel­nos­ti prů­měr­ná podí­va­ná. Prostě o fous lep­ší než dvoj­ka.

Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kdo s koho?16. dubna 2019 Kdo s koho? Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Bioshock Infinite (2013)24. září 2019 Bioshock Infinite (2013) Bioshock je na poli virtuální zábavy už notně zavedenou značkou (byť s předchozími díly zkušenosti nemám). V neoficiální "třetí části" se tvůrci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) […] Posted in Retro games
  • Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement12. května 2019 Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement Na scéně se opět vyskytne Katieina úhlavní nepřítelkyně Chloe Brown Muellerová. Jelikož její dcera Penny je nejlepší kamarádka Anny-Kat, Katie je nucena se s Chloe Brown Muellerovou vídat, […] Posted in Titulky
  • Cult (2007)7. března 2013 Cult (2007) Vypíchni si oči, moje milá! Přijdeš do ráje... Mindy a její spolužáci pracují na školní práci, která se týká světového náboženství a sekt. Jako téma si vybrali čínskou legendu o dívce […] Posted in Horory
  • Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém...6. října 2020 Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém... Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém jazyce Posted in Krátké herní aktuality
  • Paul Simon dorazil do Prahy v dobré náladě18. října 2016 Paul Simon dorazil do Prahy v dobré náladě Legendární americký zpěvák, Paul Simon, který nedávno oslavil pětasedmdesáté narozeniny, včera vystoupil v pražské O2 Areně a dokázal, že ještě nepatří do starého železa. Tracklist […] Posted in Kritický Klub
  • The Penguins of Madagascar (Kinect)18. září 2020 The Penguins of Madagascar (Kinect) Kdo by neznal partu tučňáku, kteří se nám poprvé představili ve všech sériích animovaného filmu Madagaskar. Dále jejich akce samostatně pokračovala v krátkých příbězích v městské zoo. A […] Posted in Retro games
  • To | IT (70%)8. září 2017 To | IT (70%) Nejsem úplně fanouškem hororů, především pak produkce z posledních let, kde je jen málo originálních nápadů a téměř vše je jen oživování starých klišé a remaky kdysi populárních značek. […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Big Shot S01E05 - This Is Our House19. června 2021 Titulky k Big Shot S01E05 - This Is Our House Bavte se a titulky vám přináší **GaRaN_** Posted in Titulky
  • Ouija - 50 %27. listopadu 2014 Ouija - 50 % Desková hra pro spiritistické seance je báječný prostředek k tomu, abychom se zbavili pár kamarádů a prožili pořádné vzrůšo. Přesně takovou touhou trpí Debbie a její kamarádka Elaine od […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14689 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71846 KB. | 18.07.2024 - 16:41:44