Kritiky.cz > Profily osob > Milla Jovovich

Milla Jovovich

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Militza Jovovich se naro­di­la 17.12.1975 srb­ské­mu léka­ři, Bohdanovičovi Jovovichovi a hereč­ce, Galině Loginové, ve měs­tě Kyjev na Ukrajině a má nevlast­ní­ho bra­t­ra z otco­vy stra­na Marca.

 

Otec stá­le ješ­tě stu­do­val, tak pořád ces­to­va­li mezi Londýnem a Ruskem a když bylo Mille 5 let se usa­di­li v USA. Už jako 9ti letá zahrá­la něko­lik men­ších dět­ských rolí a obje­vi­la se také na mód­ních foto­gra­fi­ích. Zahrála si v dra­ma­tic­kém sním­ku „Spojení dvou měsí­ců“ v roce 1988, ale více se uká­za­la o tři roky poz­dě­ji ve fil­mu „Návrat do mod­ré lagu­ny“. Po té se stě­hu­je do Londýna, kde chce pro­ra­zit jako zpě­vač­ka a ve svých osm­nác­ti letech vydá­vá svou prv­ní des­ku „Božská kome­die“, kte­rá byla pozi­tiv­ně při­ja­ta dokon­ce i kri­ti­ky.

Zlomovým oka­mži­kem její­ho živo­ta se stá­vá rok 1997, kdy si zahrá­la po boku Bruce Willise ve fil­mu „Pátý ele­ment“, kte­rý reží­ro­val Lucas Besson s kte­rým začí­na­jí budo­vat vztah a poz­dě­ji se vez­mou v Las Vegas. Po ztvár­ně­ní hlav­ní role ve fil­mu „Johanka z Arku“ se však roz­vá­dě­jí. Roku 2000 si spo­leč­ně s Melem Gibsonem zahrá­la ve „The mili­on dollar hotel“ a o rok poz­dě­ji se obje­vu­je v kome­dii „Zoolander“. V roce 2002 dostá­vá za úkol izo­lo­vat smr­tí­cí virus jako člen­ka elit­ní­ho koman­da v akč­ním sním­ku „Resident Evil“. Do dnes se živí jako hereč­ka, model­ka, zpě­vač­ka a mód­ní návr­hář­ka. Podle časo­pi­su „Forbes“ je Milla jed­nou z nej­lé­pe pla­ce­ných mode­lek na svě­tě, za což vdě­čí i kon­trak­tu s gigan­tem L’Oreal. Aby toho neby­lo málo, spo­lu s kama­rád­kou Carmen Hawk roz­jíž­dě­jí vlast­ní znač­ku Jovovich-Hawk, kte­rá se  poma­lu obje­vu­je v nej­vy­hlá­še­něj­ších buti­cích po celém svě­tě. Její styl je obdi­vo­ván mód­ní­mi exper­ty po celém svě­tě a na roz­díl od mno­ha slav­ných osob­nos­tí, jenž pou­ze pro­půj­ču­jí své jmé­no hoto­vým pro­duk­tům, si navr­hu­je své mode­ly výhrad­ně sama.Je také k dis­po­zi­ci v ome­ze­ném množ­ství v České republice.Od lis­to­pa­du 2007 je Milla mat­kou dce­ry Ever Gabo Anderson.

Filmografie

Jako hereč­ka

2007-

Resident Evil: Zánik (Resident Evil: Extinction) role: Alice

2006-

Ultraviolet role: Violet

2004-

Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) role: Alice

Více na Kritiky.cz
2. Spring | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls Co že se stalo s naší vzornou Rory? Vypadá to, jako by se ta cílevědomá mladá žena, co už...
Vřískot 6 (Scream VI) – Recenze – 60 % Šestý díl sebeironické hororové série Vřískot opět natočili režiséři Matt Bettinelli-Ol...
JITKA NĚMCOVÁ Nar. 1950, filmová a televizní režisérka, absolventka Filmové a televizní fakulty AMU obor re...
Knižní recenze – Než jsem tě poznala (Jojo Moyes) Tak trošku se mi pomíchali recenze na knihy, které jsem přečetla ještě ke konci loňského ro...
Quick Cuts | Carl Klingberg (Sweden) | 2022 #IIHFWorlds ...

2002-

Loutka (Dummy) role: Fangora

2002-

Resident Evil role: Alice

2002-

Dvě na jed­no­ho (You Stupid Man) role: Nadine

2001 -

Zoolander role: Katinka

2000-

The mil­li­on dollar hotel role: Eloise

1999 -

Johanka z  Arku (The Story of Joan of Arc) role: Joan of Arc

1997 -

Pátý ele­ment (Fifth Element, The) role: Leeloo

1993 -

Omámení a  zma­te­ní (Dazed and Confused) role: Michelle Burroughs

1992 -

Chaplin role: Mildred Harris

1991 -

Návrat do Modré lagu­ny (Return to the Blue Lagoon) role: Lilli

 

 

Diskografie

Album

1994 - The Divine Comedy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27897 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69793 KB. | 01.12.2023 - 07:31:43